Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 квітня 2018 р. N 328
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів
щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених
особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань
та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях
Донецької та Луганської областей, де органи державної влади
тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та тимчасово окупованій
території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 593 від 26.07.20
18)

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. N 328

Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та
інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій
незаконних збройних формувань та/або органів влади
Російської Федерації на окремих територіях Донецької та
Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють своїх повноважень, та тимчасово окупованій
території України, а також підтримки
зазначених осіб та членів їх сімей

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МТОТ у державному бюджеті за програмою "Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей" (далі - бюджетні кошти).

2. Цілями використання бюджетних коштів є здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МТОТ.

4. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення відповідного органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради щодо напряму, зазначеного у підпункті 2 пункту 5 цього Порядку.

5. Бюджетні кошти спрямовуються за такими напрямами:

1) забезпечення надання професійної правової допомоги (в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її надання) для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, які позбавлені особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях (у тому числі заручників) та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей;

(Підпункт 1 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 593 від 26.07.2018)

2) здійснення виплати одноразової грошової допомоги особам, яких незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованій території України, відповідно до Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. N 38 "Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 13, ст. 447, N 24, ст. 857).

6. Рішення про фінансування витрат за напрямом, зазначеним у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку, приймаються комісією з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованій території України, а також членам їх сімей (далі - комісія).

МТОТ утворює комісію, затверджує положення про неї та її персональний склад.

До складу комісії включаються представники Мін'юсту, Мінфіну, Мінсоцполітики, МВС та СБУ (за згодою).

7. Використання бюджетних коштів за напрямом, зазначеним у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку, здійснюється МТОТ на підставі рішення комісії, прийнятого за зверненням особи, яка позбавлена особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованій території України, члена сім'ї, близького родича або законного представника в інтересах такої особи, шляхом перерахування МТОТ бюджетних коштів на їх особові рахунки, відкриті у банківських установах, у розмірі 100 тис. гривень з моменту встановлення бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою.

(Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 593 від 26.07.2018)

Бюджетні кошти за зазначеним напрямом не можуть бути перераховані на особові рахунки осіб, дії яких спрямовані, сприяли та/або сприяють окупації частини території України, втраті контролю органами державної влади над частиною території України, забезпеченню та підтримці діяльності незаконних органів (посадових осіб), утворених на тимчасово окупованій території, незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації чи будь-яких інших органів та формувань на таких територіях, порушенню правового режиму тимчасово окупованої території України, порушенню прав та свобод людини та громадянина, порушенню норм міжнародного гуманітарного права.

8. Виплата одноразової грошової допомоги особам, яких позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованій території України, визначена у підпункті 2 пункту 5 цього Порядку, здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

9. МТОТ веде облік осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованій території України, стосовно яких здійснені заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів відповідно до цього Порядку.

10. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.