Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 травня 2011 р. N 501
Київ

Про затвердження переліку
закладів охорони здоров'я та програм
у галузі охорони здоров'я, що забезпечують
виконання загальнодержавних функцій, видатки
на які здійснюються з державного бюджету,
та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 669 від 04.09.20
13
N 681 від 11.09.20
13
N 940 від 25.12.20
13
N 92 від 25.03.20
14
N 940 від 14.12.20
16
N 179 від 14.03.20
18)

Відповідно до підпунктів "а", "б", "в" і "ґ" пункту 8 статті 87 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2011 р. N 501

Перелік
закладів охорони здоров'я та програм
у галузі охорони здоров'я, що забезпечують
виконання загальнодержавних функцій, видатки
на які здійснюються з державного бюджету

Заклади охорони здоров'я, що забезпечують надання первинної медико-санітарної, амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні загальнодержавні функції)

Багатопрофільні лікарні

(Підрозділ "МОЗ" розділу "Багатопрофільні лікарні" виключено на підставі Постанови КМ N 669 від 04.09.2013)

(Підрозділ "Міністерство інфраструктури" розділу "Багатопрофільні лікарні" виключено на підставі Постанови КМ N 940 від 14.12.2016)

Державне управління справами

Клінічна лікарня "Феофанія", м. Київ

(Підрозділ "Національна академія наук" розділу "Багатопрофільні лікарні" виключено на підставі Постанови КМ N 179 від 14.03.2018)

Поліклініки

Державне управління справами

Державний заклад "Поліклініка N 2", м. Київ

(Абзац другий підрозділу "Державне управління справами" розділу "Поліклініки" виключено на підставі Постанови КМ N 940 від 14.12.2016)

МОНмолодьспорт

Амбулаторія Кримської астрофізичної обсерваторії, смт Научне Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим

(Підрозділ "Міністерство інфраструктури" розділу "Поліклініки" виключено на підставі Постанови КМ N 940 від 14.12.2016)

Заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання спеціалізованої, високоспеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі (центри) для ветеранів війни, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки)

(Назва розділу в редакції Постанови КМ N 179 від 14.03.2018)

Клініки науково-дослідних інститутів та закладів вищої освіти

(Назва розділу в редакції Постанови КМ N 179 від 14.03.2018)

МОЗ

Клініка репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

(Абзац другий підрозділу "МОЗ" розділу "Клініки науково-дослідних інститутів" виключено на підставі Постанови КМ N 940 від 14.12.2016)

Національний інститут раку, м. Київ

Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів (навчально-науково-лікувальний комплекс) Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Державна установа "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України", м. Дніпро

(Абзац п'ятий підрозділу "МОЗ" розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 179 від 14.03.2018)

Український науково-дослідний інститут промислової медицини, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

Державний клінічний науково-практичний офтальмологічний центр, м. Київ

Науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї, Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії, Навчально-науково-лікувальний комплекс (університетська клініка) Донецького національного медичного університету

(Абзац восьмий підрозділу "МОЗ" розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 179 від 14.03.2018)

Державна установа "Науково-практичний медичний центр "Реабілітація" Міністерства охорони здоров’я України", м. Ужгород

Навчально-науковий медичний комплекс "Університетська клініка", Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань Харківського національного медичного університету

(Абзац десятий підрозділу "МОЗ" розділу в редакції Постанови КМ N 940 від 14.12.2016)

Центр реконструктивної та відновної медицини (університетська клініка), Багатопрофільний медичний центр, Офтальмологічний медичний центр Одеського національного медичного університету

(Абзац одинадцятий підрозділу "МОЗ" розділу в редакції Постанови КМ N 940 від 14.12.2016)

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ, м. Київ

Державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України", м. Київ

Лікувально-навчально-науковий структурний підрозділ "Університетська клініка Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет

(Абзац чотирнадцятий підрозділу "МОЗ" розділу "Клініки науково-дослідних інститутів" в редакції Постанови КМ N 940 від 14.12.2016)

Медичний центр державного закладу "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України"

Відокремлений структурний підрозділ "Клініка медичної академії" державного закладу "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України", м. Дніпро

(Абзац шістнадцятий підрозділу "МОЗ" розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 179 від 14.03.2018)

Навчально-науковий медичний центр "Університетська клініка" Запорізького державного медичного університету, м. Запоріжжя

Клініко-діагностичний центр державного вищого навчального закладу "Національний фармацевтичний університет", м. Харків

Державна установа "Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України", м. Київ

Державна установа "Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації Міністерства охорони здоров’я України", м. Київ

(Підрозділ "МОЗ" розділу "Клініки науково-дослідних інститутів" в редакції Постанови КМ N 669 від 04.09.2013)

Державне управління справами

Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", м. Київ

(Розділ "Клініки науково-дослідних інститутів" доповнено підрозділом "Державне управління справами" згідно з Постановою КМ N 940 від 14.12.2016)

Національна академія медичних наук

Державна установа "Інститут гастроентерології", м. Дніпропетровськ

Державна установа "Інститут стоматології", м. Одеса

Державна установа "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків", м. Харків

Державна установа "Інститут медичної радіології імені С.П. Григор'єва", м. Харків

Державна установа "Інститут дерматології та венерології", м. Харків

Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології", м. Харків

Державна установа "Інститут загальної та невідкладної хірургії", м. Харків

Державна установа "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска", м. Київ

Державна установа "Інститут травматології та ортопедії", м. Київ

Державна установа "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського", м. Київ

Державна установа "Інститут отоларингології імені професора О.С. Коломійченка", м. Київ

Державна установа "Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака", м. Донецьк

Державна установа "Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова", м. Одеса

Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка", м. Харків

Державна установа "Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського", м. Харків

Державна установа "Інститут терапії імені Л.Т. Малої", м. Харків

Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології", м. Київ

Державна установа "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова", м. Київ

Державна установа "Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова", м. Київ

Державна установа "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського", м. Київ

Державна установа "Інститут урології", м. Київ

Державна установа "Інститут нефрології", м. Київ

Державна установа "Інститут медицини праці", м. Київ

Державна установа "Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії", м. Київ

Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова", м. Київ

Державна установа "Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова", м. Київ

Державна установа "Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка", м. Київ

Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини", м. Київ

Державна установа "Інститут патології крові та трансфузійної медицини", м. Львів

(Підрозділ "Національна академія медичних наук" розділу "Клініки науково-дослідних інститутів" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 669 від 04.09.2013)

Мінсоцполітики

Клініка при Українському науково-дослідному інституті протезування, протезобудування та відновлення працездатності, м. Харків

Національна академія наук

Державна наукова установа "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", м. Київ

(Розділ доповнено підрозділом згідно з Постановою КМ N 179 від 14.03.2018)

Спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі (центри) для ветеранів війни

(Назва розділу в редакції Постанови КМ N 179 від 14.03.2018)

МОЗ

Державний заклад "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України", м. Костянтинівка Донецької області

Державний заклад "Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України", м. Київ

Державний заклад "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров’я України", м. Одеса

Державний заклад "Українська психіатрична лікарня із суворим наглядом МОЗ України", м. Дніпро

(Абзац четвертий підрозділу "МОЗ" розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 179 від 14.03.2018)

Державний заклад "Спеціалізована багатопрофільна лікарня N 1 Міністерства охорони здоров’я України", м. Дніпро

(Абзац п'ятий підрозділу "МОЗ" розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 179 від 14.03.2018)

Державний заклад "Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України", смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області

Державний заклад "Прикарпатський центр репродукції людини" МОЗ, м. Івано-Франківськ

Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни, с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області

Державний заклад "Український лепрозорій Міністерства охорони здоров’я України", с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області

Державний заклад "Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я України", м. Київ

Державний заклад "Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров’я України", м. Київ

Державний заклад "Український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів "Лісова поляна" МОЗ, м. Київ

Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ, м. Київ

(Абзац чотирнадцятий підрозділу "МОЗ" розділу виключено на підставі Постанови КМ N 179 від 14.03.2018)

Державний заклад "Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров’я України", м. Харків

(Розділ в редакції Постанов КМ N 669 від 04.09.2013, N 940 від 14.12.2016)

Спеціалізовані поліклініки

МОЗ

Консультативно-поліклінічне відділення Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології, м. Київ

Спеціалізована консультативна поліклініка фтизіопульмонологічного профілю Державної установи "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Міністерства охорони здоров’я України

(Абзац другий підрозділу "МОЗ" розділу "Спеціалізовані поліклініки" в редакції Постанови КМ N 940 від 14.12.2016)

Поліклініка державної установи "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України", м. Одеса

Спеціалізована поліклініка Державної установи "Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України", м. Одеса

(Абзац четвертий підрозділу "МОЗ" розділу "Спеціалізовані поліклініки" в редакції Постанови КМ N 940 від 14.12.2016)

Державний заклад Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ, м. Київ

Державна установа "Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров’я України", м. Київ

Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України", м. Київ

(Абзац восьмий підрозділу "МОЗ" розділу "Спеціалізовані поліклініки" виключено на підставі Постанови КМ N 940 від 14.12.2016)

(Абзац дев'ятий підрозділу "МОЗ" розділу "Спеціалізовані поліклініки" виключено на підставі Постанови КМ N 940 від 14.12.2016)

Державний заклад "Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України", м. Чорнобиль Київської області

(Абзац десятий підрозділу "МОЗ" розділу "Спеціалізовані поліклініки" в редакції Постанови КМ N 179 від 14.03.2018)

Державний заклад "Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України", м. Київ

Стоматологічний медичний центр Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

(Абзац тринадцятий підрозділу "МОЗ" розділу "Спеціалізовані поліклініки" виключено на підставі Постанови КМ N 179 від 14.03.2018)

Стоматологічний медичний центр Одеського національного медичного університету

(Абзац чотирнадцятий підрозділу "МОЗ" розділу "Спеціалізовані поліклініки" в редакції Постанови КМ N 940 від 14.12.2016)

Стоматологічний практично-навчальний центр Національної медичної академії післядипломної освіти імені Л.П. Шупика, м. Київ

Державний заклад "Центральна стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України", м. Київ

Стоматологічний практично-навчальний медичний центр Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

(Абзац сімнадцятий підрозділу "МОЗ" розділу "Спеціалізовані поліклініки" в редакції Постанови КМ N 179 від 14.03.2018)

(Абзац вісімнадцятий підрозділу "МОЗ" розділу "Спеціалізовані поліклініки" виключено на підставі Постанови КМ N 179 від 14.03.2018)

Державний заклад "Басейнова стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України", м. Одеса

(Абзац дев'ятнадцятий підрозділу "МОЗ" розділу "Спеціалізовані поліклініки" в редакції Постанови КМ N 179 від 14.03.2018)

Стоматологічний медичний центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Університетський стоматологічний центр Харківського національного медичного університету

Стоматологічний відділ Університетської клініки Державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського", м. Тернопіль;

(Підрозділ "МОЗ" розділу "Спеціалізовані поліклініки" доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 940 від 14.12.2016)

Навчально-лікувальний центр "Університетська клініка" Вищого державного навчального закладу України "Буковинський Державний медичний університет, м. Чернівці

(Підрозділ "МОЗ" розділу "Спеціалізовані поліклініки" доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 940 від 14.12.2016)

(Підрозділ "МОЗ" розділу "Спеціалізовані поліклініки" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 940 від 25.12.2013)

Національна академія медичних наук

Державна установа "Інститут спадкової патології", м. Львів

Державна установа "Інститут гематології та трансфузіології", м. Київ

Державна установа "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики", м. Київ

(Розділ "Спеціалізовані поліклініки" в редакції Постанови КМ N 669 від 04.09.2013)

(Розділ "Спеціалізовані стоматологічні поліклініки" виключено на підставі Постанови КМ N 669 від 04.09.2013)

Заклади охорони здоров'я, що забезпечують
надання санаторно-реабілітаційної допомоги
(санаторії, загальнодержавні санаторії для хворих
на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані
санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані
санаторії для ветеранів війни, осіб, на яких
поширюється дія Законів України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
"Про жертви нацистських переслідувань", та
інвалідів, загальнодержавні реабілітаційні
установи та комплекси для інвалідів,
державні підприємства)

МОЗ

Державний заклад "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Косів", с. Смодна Косівського району Івано-Франківської області

Державний заклад "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Прикарпатський" МОЗ, м. Яремче Івано-Франківської області

Державний заклад "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Гірське повітря" МОЗ, смт Ворохта (м. Яремче) Івано-Франківської області

Державний заклад "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Барвінок" Міністерства охорони здоров’я України", м. Боярка Київської області

Державний заклад "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Люстдорф" МОЗ, м. Одеса

Державний заклад "Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій "Хаджибей" МОЗ, м. Одеса

Державний заклад "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Приморський" Міністерства охорони здоров’я України", с. Курортне Білгород-Дністровського району Одеської області

Державний заклад "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Зелена гірка" МОЗ, м. Одеса

Державний заклад "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Затока" Міністерства охорони здоров’я України", смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області

Державний заклад "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Сонячний" Міністерства охорони здоров’я України", м. Одеса

Державний заклад "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Аркадія" Міністерства охорони здоров’я України", м. Одеса

Державний заклад "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Бердянський" МОЗ, м. Бердянськ Запорізької області

Державний заклад "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Джерело" МОЗ, м. Трускавець Львівської області

Державний заклад "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова" МОЗ, м. Одеса

(Підрозділ "МОЗ" розділу в редакції Постанов КМ N 669 від 04.09.2013, N 940 від 14.12.2016)

Мінсоцполітики

Спеціалізований клінічний санаторій "Перемога", м. Київ

Спеціалізований санаторій "Ветеран", м. Алушта Автономної Республіки Крим

Спеціалізований санаторій "Батьківщина", м. Трускавець Львівської області

Спеціалізований санаторій "Салют", м. Одеса

Спеціалізований санаторій "Слава", м. Миргород Полтавської області

Спеціалізований санаторій імені М.О. Семашка, смт Сімеїз (м. Ялта) Автономної Республіки Крим

Програми в галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій

МОЗ

Організація і регулювання діяльності установ та окремі програми і заходи в системі охорони здоров'я:

забезпечення функціонування державної установи "Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України" (м. Київ), державних закладів "Центральний склад мобілізаційного резерву Міністерства охорони здоров’я України" N 1046 (м. Обухів Київської області), N 1047 (м. Новомиргород Кіровоградської області), N 1123 (м. Золотоноша Черкаської області), державної установи "Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України" (м. Київ), державного закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України" (м. Київ), Центру розроблення та моніторингу дотримання медичних стандартів Державної установи "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України" (м. Київ), державного закладу "Українська станція виїзної екстреної консультативної медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України" (м. Київ), державної установи "Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України" (м. Київ), державного закладу "Референс-центр з молекулярної діагностики Міністерства охорони здоров’я України" (м. Київ), державної установи "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України" (м. Київ), державного закладу "Центральна медико-соціальна експертна комісія Міністерства охорони здоров’я України" (м. Київ), державної установи "Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України" (м. Одеса), державного закладу "Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України" (м. Київ), державної установи "Український центр інформаційних технологій та Національного Реєстру" Міністерства охорони здоров’я України" (м. Київ)

(Абзац другий підрозділу "МОЗ" розділу "Програми в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій" із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 940 від 14.12.2016, N 179 від 14.03.2018)

організація інформаційно-методичного забезпечення закладів охорони здоров'я

лікування громадян України за кордоном у встановленому законодавством порядку

Організація у випадках, передбачених законодавством, централізованих закупівель окремих видів життєво необхідних лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, високовартісного медичного обладнання та санітарного транспорту

Надання згідно із законодавством державної допомоги дітям, інфікованим ВІЛ або хворим на СНІД

Здійснення заходів з обміну та вивчення досвіду у провідних клініках світу

Проведення експертизи щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих факторів, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи

(Підрозділ "МОЗ" розділу доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 179 від 14.03.2018)

(Підрозділ "МОЗ" розділу "Програми в галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій" із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 669 від 04.09.2013, N 940 від 25.12.2013)

(Зміни до підрозділу "МОЗ" розділу "Програми в галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій" див. в Постанові КМ N 681 від 11.09.2013)

Національний комітет Товариства Червоного Хреста

Фінансова підтримка служби розшуку Товариства Червоного Хреста, сплата внеску за членство Товариства в Міжнародній Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, відшкодування витрат служби розшуку Товариства Червоного Хреста України на послуги, що надаються підприємствами зв’язку

(Підрозділ "Національний комітет Товариства Червоного Хреста" розділу в редакції Постанови КМ N 179 від 14.03.2018)

(Підрозділ "Апарат Верховної Ради України" розділу "Програми в галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій" виключено на підставі Постанови КМ N 92 від 25.03.2014)

Державне управління справами

Фінансова підтримка:

Головного управління санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці Крим, м. Ялта Автономної Республіки Крим

будинку відпочинку "Конча-Заспа", м. Київ

комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", м. Київ

(Абзац п'ятий підрозділу "Державне управління справами" розділу "Програми в галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій" виключено на підставі Постанови КМ N 92 від 25.03.2014)

Здійснення заходів з обміну та вивчення досвіду у провідних клініках світу

(Підрозділ "Міністерство інфраструктури" розділу "Програми в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій" виключено на підставі Постанови КМ N 940 від 14.12.2016)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2011 р. N 501

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2002 р. N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 600).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1124 "Про внесення змін до переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1570).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 р. N 878 "Про внесення змін до переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2562).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 995 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 84, ст. 2944).