КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 03 жовтня 2018 р. N 810
Київ

Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями
та працівниками воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту
під час здійснення службових обов'язків та переліку таких засобів

Відповідно до частини дев’ятої статті 5 та абзацу дев’ятого частини першої статті 8 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Правила застосування спеціальних засобів військовослужбовцями та працівниками воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту під час здійснення службових обов’язків;

перелік спеціальних засобів, що застосовуються військовослужбовцями та працівниками воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту під час здійснення службових обов’язків.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2018 р. N 810

Правила
застосування спеціальних засобів військовослужбовцями та
працівниками воєнізованої охорони Державної спеціальної
служби транспорту під час здійснення службових обов’язків

1. Ці Правила визначають порядок застосування спеціальних засобів військовослужбовцями та працівниками воєнізованої охорони Держспецтрансслужби (далі - особовий склад) під час здійснення ними службових обов’язків.

2. Правовою основою застосування спеціальних засобів, зазначених у переліку спеціальних засобів військовослужбовцями та працівниками воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту під час здійснення службових обов’язків, є Закон України "Про Державну спеціальну службу транспорту", статути Збройних Сил України, інші акти законодавства та ці Правила.

3. У разі коли форми попереднього впливу на правопорушників не дали бажаних результатів, спеціальні засоби застосовуються для:

1) захисту особового складу, інших осіб і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров’ю;

2) відбиття нападу без застосування зброї на об’єкти, будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби;

3) затримання з метою подальшої передачі правоохоронним органам осіб, які вчинили правопорушення, якщо зазначені особи чинять опір особовому складу або є підстави вважати, що вони можуть втекти чи завдати шкоди собі або іншим особам.

Застосування спеціального засобу повинно бути пропорційним порушенню, яке необхідно припинити. Особовий склад зобов’язаний зупинити застосування певного виду спеціального засобу в момент, коли досягнуто очікуваного результату або якщо немає необхідності в подальшому застосуванні такого спеціального засобу.

4. Перед використанням спеціальних засобів, крім необхідності відбиття раптового нападу на особовий склад, виникнення безпосередньої загрози життю або здоров’ю особового складу чи інших осіб, повинно бути зроблено попередження про намір їх застосування. Попередження може бути зроблено державною мовою голосом, а в разі значної відстані або звернення до великої групи людей - через гучномовні пристрої, підсилювачі звуку, проти яких такі засоби повинні застосовуватися, не менше двох разів з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення.

5. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обставин, що склалися, характеру правопорушення та особи правопорушника. Особовий склад, який застосовує спеціальний засіб, повинен бути навчений надавати домедичну допомогу та оснащений відповідними індивідуальними та/або груповими аптечками.

6. Особовий склад під час здійснення службових обов’язків застосовує спеціальні засоби за наказом свого безпосереднього командира (начальника), за винятком випадків безпосередньої загрози його життю і здоров’ю або життю і здоров’ю цивільних осіб.

Особовий склад, який індивідуально здійснює службові обов’язки, приймає такі рішення самостійно.

7. Застосування спеціальних засобів забороняється:

1) до жінок з ознаками вагітності, осіб похилого віку та осіб з вираженими ознаками інвалідності, малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, збройного нападу чи збройного опору, що реально загрожує життю і здоров’ю цивільного населення та особового складу;

2) у приміщеннях, де розміщуються вибухові чи легкозаймисті речовини;

3) у місцях значного скупчення людей, де можуть постраждати сторонні особи.

8. Кайданки або засоби зв’язування до осіб, затриманих з метою подальшої передачі правоохоронним органам, застосовуються за наказом начальника варти (начальника зміни), а також за розпорядженням прямих начальників зазначених осіб у разі:

вчинення фізичного опору особовому складу;

спроби самогубства або заподіяння собі каліцтва;

нападу на інших осіб, які утримуються під охороною, - до заспокоєння особи, яка здійснила напад.

Кайданки або засоби зв’язування знімаються за наказом начальника варти (начальника зміни), за розпорядженням прямих начальників в разі відсутності потреби в подальшому їх застосуванні, на час харчування, справляння природних потреб, а також у разі виникнення загрози життю осіб, які утримуються під охороною, або раптового їх захворювання.

Під час застосування кайданків або засобів зв’язування періодично (не рідше ніж кожні дві години) перевіряється стан фіксації замків, вузлів, а також стан здоров’я особи, до якої вони застосовані (рівень свідомості, наявність та частота дихання, частота та характер пульсу, спроможність спілкуватися, реагувати на подразники, набряк кінцівок тощо). У разі потреби надання домедичної допомоги здійснюється в порядку, затвердженому МОЗ. Надання медичної допомоги здійснюється медичними працівниками.

9. Забороняється нанесення ударів кийком у разі, коли це не пов’язано із захистом життя та здоров’я особового складу під час здійснення службових обов’язків або інших осіб:

гумовим - по голові, шиї, ключичній ділянці, череву, статевих органах;

пластиковим типу "тонфа" - по голові, шиї, череву, ділянці сонячного сплетення, ключичній ділянці, паху, статевих органах, проекції нирок, куприка.

10. Світлозвукові пристрої застосовуються в порядку, що визначається Міноборони.

11. Забороняється застосовувати пристрої для примусового зупинення автомобілів, які здійснюють перевезення людей, автотранспорту, що належить дипломатичним, консульським та іншим іноземним представництвам, мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, а також автотранспорту на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях.

12. Пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, застосовуються на відстані та у спосіб, що мінімізує можливе завдання шкоди здоров’ю правопорушників та інших громадян.

13. Під час здійснення службових обов’язків особовий склад у випадках, передбачених пунктом 3 цих Правил, може також використовувати службових собак, які пройшли відповідний курс дресирування, визнані придатними для несення служби і перебувають у штаті підрозділів. Право використовувати службових собак надається особовому складу, який несе з ними службу. Службові собаки використовуються на довгому і короткому повідках, без повідка, в наморднику і без нього з урахуванням конкретної ситуації, що склалася.

14. Особовий склад, який застосував спеціальні засоби, зобов’язаний надавати потерпілим у разі екстреної потреби домедичну допомогу, а також у найкоротший строк забезпечити їх необхідною медичною допомогою з інформуванням медичних працівників про спеціальний засіб, який застосовувався в такому випадку.

15. Після застосування спеціальних засобів проводиться огляд приміщень і місцевості з метою виявлення потерпілих, можливих вогнищ, пошкодження об’єктів життєзабезпечення, а також збирання спеціальних засобів, що не спрацювали, а в разі потреби - дегазація відповідних об’єктів.

16. Протягом 24 годин з моменту застосування спеціальних засобів особовим складом надається письмова доповідь безпосередньому командиру (начальнику) із зазначенням місця, часу, проти кого, за яких обставин застосовувалися спеціальні засоби, та наслідків їх застосування.

У разі поранення або смерті особи внаслідок застосування до неї спеціальних засобів командир (начальник) військової частини негайно доповідає безпосередньому командиру (начальнику), а також надсилається повідомлення до військових прокуратур, під юрисдикцією яких перебуває місце вчинення правопорушення.

У разі потреби командир (начальник) військової частини інформує начальника відповідного територіального органу Національної поліції.

17. Командири (начальники) структурних підрозділів Держспецтрансслужби повинні систематично проводити роботу із забезпечення законності під час застосування спеціальних засобів, організовувати навчання особового складу з питань дотримання цих Правил, видавати особовому складу спеціальні засоби тільки після складення заліків з правил та порядку їх застосування, згідно із законодавством притягати до відповідальності осіб, які допустили неправомірне застосування спеціальних засобів. Організація та навчання особового складу здійснюється відповідно до законодавства.

Відповідальність за організацію роботи із забезпечення законності під час застосування спеціальних засобів особовим складом покладається на начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Держспецтрансслужби, командирів (начальників) структурних підрозділів Держспецтрансслужби.

18. За перевищення своїх повноважень під час застосування спеціальних засобів особовий склад, а також його безпосередній командир (начальник), якщо особовий склад діяв за його наказом, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

19. Спеціальні засоби застосовуються особовим складом у спосіб та з дотриманням вимог, передбачених заходами безпеки, визначеними Міноборони.

20. Параметри допустимого фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини спеціальних засобів визначаються уповноваженими установами МОЗ.

21. Норми належності, порядки прийняття на озброєння та оснащення, обліку, експлуатації, технічного обслуговування, зберігання, списання, знищення спеціальних засобів, заходи безпеки під час користування ними визначаються Міноборони.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2018 р. N 810

Перелік
спеціальних засобів, що застосовуються
військовослужбовцями та працівниками воєнізованої
охорони Державної спеціальної служби транспорту
під час здійснення службових обов’язків

Гумові кийки

Кийки пластикові типу "тонфа"

Засоби зв’язування

Кайданки

Електрошокові пристрої

Патрони, споряджені гумовими або аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та пристрої для їх відстрілу

Балончики, патрони та інші спеціальні засоби з препаратами сльозоточивої та дратівної дії

Пристрої розпилення сльозоточивого аерозолю

Ручні та стаціонарні світлозвукові пристрої відволікаючої дії, у тому числі з метальними елементами ударно-травматичної (несмертельної) дії та речовинами сльозоточивої і дратівної дії

Бронемашини без установленого на них штатного озброєння та інші спеціальні транспортні засоби

Пристрої для примусового зупинення автотранспорту

Службові собаки