МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
09.08.2018 N 2.5-2087

Щодо доплати за роботу в інклюзивному класі

Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України розглянуто <...> запит <...> щодо доплати за роботу в інклюзивному класі та в межах компетенції інформуємо.

З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство в закладах загальної середньої освіти організовуються класи з інклюзивним навчанням. Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. N 872, кількість учнів з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним навчанням становить:

одна - три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;

не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.

Тобто інклюзивний клас або клас з інклюзивним навчанням - це клас у закладі загальної середньої освіти, в якому серед інших дітей навчаються одна - три (одна - дві) дитини з особливими освітніми потребами.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 72 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1096 "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності", відповідно до яких встановлено доплату в граничному розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам і помічникам вихователів в інклюзивних класах (групах) усіх закладів освіти.

Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивному класі (групі), тільки за години роботи у інклюзивних класах (групах). Конкретний розмір доплати встановлює керівник закладу, ураховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у класі (групі), складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює з такими дітьми, тощо.

Тобто така доплата встановлюється усім вчителям та іншим педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти, які працюють в інклюзивному класі (групі), але не на все навантаження, а тільки за години роботи у таких класах (групах). Оскільки посада асистента вчителя інклюзивних класів вводиться в закладах загальної середньої освіти саме для роботи в інклюзивних класах, то таким працівникам зазначена доплата встановлюється на все навантаження за цією посадою.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018 р. N 90, яким внесено зміни до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН від 06.12.2010 р. N 1205, у закладах загальної середньої освіти, де запроваджене інклюзивне навчання, вводиться посада асистента вчителя для роботи з учнями з особливими освітніми потребами з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються такі діти.

Крім того, надана можливість у закладах загальної середньої освіти, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване в інклюзивних класах, для проведення корекційно-розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку, вводити посади вчителів-дефектологів при наявності навантаження на одного такого фахівця не менше ніж 9 навчальних годин на тиждень, виходячи з норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень. При цьому зазначаємо, що оплата праці фахівців, які проводять такі заняття, здійснюється, як і інших вчителів, за тарифікацією, в такому випадку використовуються кошти освітньої субвенції (як видатки на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти), а не кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. <...>

В. о. заступника директора департаменту О. Малишева