МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
05.02.2018 N 110

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2018 р. за N 229/31681

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у
національній валюті в органах Державної казначейської служби України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року N 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за N 1206/21518 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунiкацiй та органiзацiйно-аналiтичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 2, 4 Змін, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 липня 2018 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Марченка С.М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр О. Данилюк

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
05.01.2018 N 110

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2018 р. за N 229/31681

Зміни
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської служби України

1. Пункт 1.2 розділу I після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"рахунки із спеціальним режимом використання - рахунки, які відкриваються в Казначействі та його органах підприємствам, установам, організаціям для проведення розрахунків з надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, з погашення заборгованості перед державним бюджетом, з повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими радами) або під державні (місцеві) гарантії, з електронного адміністрування податків, для сплати заборгованості за електроенергію, для зарахування депозитних коштів та небюджетні рахунки розпорядників бюджетних коштів.".

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим.

2. У пункті 2.1 розділу II:

1) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі зміни аналітичних параметрів рахунків за надходженнями Казначейство змінює реквізити таких рахунків.";

2) у підпункті 2.1.1 слова "державного та місцевих бюджетів, які справляються на відповідній території, у розрізі бюджетів із зазначенням їх назви" замінити словами "державного/місцевих бюджетів, які справляються/не справляються на відповідних територіях";

3) підпункт 2.1.2 викласти в такій редакції:

"2.1.2. На підставі поданих Управліннями (Відділеннями) Казначейства переліків надходжень державного/місцевих бюджетів, що справляються/не справляються на відповідних територіях, Головні управління Казначейства розблоковують/заблоковують рахунки за тими надходженнями, що справляються/не справляються на відповідних територіях.";

4) у підпункті 2.1.4 слова "органу Казначейства вищого рівня" замінити словами "відповідного Головного управління Казначейства";

5) у підпункті 2.1.5 слово "відкриття" замінити словами "відкриття/закриття";

6) абзац перший підпункту 2.1.6 викласти в такій редакції:

"2.1.6. Казначейство та Головні управління Казначейства формують справи з юридичного оформлення рахунків на відповідні структурні підрозділи, які містять службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків за надходженнями (додаток 4 до цього Порядку), зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 5 до цього Порядку), завірені відповідно Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.".

3. У підпункті "а" пункту 8.3 розділу VIII слово "головних" замінити словом "Головних".

4. Додатки 2 - 5 до Порядку викласти в новій редакції (додаються).

Директор Департаменту державного бюджету В.П. Лозицький

Додаток 2
до Порядку відкриття та закриття рахунків
у національній валюті в органах
Державної казначейської служби України
(пункт 2.1)

Службова записка
щодо бюджетних рахунків за надходженнями

Службова записка щодо бюджетних рахунків за надходженнями (Додаток 2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 3
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської служби України
(пункт 2.1)

Картка
із зразками підписів та відбитка печатки

Картка із зразками підписів та відбитка печатки (Додаток 3) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 4
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської служби України
(пункт 2.1)

Службова записка
щодо бюджетних рахунків за надходженнями

Службова записка щодо бюджетних рахунків за надходженнями (Додаток 4) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 5
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської служби України
(пункт 2.1)

Зразки
підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних,
розрахункових та інших розпорядчих документах

Зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (Додаток 5) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".