МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.01.2018 N 7

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2018 р. за N 151/31603

Про затвердження Змін до Положення
про реєстрацію платників податку на додану вартість

Відповідно до статей 191, 193 розділу I, статей 180 - 184 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за N 1456/26233 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України, Департаменту обслуговування платників Державної фіскальної служби України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

Міністр О. Данилюк

Погоджено:

В. о. Голови Державної фіскальної служби України М. В. Продан

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
16.01.2018 N 7

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2018 р. за N 151/31603

Зміни
до Положення про реєстрацію платників
податку на додану вартість

1. У розділі II:

1) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Контролюючі органи в областях та місті Києві, міжрегіональні територіальні органи забезпечують організацію роботи з реєстрації та обліку платників ПДВ, що перебувають на їх території.";

2) абзац перший пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Контролюючі органи, зазначені у пункті 2.5 цього розділу, та державні податкові інспекції, які їм підпорядковуються, здійснюють:".

2. Пункт 3.15 розділу III після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Якщо юридична особа, утворена в результаті перетворення, не подала до контролюючого органу протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, заяви для реєстрації або перереєстрації у порядку, передбаченому цим Положенням, контролюючий орган після спливу цього строку приймає рішення про анулювання реєстрації юридичної особи, припиненої в результаті перетворення.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

3. У розділі V:

1) у пункті 5.6:

в абзаці другому слово "керівником" замінити словами "керівником (заступником керівника або уповноваженою особою)";

в абзаці четвертому слова "в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків" замінити словами "в контролюючому органі, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ";

2) у пункті 5.8:

у другому реченні слова "долучається до облікової справи (реєстраційної частини) цього платника" замінити словами "зберігається в контролюючому органі, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ";

у третьому реченні слова "де зберігається облікова справа платника податків" замінити словами "який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ";

3) в абзаці п'ятому пункту 5.10 слова "керівником такого органу чи особою, яка виконує його обов'язки або є заступником керівника" замінити словами "керівником (заступником керівника або уповноваженою особою)".

4. У абзаці першому пункту 6.11 розділу VI слова "в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків" замінити словами "в контролюючому органі, який прийняв рішення про таке виключення".

5. У додатках до Положення:

1) у додатках 5 та 7:

слова "в облікову справу платника (реєстраційну частину) разом із копіями документів, що стали підставою для анулювання реєстрації" замінити словами "разом із копіями документів, що стали підставою для анулювання реєстрації, зберігається в контролюючому органі, який прийняв таке рішення";

слова "керівник контролюючого органу" у всіх відмінках замінити словами "керівник (заступник керівника або уповноважена особа)" у відповідних відмінках;

2) у додатку 9:

слова "в облікову справу платника (реєстраційну частину) разом із копіями документів, що стали підставою для виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування" замінити словами "разом із копіями документів, що стали підставою для виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, зберігається в контролюючому органі, який прийняв таке рішення";

слова "керівник контролюючого органу" у всіх відмінках замінити словами "керівник (заступник керівника або уповноважена особа)" у відповідних відмінках.

В. о. директора Департаменту податкової політики В. П. Овчаренко