КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 червня 2018 р. N 517
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2017 р. N 983

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. N 983 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 1, ст. 3) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2018 р. N 517

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2017 р. N 983

1. У пункті 2 постанови слова та цифри "у 2017 році" виключити.

2. У Порядку та умовах надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, затверджених зазначеною постановою:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється:

у 2017 році згідно з додатком 1;

у 2018 році згідно з додатком 2.";

2) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:

"придбання медичного обладнання, устаткування та засобів відповідно до примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну допомогу, затвердженого МОЗ та оприлюдненого на його офіційному веб-сайті, в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги, зокрема медичної апаратури, обладнання;";

3) пункт 5 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) проекти, що реалізуються за рахунок субвенції, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні не менше ніж 10 відсотків їх вартості, за винятком проектів, які передбачають здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості.";

4) у додатку до Порядку та умов слово "Додаток" замінити словом і цифрою "Додаток 1";

5) доповнити Порядок та умови додатком 2 такого змісту:

"Додаток 2
до Порядку та умов

Розподіл
у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості

Код бюджету  Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці  Обсяг субвенції, тис. гривень 
  Обласний бюджет:   
2100000000  Вінницької області  59 549,6 
3100000000  Волинської області  37 886,8 
4100000000  Дніпропетровської області  40 401,1 
5100000000  Донецької області  29 901,8 
6100000000  Житомирської області  38 913,5 
7100000000  Закарпатської області  60 542,3 
8100000000  Запорізької області  30 263,5 
9100000000  Івано-Франківської області  59 134,6 
10100000000  Київської області  50 112,9 
11100000000  Кіровоградської області  27 367,3 
12100000000  Луганської області  21 885,1 
13100000000  Львівської області  75 511 
14100000000  Миколаївської області  27 785,9 
15100000000  Одеської області  60 356,8 
16100000000  Полтавської області  41 307,6 
17100000000  Рівненської області  46 589,5 
18100000000  Сумської області  26 361,2 
19100000000  Тернопільської області  44 691,6 
20100000000  Харківської області  39 870,8 
21100000000  Херсонської області  31 239,8 
22100000000  Хмельницької області  42 656 
23100000000  Черкаської області  40 419,5 
24100000000  Чернівецької області  39 459,2 
25100000000  Чернігівської області  27 792,6 
_________
Усього 
  1 000 000".