ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
13.02.2018 N 89-рш

Про регламент роботи системи електронних платежів
Національного банку України та
банківської системи України у зв'язку з
перенесенням робочих днів у 2018 році

Відповідно до пункту 2 рішення Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 577-рш "Про затвердження Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України" та у зв'язку із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року N 1-р "Про перенесення робочих днів у 2018 році" Правління Національного банку України вирішило:

1. Перенести дні роботи системи електронних платежів Національного банку України з:

п'ятниці 09 березня - на суботу 03 березня;

понеділка 30 квітня - на суботу 05 травня;

п'ятниці 29 червня - на суботу 23 червня;

понеділка 24 грудня - на суботу 22 грудня;

понеділка 31 грудня - на суботу 29 грудня.

2. Банкам організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів.

За потреби 09 березня, 30 квітня, 29 червня, 24 та 31 грудня 2018 року банки можуть здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку.

Здійснені банком операції мають бути зареєстровані та відображені в регістрах бухгалтерського обліку згідно з пунктом 2.11 глави 2 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N 254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2003 року за N 559/7880 (зі змінами).

Банкам повідомити клієнтів про режим роботи в дні, зазначені в пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

В. о. Голови Я. В. Смолій