ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Митного кодексу України
щодо уточнення деяких положень

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., NN 44-48, ст. 552; 2014 р., N 34, ст. 1174) такі зміни:

1) пункт 18 частини першої статті 370 викласти в такій редакції:

"18) одне крісло колісне для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи - у кількості не більше однієї штуки";

2) у пункті 4-1 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення":

абзац перший після слів "На період проведення антитерористичної операції" доповнити словами "та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)";

абзац другий після слів "що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону" доповнити словами "та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)";

в абзацах третьому і четвертому слова "що призначені для використання закладами охорони здоров’я та учасниками антитерористичної операції для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану" замінити словами "що призначені для використання закладами охорони здоров’я, учасниками антитерористичної операції, особами, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), та/або запровадження воєнного стану".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

3. Положення підпункту 2 пункту 1 цього Закону щодо внесення змін до пункту 4-1 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України застосовуються з 1 травня 2018 року.

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 19 червня 2018 року
N 2464-VIII