ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про визнання таким, що втратив чинність,
Зако
ну України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру"

Верховна Рада України постановляє:

I. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 268 із наступними змінами).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. У частині першій статті 5 Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 2000 р., N 3, ст. 23) слова "крім обов’язкових мінімальних цін на реалізацію (продаж) цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А" та квоти "В" і цукру квоти "А", які визначаються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" виключити.

3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 4 вересня 2018 року
N 2518-VIII