НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Операційний департамент

ЛИСТ
29.03.2018 N 55-0008/17978

Банкам України

Про оновлення документів, що підтверджують повноваження
осіб, які від імені банку підписують заявки на участь
в операціях з рефінансування

Відповідно до вимог зазначених у п. 52 розділу I Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи1 (далі - Технічний порядок), банкам необхідно оновлювати документи, що підтверджують повноваження осіб, які від імені банку підписують заявки на участь в операціях з рефінансування на постійній основі, у тому числі щороку після затвердження річної фінансової звітності.

Банкам, з якими укладені Генеральні кредитні договори та у яких раніше поданий Національному банку пакет документів щодо надання особам повноважень на підписання та подання заявок на участь в операціях з рефінансування залишився актуальним (чинним), в тому числі з врахуванням оприлюднених результатів річної фінансової звітності банку за 2017 рік, необхідно до 30 квітня 2018 року підтвердити повноваження підписантів шляхом надання до Національного банку України інформації у формі листа (зразок листа - Додаток 1) за підписом Голови Правління банку.

У разі наявності у банків будь-яких змін стосовно раніше поданого пакету документів Національному банку щодо надання особам повноважень на підписання та подання заявок на участь в операціях з рефінансування, в тому числі з врахуванням оприлюднених результатів річної фінансової звітності банку за 2017 рік, необхідно оновити документи, зазначені в абзаці першому п. 51, 52 розділу I Технічного порядку. При цьому при підготовці документів, що підтверджують повноваження осіб, які від імені банку підписують та подають до Національного банку України заявки на участь в операціях з рефінансування, необхідно керуватися листом Національного банку України від 08.11.2017 N 40-0005/75967.

У зв'язку із необхідністю опрацювання Національним банком України пакетів наданих банками документів строком до 30 квітня 2018 року, рекомендуємо надати інформацію та/або документи одразу після оприлюднення результатів річної фінансової звітності банку за 2017 рік. Зауважуємо, не оновлені та непідтверджені повноваження уповноважених осіб на підписання заявок на участь в операціях з рефінансування будуть заблоковані в програмно-технологічному забезпеченні "КредЛайн" 30 квітня 2018 року.

Контактна особа <...>, адреса електронної пошти - cs@bank.gov.ua.

Директор Операційного департаменту С. М. Подік

Додаток 1

Національний банк України
Операційний департамент
Відділ обслуговування фінансових установ

На виконання вимог, зазначених у п. 52 розділу I Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи1, повідомляємо про актуальність (чинність) раніше поданого пакету документів щодо надання особам повноважень на підписання та подання заявок на участь в операціях з рефінансування (лист N ... дата) та підтверджуємо інформацію щодо списку осіб, уповноважених на підписання заявок за операціями з рефінансування для їх подання за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення до Національного банку.

_______________

1 Затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12.11.2015 N 783 (із змінами та доповненнями).

П. І. Б. уповноваженої особи  Довіреність 
     
     

Суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування вищезазначеними уповноваженими особами, не підлягають зміні у зв'язку з затвердженими результатами річної фінансової звітності за 2017 рік, оскільки повноваження, визначені в довіреності(ях), встановлені або у процентному розмірі до суми статті(ей) балансу2, або у сталому (фіксованому) значенні та не перевищують обмеження, встановлені у процентному розмірі до суми статті(ей) балансу3.

________________

2 Зазначається банками, довіреностями яких не визначені обмеження для уповноважених осіб або визначені у процентному розмірі до суми статті(ей) балансу.

3 Зазначається банками, довіреностями яких уповноваженим особам встановлені обмеження у сталому (фіксованому) значенні.

Річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком розміщена на веб-сторінці ПАТ ___________.

Інформуємо, що зміни до Статуту ПАТ _, який надано до Національного банку України з пакетом документів (лист від хх.хх.ххххN) не вносились, наявна в Національному банку України редакція є чинною.

Голова Правління  ________ (П. І. Б.)