КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 04 липня 2018 р. N 519
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2016 р. N 567

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. N 567 "Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 70, ст. 2352; 2017 р., N 45, ст. 1394) такі зміни:

пункт 3 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"науковий ступінь доктора наук присуджується спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки, відповідно до законодавства, чинного до набрання чинності Законом України від 1 липня 2014 р. N 1556-VII "Про вищу освіту", та диплом доктора наук видається Міністерством освіти і науки до затвердження в установленому зазначеним Законом порядку Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад;".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

у пункті 6 цифри "2019" замінити цифрами "2020".

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН