Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 квітня 2014 р. N 117
Київ

Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт
і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 448 від 10.09.20
14
N 518 від 01.10.20
14
N 536 від 01.10.20
14
N 589 від 22.10.20
14
N 613 від 05.11.20
14
N 619 від 12.11.20
14
N 657 від 22.10.20
14
N 102 від 04.03.20
15
N 270 від 25.03.20
15
N 465 від 08.07.20
15
N 546 від 30.07.20
15
N 757 від 23.09.20
15
N 943 від 28.10.20
15
N 946 від 18.11.20
15
N 959 від 18.11.20
15
N 972 від 25.11.20
15
N 975 від 25.11.20
15
N 996 від 02.12.20
15
N 1041 від 09.12.20
15
N 1070 від 16.12.20
15
N 1104 від 23.12.20
15
N 1190 від 18.12.20
15
N 172 від 24.02.20
16
N 321 від 25.04.20
16
N 618 від 08.09.20
16
N 771 від 26.10.20
16
N 781 від 26.10.20
16
N 809 від 16.11.20
16
N 810 від 09.11.20
16
N 872 від 30.11.20
16
N 891 від 30.11.20
16
N 924 від 07.12.20
16
N 934 від 14.12.20
16
N 936 від 07.12.20
16
N 962 від 07.12.20
16
N 995 від 14.12.20
16
N 996 від 14.12.20
16
N 49 від 01.02.20
17
N 131 від 10.03.20
17
N 200 від 29.03.20
17
N 349 від 18.05.20
17
N 382 від 31.05.20
17
N 444 від 21.06.20
17
N 670 від 19.07.20
17
N 692 від 13.09.20
17
N 707 від 20.09.20
17
N 760 від 04.10.20
17
N 761 від 11.10.20
17
N 788 від 18.10.20
17
N 876 від 08.11.20
17
N 877 від 15.11.20
17
N 897 від 22.11.20
17
N 899 від 01.12.20
17
N 908 від 01.12.20
17
N 916 від 01.12.20
17
N 919 від 06.12.20
17
N 923 від 06.12.20
17
N 1013 від 06.12.20
17
N 1038 від 27.12.20
17
N 17 від 17.01.20
18
N 73 від 14.02.20
18
N 238 від 14.03.20
18
N 258 від 28.03.20
18
N 481 від 20.06.20
18
N 512 від 20.06.20
18
N 583 від 18.07.20
18
N 627 від 22.08.20
18
N 634 від 22.08.20
18
N 636 від 11.07.20
18
N 644 від 22.08.20
18
N 707 від 05.09.20
18)

(У тексті Постанови слово "інвалідів" замінено словами
"осіб з інвалідністю" згідно з Постановою КМ
N 781 від 26.10.2016)

(Вимоги цієї Постанови не застосовуються під час реалізації
проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються
Міжнародним банком реконструкції та розвитку, і кошти для
реалізації яких передбачені у спеціальному фонді державного бюджету,
згідно з Постановою КМ N 1090 від 05.09.2007 з
урахуванням змін, внесених Постановою КМ
N 323 від 25.04.20
18)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі:

1) на строк не більше одного місяця:

послуг пошти та зв’язку;

санаторно-курортних послуг для окремих категорій осіб, які мають право на їх придбання відповідно до законодавства;

(Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 757 від 23.09.2015)

товарів, робіт і послуг, пов’язаних з організацією та проведенням офіційних державних та міжнародних заходів, з’їздів, конференцій, а також виборів і референдумів;

транспортних послуг з авіаперевезень та залізничних перевезень;

послуг, що надаються спеціалізованими санітарними автомобілями екстреної медичної допомоги;

(Абзац восьмий підпункту 1 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 781 від 26.10.2016)

путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення;

транспортно-експедиторських послуг, пов’язаних із перевезенням національного контингенту України за межами її території залізничним, морським та автомобільним транспортом;

бронежилетів (панцирний жилет), шоломів кулезахисних, іншого речового майна та пально-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, Державної служби зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту у 2014 році, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості;

(Підпункт 1 пункту 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 536 від 01.10.2014)

послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, пов’язаних з наданням первинної медичної допомоги, - у розмірі до 100 відсотків суми, яка підлягає сплаті за місяць за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеним з Національною службою здоров’я;

(Підпункт 1 пункту 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 258 від 28.03.2018)

інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень;

інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості;

2) на строк не більше двох місяців:

санаторно-курортних послуг для осіб з інвалідністю із захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), які мають право на їх придбання відповідно до законодавства;

товарів, робіт і послуг для потреб Збройних Сил та інших військових формувань, пов’язаних з відновленням озброєння та військової техніки у 2014 році, якщо розмір такої оплати не перевищує 50 відсотків їх вартості;

(Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 536 від 01.10.2014)

протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на нижні кінцівки, якщо розмір такої оплати не перевищує 50 відсотків їх вартості;

(Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 238 від 14.03.2018)

технічних та інших засобів реабілітації, послуг з їх післягарантійного ремонту у грудні місяці;

(Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 238 від 14.03.2018)

послуг з реалізації проектів за підтримки Українського культурного фонду - в розмірі до 70 відсотків їх вартості;

(Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 636 від 11.07.2018)

3) на строк не більше трьох місяців:

робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла;

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

робіт із створення, виготовлення літературних, художніх та інших творів;

товарів, робіт і послуг, що мають тривалий цикл виробництва (більше трьох місяців) та/або технічною специфікацією щодо яких встановлено спеціальні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі (процесу виробництва), які відрізняються від міжнародних або національних стандартів, норм та правил;

програмного забезпечення (програмних продуктів, зокрема ліцензійних примірників комп’ютерних програм, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення;

обладнання, програмного забезпечення, послуг з їх встановлення та налаштування, послуг з адаптації єдиної платформи системи обслуговування бюджетів автоматизованої системи "Є-Казна" з метою реалізації централізованої моделі казначейського обслуговування рахунків за надходженнями для Державної казначейської служби;

(Підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 908 від 01.12.2017)

товарів, робіт і послуг у нерезидентів України, якщо вони не виробляються (не надаються) в Україні;

вакцин для профілактичних щеплень тварин;

(Абзац підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 589 від 22.10.2014)

медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров’я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру;

товарів і послуг, пов’язаних з організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань за кордоном, міжнародних спортивних змагань в Україні, якщо здійснення попередньої оплати передбачено регламентними документами міжнародних спортивних організацій;

марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

(Абзац підпункту 3 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 589 від 22.10.2014)

товарів, робіт і послуг відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні;

бронежилетів (панцирний жилет), шоломів кулезахисних, іншого речового майна, продуктів харчування, посуду та технологічного обладнання, що використовується для забезпечення харчування військовослужбовців, пально-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, Державної служби зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту у 2015 році, якщо розмір такої оплати не перевищує 50 відсотків їх вартості;

(Підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 102 від 04.03.2015)

виробів підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, їх післягарантійного ремонту та заміни приймальної гільзи (куксоприймача);

(Підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 465 від 08.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 172 від 24.02.2016)

бланків дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та послуг з їх персоналізації, бланків паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та їх персоналізації за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;

(Підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 972 від 25.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 692 від 13.09.2017)

(Абзац вісімнадцятий підпункту 3 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 238 від 14.03.2018)

технічних та інших засобів реабілітації, послуг з їх післягарантійного ремонту;

(Підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 781 від 26.10.2016)

продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію;

(Підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 995 від 14.12.2016)

житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа - у розмірі до 100 відсотків вартості;

(Підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 877 від 15.11.2017)

робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, пов’язаних з реалізацією проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України;

(Підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 644 від 22.08.2018)

послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг), що надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, - у розмірі до 100 відсотків суми, яка підлягає сплаті за надання послуги з медичного обслуговування населення (медичну послугу) за договором про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, укладеним учасником зазначеного пілотного проекту з МОЗ;

(Підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 707 від 05.09.2018)

3-1) на строк не більше п’яти місяців - послуг, пов’язаних з виданням підручників і посібників для студентів вищих, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних та вихованців дошкільних навчальних закладів, якщо розмір такої оплати не перевищує 70 відсотків їх вартості;

(Пункт 1 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 321 від 25.04.2016)

4) на строк не більше шести місяців:

пожежно-рятувальної та аварійно-рятувальної техніки;

(Абзац другий підпункту 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 975 від 25.11.2015)

обладнання для створення центру із застосування ПЕТ-технології з метою раннього виявлення онкологічних захворювань;

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення та виготовлення ракетно-космічної техніки;

товарів і послуг, пов’язаних з виготовленням та розміщенням на телевізійних каналах (у телепрограмах) рекламних відеороликів, що пропагують військову службу за контрактом;

обладнання та матеріалів для будівництва атомних, гідроакумулюючих, вітрових електростанцій та магістральних електричних мереж, а також технологічного та гірничо-шахтного обладнання для будівництва підприємств уранодобувної промисловості;

товарів, робіт і послуг, пов’язаних з виробництвом національних фільмів;

матеріалів і устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій із заміни світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED-технологій;

робіт з капітального ремонту, пов’язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;

робіт з будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 448 від 10.09.2014)

лікарських засобів і виробів медичного призначення;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 589 від 22.10.2014)

послуг з енергопостачання в межах бюджетного року;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 757 від 23.09.2015)

обладнання для створення та модернізації об’єктів, мереж та комплексів спеціального зв’язку;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1070 від 16.12.2015)

обладнання, програмного забезпечення, послуг з їх встановлення та налаштування для Державної казначейської служби за рахунок коштів резервного фонду;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 934 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 444 від 21.06.2017)

(Абзац п'ятнадцятий підпункту 4 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 349 від 18.05.2017)

робіт з будівництва житлового комплексу по вул. О.Трутенка, 3, у м. Києві з метою забезпечення житлом військовослужбовців Служби безпеки, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, зокрема зазнали поранень та перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, членів сімей військовослужбовців Служби безпеки, які загинули під час проведення антитерористичної операції, у розмірі до 70 відсотків вартості робіт за договором (контрактом);

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 200 від 29.03.2017)

обладнання, матеріалів та робіт для об’єкта "Капітальний ремонт окремих конструкцій, інженерних та інформаційних мереж об’єктів ДП "НСК "Олімпійський" по вул. Великій Васильківській, 55, у м. Києві;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 707 від 20.09.2017)

робіт з будівництва лікувального комплексу в установі Голопристанська виправна колонія (N 7) в с. Стара Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області з метою забезпечення належних умов лікування засуджених хворих на туберкульоз - у розмірі, що не перевищує 80 відсотків вартості робіт за договором (контрактом);

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 897 від 22.11.2017)

обладнання, програмного забезпечення, робіт і послуг з його встановлення та налаштування для модернізації програмно-апаратного комплексу державної установи "Урядовий контактний центр" - у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 897 від 22.11.2017)

товарів, робіт і послуг за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, для забезпечення здійснення комплексної реформи державного управління - у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 897 від 22.11.2017)

обладнання, програмного забезпечення, робіт і послуг з його встановлення та налаштування для технічного переоснащення систем безпеки із створенням інтегрованої системи безпеки Будинку Уряду - в розмірі до 100 відсотків їх вартості;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 897 від 22.11.2017)

обладнання та меблів Управлінням адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України - у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 897 від 22.11.2017)

робіт з проведення капітальних ремонтів у Будинку Уряду по вул. Грушевського, 12/2, та в адміністративній будівлі на пров. Музейному, 12, - у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 897 від 22.11.2017)

товарів, робіт і послуг для розвитку електронного урядування, електронного документообігу, його встановлення та налаштування - у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 897 від 22.11.2017)

товарів, робіт, послуг, пов’язаних із реставрацією та пристосуванням Маріїнського палацу в м. Києві, якщо розмір такої оплати не перевищує 70 відсотків їх вартості;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 899 від 01.12.2017)

робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського і українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, у розмірі до 70 відсотків вартості робіт за договором (контрактом);

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1013 від 06.12.2017)

робіт з будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні - у розмірі, що не перевищує 100 відсотків вартості річного обсягу робіт;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1038 від 27.12.2017)

товарів, робіт і послуг для надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" - в розмірі 100 відсотків їх вартості;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 512 від 20.06.2018)

4-1) на строк не більше восьми місяців:

товарів, робіт і послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням у 2017 році в Україні пісенного конкурсу "Євробачення", якщо розмір такої оплати не перевищує 80 відсотків їх вартості;

робіт з реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення для реалізації державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області", якщо розмір такої оплати не перевищує 50 відсотків їх вартості;

(Підпункт 4-1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 936 від 07.12.2016)

тролейбусів, автобусів, електробусів та інших колісних транспортних засобів, якщо розмір такої оплати не перевищує 70 відсотків їх вартості;

(Підпункт 4-1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 49 від 01.02.2017)

товарів, робіт і послуг, пов’язаних з участю України у міжнародних та національних виставкових заходах у сфері туризму, якщо розмір такої оплати не перевищує 50 відсотків їх вартості;

(Підпункт 4-1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 131 від 10.03.2017)

обладнання, програмного забезпечення, послуг з їх встановлення та налаштування для Міністерства фінансів за рахунок коштів резервного фонду;

(Підпункт 4-1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 444 від 21.06.2017)

послуг з організації та проведення архітектурного конкурсу, проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності у розмірі 100 відсотків їх вартості;

(Підпункт 4-1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 923 від 06.12.2017)

товарів, робіт і послуг, пов’язаних з підготовкою і проведенням Державною службою статистики пробного та Всеукраїнського переписів населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням їх результатів, у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

(Підпункт 4-1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 627 від 22.08.2018)

(Пункт 1 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 771 від 26.10.2016)

4-2) на строк не більше дев’яти місяців:

робіт для об’єкта "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва", будівництва/капітального ремонту/реконструкції малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництва житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

(Абзац другий пункту 4-2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 877 від 15.11.2017)

робіт та послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

робіт та послуг з перенесення ліній електропередачі у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

робіт із будівництва та реконструкції об’єктів державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" по вул. Миколаївська дорога, 172, у м. Одесі у розмірі до 95 відсотків їх вартості;

(Підпункт 4-2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 788 від 18.10.2017)

обладнання, програмного забезпечення, робіт і послуг, необхідних для модернізації та забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування";

(Підпункт 4-2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 73 від 14.02.2018)

(Пункт 1 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ N 1104 від 23.12.2015; в редакції Постанов КМ N 349 від 18.05.2017, N 670 від 19.07.2017)

4-3) на строк не більше десяти місяців - обладнання для об’єкта "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва;

(Підпункт пункту 1 в редакції Постанови КМ N 349 від 18.05.2017)

5) на строк не більше одного року:

періодичних видань;

(Абзац третій підпункту 5 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 916 від 01.12.2017)

обладнання і устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій із заміни ліфтів у житлових будинках та закладах соціальної сфери;

вакцин для профілактичних щеплень людей;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 589 від 22.10.2014)

товарів, робіт і послуг, пов’язаних з інформаційним та організаційним забезпеченням участі України у Венеціанському бієнале сучасного мистецтва;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 657 від 22.10.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 872 від 30.11.2016)

обладнання і устатковання, необхідних для реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Комплексна модернізація вагонів типу "Е" та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП "Київський метрополітен";

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 270 від 25.03.2015)

лікарських засобів та/або вакцин для профілактичних щеплень людей, медичних виробів та пов’язаних з ними послуг, які закуповуються у 2018-2019 роках на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 943 від 28.10.2015 - діє до 31 березня 2019 р. - див. пункт 3 Постанови КМ N 943 від 28.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 996 від 14.12.2016)

(Абзац дев'ятий підпункту 5 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 876 від 08.11.2017)

товарів, робіт і послуг, пов’язаних з інформаційно-аналітичним та організаційним забезпеченням діяльності Ради національної безпеки і оборони України;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 876 від 08.11.2017)

транспортних засобів в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у Національній поліції України автомобілями з гібридною силовою установкою)";

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 810 від 09.11.2016)

трамваїв, якщо розмір такої оплати не перевищує 70 відсотків їх вартості;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 49 від 01.02.2017)

вироблених за межами України товарів, що пов’язані з оновленням і модернізацією засобів та обладнання випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і повірочних лабораторій, удосконаленням державних первинних еталонів;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 382 від 31.05.2017)

товарів, робіт і послуг, які закуповуються до 31 березня 2019 р. на підставі угод (договорів) щодо закупівлі з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency), яка здійснює закупівлі для забезпечення потреб Міністерства оборони, у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 760 від 04.10.2017)

обладнання, програмного забезпечення, робіт і послуг для створення Національної телекомунікаційної мережі та забезпечення кіберзахисту у розмірі до 70 відсотків їх вартості;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 761 від 11.10.2017)

товарів, робіт, послуг, пов’язаних з будівництвом (реконструкцією) футбольних полів із штучним покриттям у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 919 від 06.12.2017)

товарів, робіт і послуг, пов’язаних з будівництвом і введенням в експлуатацію комплексу виробництв з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів "Вектор", об’єктів та інфраструктури, необхідних для приймання на довгострокове зберігання з наступним захороненням осклованих високоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива, які повертаються з Російської Федерації, та забезпечення надійного використання існуючих об’єктів з поводження з радіоактивними відходами;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 17 від 17.01.2018)

обладнання, програмного забезпечення, робіт і послуг з його встановлення та налаштування для модернізації програмно-апаратного комплексу державної установи "Урядовий контактний центр" - у розмірі до 20 відсотків їх вартості;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 481 від 20.06.2018)

обладнання, програмного забезпечення, робіт і послуг з його встановлення та налаштування для технічного переоснащення систем безпеки із створенням інтегрованої системи безпеки Будинку Уряду - у розмірі до 20 відсотків їх вартості;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 481 від 20.06.2018)

5-1) на строк не більше 18 місяців:

лікарських засобів та/або вакцин для профілактичних щеплень людей, медичних виробів та пов’язаних з ними послуг, які закуповуються на підставі угод (договорів), укладених у 2015 та 2017 роках щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі;

(Абзац другий підпункту 5-1 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 258 від 28.03.2018)

матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт з будівництва великих і позакласних мостів, якщо розмір такої оплати не перевищує 60 відсотків вартості річного обсягу робіт з будівництва;

(Підпункт 5-1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 916 від 01.12.2017)

матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт з будівництва та реконструкції каналізаційних колекторів загальною кошторисною вартістю більше ніж 300000 тис. гривень у розмірі до 60 відсотків їх вартості;

(Підпункт 5-1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 583 від 18.07.2018)

обладнання, майна та послуг (у тому числі з підготовки особового складу), пов’язаних з отриманням двох патрульних катерів класу "Island", для задоволення потреб Міністерства оборони відповідно до Домовленості UP-P-SAA, укладеної в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо реалізації програм та проектів міжнародної допомоги у військовій сфері, ратифікованої Законом України від 2 листопада 2000 р. N 2079-III, у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

(Підпункт 5-1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 634 від 22.08.2018)

(Пункт 1 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 996 від 14.12.2016)

6) на строк не більше 24 місяців:

спеціального обладнання і устаткування, необхідного для розроблення і виготовлення озброєння, військової та спеціальної техніки для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, робіт з реконструкції наявних та будівництва нових об’єктів, передбачених заходами Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 366-6, та Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. N 197-3, якщо розмір такої оплати не перевищує 80 відсотків їх вартості, - з урахуванням результатів розгляду Міжвідомчою комісією з питань оборонно-промислового комплексу;

лікарських засобів та/або вакцин для профілактичних щеплень людей, медичних виробів та пов’язаних з ними послуг, які закуповуються на підставі угод (договорів), укладених у 2016 році щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі.

(Пункт 1 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 891 від 30.11.2016; в редакції Постанов КМ N 876 від 08.11.2017, N 258 від 28.03.2018)

2. Установити, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду, крім послуг з організації та проведення архітектурного конкурсу, проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності у розмірі 100 відсотків їх вартості, транспортних засобів в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у Національній поліції України автомобілями з гібридною силовою установкою)", товарів, робіт і послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням у 2017 році в Україні пісенного конкурсу "Євробачення", робіт з реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення для реалізації державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області, закупівлі у 2017-2018 роках обладнання, матеріалів та робіт для об’єкта "Капітальний ремонт окремих конструкцій, інженерних та інформаційних мереж об’єктів ДП "НСК "Олімпійський" по вул. Великій Васильківській, 55, у м. Києві, закупівлі спеціального обладнання і устаткування, необхідного для розроблення і виготовлення озброєння, військової та спеціальної техніки для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, робіт з реконструкції наявних та будівництва нових об’єктів, передбачених заходами Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 366-6, та Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. N 197-3, закупівлю обладнання, майна та послуг (у тому числі з підготовки особового складу), пов’язаних з отриманням двох патрульних катерів класу "Island", для задоволення потреб Міністерства оборони відповідно до Домовленості UP-P-SAA, укладеної в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо реалізації програм та проектів міжнародної допомоги у військовій сфері, ратифікованої Законом України від 2 листопада 2000 р. N 2079-III, закупівлю товарів, робіт і послуг, пов’язаних з інформаційно-аналітичним та організаційним забезпеченням діяльності Ради національної безпеки і оборони України, передплати періодичних видань, витрат, пов’язаних з інформаційним та організаційним забезпеченням участі України у Венеціанському бієнале сучасного мистецтва, матеріалів і устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій із заміни світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED-технологій, робіт з капітального ремонту, пов’язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, обладнання і устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій із заміни ліфтів у житлових будинках та закладах соціальної сфери, товарів, робіт і послуг, виробництво яких має довготривалий цикл, а саме: вакцин для профілактичних щеплень людей і тварин, лікарських засобів і виробів медичного призначення, продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров’я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру, пожежно-рятувальної та аварійно-рятувальної техніки, товарів, робіт і послуг, пов’язаних з виробництвом національних фільмів, а також робіт з будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави, робіт з будівництва житлового комплексу по вул. О. Трутенка, 3, у м. Києві в 2015-2016 роках з метою забезпечення житлом військовослужбовців СБУ, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, зокрема зазнали поранень та перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, членів сімей військовослужбовців СБУ, які загинули під час проведення антитерористичної операції, робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського і українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, технічних та інших засобів реабілітації, послуг з їх післягарантійного ремонту, виробів підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, їх післягарантійного ремонту та заміни приймальної гільзи (куксоприймача), запровадження паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та закупівлі бланків дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та послуг з їх персоналізації, бланків паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та їх персоналізації за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, запровадження паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, закупівлі товарів, робіт і послуг, пов’язаних із створенням державного первинного еталона одиниці ультразвукового тиску у водному середовищі та вироблених поза межами України, у 2015-2016 роках, закупівлі обладнання і робіт для об’єкта "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва, робіт з будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні, закупівлі трамваїв, тролейбусів, автобусів, електробусів та інших колісних транспортних засобів, робіт та послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж та з перенесення ліній електропередачі у розмірі до 100 відсотків їх вартості, лікарських засобів та/або вакцин для профілактичних щеплень людей, медичних виробів та пов’язаних з ними послуг, які закуповуються до 31 березня 2019 р. на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, закупівлі обладнання для створення та модернізації об’єктів, мереж та комплексів спеціального зв’язку, закупівлі обладнання, програмного забезпечення, послуг з їх встановлення та налаштування для Міністерства фінансів і Державної казначейської служби за рахунок коштів резервного фонду, вироблених за межами України товарів, що пов’язані з оновленням і модернізацією засобів та обладнання випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і повірочних лабораторій, удосконаленням державних первинних еталонів, закупівлі трамваїв, тролейбусів, автобусів, електробусів та інших колісних транспортних засобів, матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт з будівництва великих і позакласних мостів, будівництва та реконструкції об’єктів державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" по вул. Миколаївська дорога, 172, у м. Одесі, робіт з будівництва лікувального корпусу в установі Голопристанська виправна колонія (N 7) в с. Стара Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області у 2017-2018 роках з метою забезпечення належних умов лікування засуджених хворих на туберкульоз, обладнання, програмного забезпечення, робіт і послуг з його встановлення та налаштування для модернізації програмно-апаратного комплексу державної установи "Урядовий контактний центр", товарів, робіт і послуг за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, для забезпечення здійснення комплексної реформи державного управління, обладнання, програмного забезпечення, робіт і послуг з його встановлення та налаштування для технічного переоснащення систем безпеки із створенням інтегрованої системи безпеки Будинку Уряду, придбання обладнання та меблів Управлінням адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, проведення капітальних ремонтів у Будинку Уряду по вул. Грушевського, 12/2, та в адміністративній будівлі на пров. Музейному, 12, закупівлі товарів, робіт і послуг для розвитку електронного урядування, електронного документообігу, його встановлення та налаштування, обладнання, програмного забезпечення, робіт і послуг для створення Національної телекомунікаційної мережі та забезпечення кіберзахисту, закупівлі обладнання, програмного забезпечення, робіт і послуг, необхідних для модернізації та забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", товарів, робіт і послуг, які закуповуються до 31 березня 2019 р. на підставі угод (договорів) щодо закупівлі з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency), яка здійснює закупівлі для забезпечення потреб Міністерства оборони, товарів, робіт, послуг, пов’язаних із реставрацією та пристосуванням Маріїнського палацу в м. Києві, будівництва/капітального ремонту/реконструкції малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництва/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, товарів, робіт і послуг, пов’язаних з будівництвом (реконструкцією) футбольних полів із штучним покриттям, обладнання, програмного забезпечення, послуг з їх встановлення та налаштування, послуг з адаптації єдиної платформи системи обслуговування бюджетів автоматизованої системи "Є-Казна" з метою реалізації централізованої моделі казначейського обслуговування рахунків за надходженнями для Державної казначейської служби, робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, пов’язаних з реалізацією проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт з будівництва та реконструкції каналізаційних колекторів загальною кошторисною вартістю більше ніж 300000 тис. гривень, товарів, робіт і послуг, пов’язаних з будівництвом і введенням в експлуатацію комплексу виробництв з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів "Вектор", об’єктів та інфраструктури, необхідних для приймання у власність держави на довгострокове зберігання з наступним захороненням осклованих високоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива, які повертаються з Російської Федерації, та забезпечення надійного використання існуючих об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, товарів, робіт і послуг, пов’язаних з підготовкою і проведенням Державною службою статистики пробного та Всеукраїнського переписів населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням їх результатів, у розмірі до 100 відсотків їх вартості.

(Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 657 від 22.10.2014, N 546 від 30.07.2015, N 946 від 18.11.2015, N 959 від 18.11.2015, N 972 від 25.11.2015, N 975 від 25.11.2015, N 996 від 02.12.2015, N 1041 від 09.12.2015, N 1070 від 16.12.2015, N 1104 від 23.12.2015, N 1190 від 18.12.2015, N 172 від 24.02.2016, N 771 від 26.10.2016, N 809 від 16.11.2016, N 810 від 09.11.2016, N 872 від 30.11.2016, N 924 від 07.12.2016, N 934 від 14.12.2016, N 936 від 07.12.2016, N 962 від 07.12.2016, N 995 від 14.12.2016, N 996 від 14.12.2016, N 382 від 31.05.2017, N 670 від 19.07.2017, N 692 від 13.09.2017, N 707 від 20.09.2017, N 760 від 04.10.2017, N 761 від 11.10.2017, N 788 від 18.10.2017, N 876 від 08.11.2017, N 877 від 15.11.2017, N 897 від 22.11.2017, N 899 від 01.12.2017, N 908 від 01.12.2017, N 916 від 01.12.2017, N 919 від 06.12.2017, N 923 від 06.12.2017, N 1013 від 06.12.2017, N 1038 від 27.12.2017, N 17 від 17.01.2018, N 73 від 14.02.2018, N 583 від 18.07.2018, N 627 від 22.08.2018, N 634 від 22.08.2018, N 644 від 22.08.2018)

Під час закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення з метою виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави в умовах особливого періоду, надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної операції розпорядники бюджетних коштів можуть здійснювати попередню оплату на строк до трьох місяців та у розмірі до 70 відсотків вартості зазначених товарів, робіт і послуг згідно з договорами про закупівлю на умовах, які визначаються розпорядниками бюджетних коштів виходячи з необхідності задоволення нагальних потреб, наявності фінансування витрат та обґрунтування проведення такої оплати постачальниками товарів, виконавцями робіт, надавачами послуг.

(Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 619 від 12.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 618 від 08.09.2016)

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 448 від 10.09.2014, N 613 від 05.11.2014)

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2014 р. N 117

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 41, ст. 2752).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2006 р. N 1505 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 44, ст. 2946).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 р. N 1753 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3406).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. N 729 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1482).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 804 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 43, ст. 1715).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 934 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2157).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2007 р. N 975 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 56, ст. 2252).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1002 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 59, ст. 2344).

9. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1011 "Деякі питання безпеки праці на вугледобувних підприємствах" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 59, ст. 2351).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2007 р. N 1371 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 91, ст. 3336).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2008 р. N 32 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 9, ст. 220).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 736 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 63, ст. 2146).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 811 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 69, ст. 2322).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 818 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 70, ст. 2355).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 931 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 81, ст. 2737).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 1015 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 та від 29 листопада 2006 р. N 1652" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 90, ст. 3004).

17. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1076 "Про доповнення постанов Кабінету Міністрів України від 29 березня 2004 р. N 399 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95, ст. 3142).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. N 24 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 5, ст. 128).

19. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. N 570 "Про доповнення постанов Кабінету Міністрів України від 29 березня 2004 р. N 399 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 43, ст. 1442).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 604 "Про попередню оплату пожежно-рятувальної техніки" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 46, ст. 1550).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 720 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 52, ст. 1794).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1046 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 77, ст. 2613).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. N 1084 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 79, ст. 2679).

24. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1352 "Питання здійснення попередньої оплати товарів і робіт, пов’язаних із забезпеченням підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 97, ст. 3362).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1367 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 та від 26 листопада 2008 р. N 1036" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 99, ст. 3423).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 120 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 та від 26 листопада 2008 р. N 1036" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 9, ст. 462).

27. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2010 р. N 367 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1307).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. N 854 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 70, ст. 2529).

29. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. N 1009 "Про затвердження Порядку використання у 2010 році бюджетних коштів для створення україномовної версії міжнародного каналу "Euronews" та отримання права на трансляцію і розповсюдження на території України місцевої україномовної версії зазначеного каналу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 84, ст. 2958).

30. Абзац другий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. N 1016 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 та від 30 травня 2007 р. N 788" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 86, ст. 3017).

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. N 1050 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 86, ст. 3051).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2010 р. N 1071 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 91, ст. 3222).

33. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2010 р. N 1108 "Про здійснення попередньої оплати робіт з капітального ремонту, пов’язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за рахунок коштів, отриманих від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів відповідно до статті 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 94, ст. 3338).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1112 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 94, ст. 3342).

35. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1178 "Про здійснення попередньої оплати робіт, пов’язаних з організацією та проведенням Міжнародної виставки-ярмарку "Grune-Woche - 2011" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 98, ст. 3495).

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1205 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 100, ст. 3567).

37. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. N 86 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 10, ст. 463).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 130 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 568).

39. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 580 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1693).

40. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 та від 30 травня 2007 р. N 788, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 р. N 590 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 42, ст. 1723).

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 665 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оподаткування та закупівлі за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 47, ст. 1908).

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 678 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 47, ст. 1921).

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2011 р. N 783 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 56, ст. 2246).

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. N 1151 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 p. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 87, ст. 3172).

45. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2011 р. N 1285 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 97, ст. 3545).

46. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1273 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 97, ст. 3533).

47. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1296 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 98, ст. 3574).

48. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. N 1267 "Про здійснення попередньої оплати робіт, пов’язаних з організацією та проведенням Міжнародної виставки-ярмарку "Grune-Woche - 2012" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 96, ст. 3501).

49. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. N 1335 "Про перерозподіл деяких видатків, передбачених у 2011 році Міністерству фінансів, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 99, ст. 3633).

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. N 1289 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 97, ст. 3549).

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. N 1292 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 97, ст. 3552).

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1327 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 99, ст. 3626).

53. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 та від 30 березня 2011 р. N 322, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1334 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 99, ст. 3632).

54. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1357 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 101, ст. 3713).

55. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань навчання і стажування громадян України за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1411 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 15, ст. 537).

56. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. N 245 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 24, ст. 906).

57. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2012 р. N 322 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 32, ст. 1180).

58. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2012 р. N 390 "Деякі питання здійснення попередньої оплати закупівлі обладнання і устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 38, ст. 1423).

59. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2012 р. N 437 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 40, ст. 1532).

60. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. N 521 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 45, ст. 1754).

61. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2012 р. N 649 "Деякі питання здійснення попередньої оплати закупівлі обладнання, устатковання та автомобілів, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 54, ст. 2175).

62. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. N 764 "Про закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для створення та забезпечення функціонування системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення для спостереження за організацією проведення голосування та підрахунку голосів на звичайних виборчих дільницях під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 62, ст. 2528).

63. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. N 826 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 67, ст. 2740).

64. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. N 1002 "Деякі питання використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті Державному управлінню справами" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 83, ст. 3357).

65. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. N 1021 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 85, ст. 3457).

66. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2012 р. N 1126 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 93, ст. 3775).

67. Абзаци четвертий і п’ятий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. N 1085 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. N 321 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 91, ст. 3678).

68. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2012 р. N 1109 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 92, ст. 3732).

69. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2012 р. N 1154 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 95, ст. 3853).

70. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. N 1197 "Про здійснення попередньої оплати робіт, пов’язаних з організацією та проведенням Міжнародної виставки-ярмарку "Grune-Woche - 2013" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 99, ст. 4014).

71. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. N 1200 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 100, ст. 4054).

72. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 і від 11 березня 2009 р. N 181, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 р. N 83 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 11, ст. 414).

73. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 р. N 86 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 11, ст. 417).

74. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 253 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. N 257 "Деякі питання легалізації комп’ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 29, ст. 1005).

75. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. N 297 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 33, ст. 1158).

76. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. N 475 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 52, ст. 1883).

77. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 579 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 66, ст. 2387).

78. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 563 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 64, ст. 2324).

79. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 р. N 705 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2825).

80. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764, від 9 жовтня 2006 р. N 1404 і від 27 лютого 2013 р. N 187, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 793 "Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 86, ст. 3186).

81. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. N 741 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3034).

82. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 і від 27 квітня 2011 р. N 451, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2013 р. N 809 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 88, ст. 3237).

83. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. N 843 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 92, ст. 3388).

84. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. N 861 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 93, ст. 3449).

85. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 р. N 903 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 99, ст. 3630).

86. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 р. N 909 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 100, ст. 3662).

87. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. N 928 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 2, ст. 36).