КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 лютого 2018 р. N 94
Київ

Про внесення змін до Класифікатора звернень громадян

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 858 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 73, ст. 2461; 2011 р., N 85, ст. 3113; 2016 р., N 47, ст. 1696), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. N 94

Зміни,
що вносяться до Класифікатора звернень громадян

1. У розділі I:

1) підрозділ 7 доповнити підпунктом 7.6-1 такого змісту:

"7.6-1. Ветеран військової служби*";

2) у підрозділі 8:

пункт 8.1 доповнити словами і цифрами "(крім осіб, визначених у підпункті 8.1-1 цього Класифікатора)";

доповнити підрозділ 8 підпунктами 8.1-1 і 8.11-1 такого змісту:

"8.1-1. Пенсіонер з числа військовослужбовців**";

"8.11-1. Журналіст";

3) доповнити розділ виносками "*" і "**" такого змісту:

"* До ветеранів військової служби відносяться особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

** До пенсіонерів з числа військовослужбовців відносяться особи, на яких поширюється дія Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".".

2. Розділ II викласти в такій редакції:

"II. Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян

Індекс  Зміст питання 
010  Промислова політика 
020  Аграрна політика і земельні відносини 
030  Транспорт і зв’язок 
040  Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво 
050  Фінансова, податкова, митна політика 
060  Соціальна політика. Соціальний захист населення 
070  Праця і заробітна плата 
080  Охорона праці та промислова безпека 
090  Охорона здоров’я 
100  Комунальне господарство 
110  Житлова політика 
120  Екологія та природні ресурси 
130  Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації 
140  Сімейна та гендерна політика. Захист прав дітей 
150  Молодь. Фізична культура і спорт 
160  Культура та культурна спадщина, туризм 
170  Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність 
180  Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації 
190  Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини 
200  Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України 
210  Діяльність центральних органів виконавчої влади 
220  Діяльність місцевих органів виконавчої влади 
230  Діяльність органів місцевого самоврядування 
240  Діяльність підприємств та установ 
250  Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини 
260  Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій 
270  Інше 

______________

Примітка.

За відповідним індексом можуть визначатися додаткові питання у його межах, наприклад від 010 до 019.".