ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
13.08.2018 N 400

Про затвердження Тимчасових порядків

Відповідно до частини п'ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 N 12, враховуючи повідомлення Служби безпеки України від 07.12.2017 N 2/3/2-33007дск та норми законів України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", наказую:

1. Затвердити Тимчасовий порядок контролю виїзду суддів та працівників апаратів судів, інших органів і установ системи правосуддя (несекретоносіїв) до Російської Федерації, Республіки Білорусь, невизнаних Придністровської Молдавської Республіки, Абхазії, Південної Осетії, на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях (додаток 1).

2. Затвердити Тимчасовий порядок контролю виїзду суддів та працівників апаратів судів, інших органів і установ системи правосуддя (секретоносіїв) на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях (додаток 2).

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т. В.) довести до заступників Голови Державної судової адміністрації України, радника Голови Державної судової адміністрації України, керівників самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України, апеляційних судів, місцевих судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, державних підприємств, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України копію цього наказу не пізніше наступного робочого дня за днем його видання.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його видання.

Голова Державної судової адміністрації України З. Холоднюк

Додаток 1

Затверджено
Наказ Державної
судової адміністрації України
13.08.2018 N 400

Тимчасовий порядок
контролю виїзду суддів та працівників апаратів судів,
інших органів і установ системи правосуддя
(несекретоносіїв) до Російської Федерації, Республіки Білорусь, невизнаних Придністровської
Молдавської Республіки, Абхазії, Південної Осетії, на території тимчасово окупованої
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і на тимчасово окуповані
території у Донецькій та Луганській областях

I. Загальні положення

1. Тимчасовий порядок контролю виїзду суддів та працівників апаратів судів, інших органів і установ системи правосуддя (несекретоносіїв) до Російської Федерації, Республіки Білорусь, невизнаних Придністровської Молдавської Республіки, Абхазії, Південної Осетії, на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях (далі - Тимчасовий порядок) розроблено з урахуванням положень законів України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" та "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", а також повідомлення Служби безпеки України від 07.12.2017 N 2/3/2-33007дск про посилення активності розвідувальних спрямувань спецслужб країни-агресора щодо суддів та працівників судів, інших органів та установ системи правосуддя. Тимчасовий порядок визначає порядок виїзду суддів та працівників апаратів судів, інших органів і установ системи правосуддя України, які не мають допуску до державної таємниці до наведених вище республік та тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

Згідно повідомлення Служби безпеки України одним із основних чинників вербувальної уразливості суддів та працівників апаратів судів, інших органів і установ системи правосуддя (несекретоносіїв) є потрапляння у компрометуючі ситуації, у тому числі штучно створені спецслужбами Російської Федерації за межами України, передусім на території як безпосередньо Російської Федерації, так і країн, які перебувають в орбіті її геополітичних інтересів (Республіка Білорусь), невизнаних державних утворень (Придністровська Молдавська Республіка, Абхазія, Південна Осетія), а також тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

II. Застереження для суддів та працівників апаратів судів, інших
органів і установ системи правосуддя (несекретоносіїв)

1. З метою попередження виникнення передумов щодо потрапляння у поле зору спецслужб країни-агресора суддів та працівників апаратів судів, інших органів і установ системи правосуддя України (несекретоносіїв), забезпечення своєчасного реагування та локалізації можливих негативних наслідків у разі виїзду до Російської Федерації, Республіки Білорусь, невизнаних державних утворень Придністровської Молдавської Республіки, Абхазії, Південної Осетії, тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і до тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях необхідно дотримуватися наступних вимог:

1) повідомляти в письмовій формі керівника установи (особу, яка виконує його обов'язки) та/або керівника державної служби про намір виїзду із зазначенням мети і мотивів виїзду, а також місця призначення та можливих контактів з іноземними громадянами;

2) керівнику установи (особі, яка виконує його обов'язки) та/або керівнику державної служби проводити з працівниками ретельні інструктажі щодо можливих негативних наслідків виїзду до згаданих вище територій, а в разі неможливості скасування виїзду - суворого дотримання вимог законодавства України у тому числі у сфері особистої безпеки;

3) після повернення зі згаданих вище територій упродовж трьох робочих днів подавати керівнику установи (особі, яка виконує його обов'язки) та/або керівнику державної служби письмовий звіт про наявність/відсутність фактів потрапляння у компрометуючу ситуацію під час виїзду.

III. Вимоги до письмового звіту

1. У письмовому звіті з метою об'єктивної оцінки наслідків перебування суддів та працівників апаратів судів, інших органів і установ системи правосуддя у полі зору правоохоронних органів або спецслужб іноземних країн, невизнаних державних утворень, у тому числі незаконних збройних формувань, обов'язково мають зазначатися відомості щодо:

1) проведення при перетині державного (адміністративного) кордону або лінії зіткнення, порівняно з іншими особами, більш ретельного (поглибленого) огляду особистих речей, документів, а також детального опитування особи (мета поїздки; місце роботи і посада; наявність допуску до державної таємниці; місце проживання та ідентифікаційні ознаки; наявність родичів або знайомих (у тому числі їх ідентифікаційні ознаки) на території, до якої в'їжджає громадянин України тощо);

2) потрапляння на території перебування у компрометуючі ситуації (ДТП та/або порушення правил дорожнього руху, порушення міграційного законодавства, порушення громадського порядку, затримання правоохоронними органами, виникнення штучних конфліктних ситуацій, притягнення до адміністративної/кримінальної відповідальності тощо), припущення щодо можливого умисного створення компрометуючих ситуацій силовими структурами на території перебування;

3) будь-яких пропозицій або прохань, у тому числі пов'язаних із шантажем, погрозами тощо, від представників силових структур або інших осіб;

4) детального обсягу інформації, наданої представникам силових структур (іншим особам) на території перебування, а також вичерпних відомостей (за наявності) стосовно цих осіб.

2. Відомості про проведені інструктажі заносяться до картки обліку, за формою, наведеною в додатку 1 цього Тимчасового порядку. Картки обліку та письмові звіти долучаються до особових справ суддів, працівників апарату суду, інших органів і установ системи правосуддя.

В. о. завідувача режимно-секретного сектору Т. Гостєва

Додаток 1
до Тимчасового порядку контролю виїзду суддів
та працівників апаратів судів, інших органів і
установ системи правосуддя (несекретоносіїв) до
Російської Федерації, Республіки Білорусь, невизнаних
Придністровської Молдовської Республіки, Абхазії,
Південної Осетії, на території тимчасово окупованої
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і
на тимчасово окуповані території у Донецькій
та Луганській областях

Картка
обліку виїздів суддів та працівників апаратів судів, інших органів і установ системи правосуддя
України (несекретоносіїв) до Російської Федерації, Республіки Білорусь, невизнаних
Придністровської Молдовської Республіки, Абхазії, Південної Осетії, на території тимчасово
окупованої Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і на
тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях

N
п/п 
Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові  Країна виїзду або територія  Строк перебування  Мета виїзду  Дата проведення інструктажу  Працівник, який провів інструктаж  Примітка 

Додаток 2

Затверджено
Наказ Державної
судової адміністрації України
13.08.2018 N 400

Тимчасовий порядок
контролю виїзду суддів та працівників апаратів судів, інших органів і установ системи
правосуддя (секретоносіїв) на території тимчасово окупованої Автономної Республіки
Крим, міста Севастополя і на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях

I. Загальні положення

1. Тимчасовий порядок контролю виїзду суддів та працівників апаратів судів, інших органів і установ системи правосуддя (секретоносіїв) на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях (далі - Тимчасовий порядок) розроблено з урахуванням положень законів України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" та "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, а також повідомлення Служби безпеки України від 07.12.2017 N 2/3/2-33007дск про посилення активності розвідувальних спрямувань спецслужб країни-агресора щодо суддів та працівників судів, інших органів та установ системи правосуддя. Тимчасовий порядок визначає порядок виїзду суддів та працівників апаратів судів, інших органів і установ системи правосуддя України, які мають допуск до державної таємниці до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

Згідно повідомлення Служби безпеки України одним із основних чинників вербувальної уразливості суддів та працівників апаратів судів, інших органів і установ системи правосуддя (секретоносіїв) є потрапляння у компрометуючі ситуації, у тому числі штучно створені спецслужбами Російської Федерації за межами України, передусім на території як безпосередньо Російської Федерації, так і країн, які перебувають в орбіті її геополітичних інтересів (Республіка Білорусь), невизнаних державних утворень (Придністровська Молдавська Республіка, Абхазія, Південна Осетія), а також тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

II. Застереження для суддів та працівників апаратів судів,
інших органів і установ системи правосуддя (секретоносіїв)

1. З метою попередження виникнення передумов щодо потрапляння у поле зору спецслужб країни-агресора суддів та працівників апаратів судів, інших органів і установ системи правосуддя України (секретоносіїв), забезпечення своєчасного реагування та локалізації можливих негативних наслідків у разі виїзду до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і до тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях необхідно дотримуватися наступних вимог:

1) повідомляти в письмовій формі керівника установи (особу, яка виконує його обов'язки) та/або керівника державної служби та режимно-секретний орган про намір виїзду із зазначенням мети і мотивів виїзду, а також місця призначення та можливих контактів з іноземними громадянами;

2) керівникам режимно-секретних органів (там, де штатним розписом не передбачено створення режимно-секретного органу особам, відповідальним за заходи щодо забезпечення режиму секретності) проводити з працівниками ретельні інструктажі щодо можливих негативних наслідків виїзду до згаданих вище територій, а в разі неможливості скасування виїзду - суворого дотримання вимог законодавства України, у тому числі у сфері особистої безпеки;

3) після повернення зі згаданих вище територій упродовж трьох робочих днів подавати керівнику установи (особі, яка виконує його обов'язки) та/або керівнику державної служби письмовий звіт про наявність/відсутність фактів потрапляння у компрометуючу ситуацію під час виїзду.

III. Вимоги до письмового звіту

1. У письмовому звіті з метою об'єктивної оцінки наслідків перебування суддів та працівників апаратів судів, інших органів і установ системи правосуддя у полі зору правоохоронних органів або спецслужб іноземних країн, невизнаних державних утворень, у тому числі незаконних збройних формувань, обов'язково мають зазначатися відомості щодо:

1) проведення при перетині державного (адміністративного) кордону або лінії зіткнення, порівняно з іншими особами, більш ретельного (поглибленого) огляду особистих речей, документів, а також детального опитування особи (мета поїздки; місце роботи і посада; наявність допуску до державної таємниці; місце проживання та ідентифікаційні ознаки; наявність родичів або знайомих (у тому числі їх ідентифікаційні ознаки) на території, до якої в'їжджає громадянин України тощо);

2) потрапляння на території перебування у компрометуючі ситуації (ДТП та/або порушення правил дорожнього руху, порушення міграційного законодавства, порушення громадського порядку, затримання правоохоронними органами, виникнення штучних конфліктних ситуацій, притягнення до адміністративної/кримінальної відповідальності тощо), припущення щодо можливого умисного створення компрометуючих ситуацій силовими структурами на території перебування;

3) будь-яких пропозицій або прохань, у тому числі пов'язаних із шантажем, погрозами тощо, від представників силових структур або інших осіб;

4) детального обсягу інформації, наданої представникам силових структур (іншим особам) на території перебування, а також вичерпних відомостей (за наявності) стосовно цих осіб.

2. Відомості про проведені інструктажі заносяться до журналу обліку виїздів за кордон працівників, яким надано допуск до державної таємниці згідно додатка 92 до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 року N 939 (далі - Порядок).

Облік повідомлень про виїзд та звітів про перебування на згаданих вище територіях здійснюють посадові особи режимно-секретних органів в облікових формах, передбачених Порядком.

Письмові звіти долучаються до особових справ суддів, працівників апарату суду, інших органів і установ системи правосуддя.

В. о. завідувача режимно-секретного сектору Т. Гостєва