МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
10.08.2018 N 368

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2018 р. за N 1007/32459

Про внесення змін до Правил перевезень вантажів
автомобільним транспортом в Україні

Відповідно до статті 58-1 Господарського кодексу України та Закону України від 23 березня 2017 року N 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями" наказую:

1. Унести до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року N 363, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за N 128/2568, такі зміни:

1) у главі 3:

у пункті 3.4 слова "і печаткою" виключити;

у підпункті 3.5.1 пункту 3.5 слова "стверджує їх печатками" виключити;

2) у главі 11:

у пункті 11.4 слова "і при необхідності печаткою (штампом)" виключити;

у пункті 11.6 слова "(у разі потреби й печаткою або штампом)" виключити;

3) у главі 16:

у пункті 16.5 та абзаці п'ятому пункту 16.10 слова "і печаткою" виключити;

в абзаці другому пункту 16.11 слова "Ця довідка має бути засвідчена печаткою." виключити;

4) у главі 17:

у пункті 17.14 слова "і печаткою" виключити;

у пунктах 17.20, 17.25 слова "і печаткою (штампом)" виключити;

5) в абзаці третьому підпункту 26.1.6 пункту 26.1 глави 26 слова "печаткою (штампом) виготовлювача чи вантажовідправника шляхом наклеювання етикетки, що з'єднує обидві частини коробки" замінити словами "шляхом наклеювання етикетки, що з'єднує обидві частини коробки, з підписом уповноваженої особи виготовлювача чи вантажовідправника";

6) в абзаці третьому пункту 29.8 глави 29 слова "і печаткою" виключити;

7) у додатках до Правил:

у додатках 1, 2 слова "і печатка" виключити;

у додатках 7, 8 слово ", печатка" виключити;

у додатку 20 слова "і печатка (штамп)" виключити.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити:

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України;

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

Міністр В. Омелян

Погоджено:

Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України з питань
європейської інтеграції О. Трофімцева

В. о. Міністра охорони здоров'я України У. Супрун

Міністр внутрішніх справ України А. Б. Аваков

Т. в. о. Голови
Національної поліції України -
начальник кримінальної поліції В. В. Аброськін

В. о. Голови Державної фіскальної
служби України М. В. Продан

Голова Державної служби України
з безпеки на транспорті М. В. Ноняк