МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.12.2017 N 558

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2018 р. за N 71/31523

Про затвердження Вимог до оформлення
віз в електронному вигляді

Відповідно до пункту 18 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 118, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до оформлення віз в електронному вигляді.

2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Міністра закордонних справ України О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства закордонних справ України
18.12.2017 N 558

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2018 р. за N 71/31523

Вимоги
до оформлення віз в електронному вигляді

І. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до пункту 18 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 118 (далі - Правила).

2. Терміни в цих Вимогах вживаються у значеннях, наведених у Правилах.

3. Вимоги встановлюють процедуру подання візового клопотання, його розгляду та оформлення віз в електронному вигляді (далі - е-Віза), форму е-Візи (додаток 1), форму візової анкети (додаток 2), перелік держав, громадянам яких оформлюється е-Віза (додаток 3), та форму рішення про відмову в оформленні е-Візи (додаток 4).

4. Оформлення е-Візи здійснюється уповноваженою особою департаменту консульської служби МЗС (далі - уповноважена особа) дистанційно он-лайн засобами Інтернету та візової інформаційно-телекомунікаційної системи.

5. Візове клопотання про оформлення е-Візи подається іноземцем дистанційно он-лайн засобами складової візової інформаційно-телекомунікаційної системи веб-сайту МЗС.

6. е-Віза оформлюється як разова для в’їзду в Україну з діловою або туристичною метою на строк 30 днів або за рішенням уповноваженої особи на період, зазначений у документах, що є підставою для її оформлення, але не більш як на 30 днів.

7. В’їзд в Україну іноземця на підставі е-Візи здійснюється у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон.

8. Департамент консульської служби МЗС забезпечує здійснення перекладу візової анкети та рішення про відмову в оформленні е-Візи англійською, арабською та іспанською мовами.

ІІ. Подання візового клопотання іноземцем

1. Для оформлення е-Візи іноземець подає візове клопотання не раніше ніж за три місяці та не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку запланованої поїздки. Візове клопотання від імені неповнолітньої або недієздатної особи подається одним із батьків або іншим законним представником.

2. Подання візового клопотання включає:

реєстрацію на веб-сайті МЗС;

заповнення візової анкети та завантаження фотокартки;

долучення до заповненої візової анкети сканованих копій: сторінок персональних даних паспортного документа; дійсного полісу медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30000 євро або в еквіваленті іншою валютою, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України; документа, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України; документа, що підтверджує ділову або туристичну мету поїздки (українською або англійською мовами) відповідно до пунктів 3, 4 цього розділу;

сплату консульського збору у безготівковій формі з використанням електронних платіжних засобів через веб-сайт МЗС.

3. При оформленні е-Візи для поїздок з діловою метою подається один з таких документів:

запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене відповідно до підпункту 1 пункту 7 Правил;

запрошення державного органу, державної установи, державного підприємства, державної організації;

документ, що підтверджує здійснення іноземної інвестиції відповідно до законодавства щодо режиму іноземного інвестування на території України.

4. При оформленні е-Візи для поїздок з туристичною метою подаються документи, що підтверджують туристичний характер поїздки.

5. Після здійснення іноземцем операцій, передбачених пунктом 2 цього розділу, візове клопотання вважається поданим. На вказану іноземцем при реєстрації на веб-сайті МЗС адресу електронної пошти надсилається автоматично сформоване повідомлення про завершення подання візового клопотання.

ІІІ. Розгляд візового клопотання уповноваженою особою

1. Уповноважена особа здійснює розгляд поданого візового клопотання у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі протягом строку, що не перевищує 9 робочих днів.

2. Розгляд візового клопотання включає:

звірку наданих іноземцем відомостей;

аналіз наявної інформації у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;

перевірку наявності платіжного документа про сплату консульського збору за оформлення е-Візи відповідно до пункту 1 розділу VI цих Вимог;

визначення строку дії е-Візи та строку перебування на території України.

3. За результатами розгляду візового клопотання уповноважена особа приймає рішення про оформлення е-Візи або відмову в її оформленні.

ІV. Оформлення е-Візи

1. Оформлена е-Віза надсилається уповноваженою особою іноземцю на вказану ним при реєстрації на веб-сайті МЗС адресу електронної пошти.

2. До е-Візи вноситься така інформація:

номер е-Візи;

двовимірний штрих-код (QR-код);

сканована копія фотокартки іноземця;

прізвище та ім’я іноземця, дата народження, місце народження, стать, громадянство, номер паспортного документа;

дати початку та закінчення строку дії е-Візи;

строк перебування на території України;

кодове позначення мети поїздки;

дата оформлення е-Візи.

3. До двовимірного штрих-коду (QR-коду) вноситься інформація, передбачена пунктом 2 цього розділу.

4. У разі відсутності у паспортному документі іноземця відомостей про:

прізвище або ім’я - у відповідних полях е-Візи проставляються символи ХХ;

дату народження або її частину - проставляються символи ХХ - для дня, ХХ - для місяця, ХХ - для року.

5. Залежно від мети поїздки встановлюються кодові позначення:

С-01 (е) - ділова;

С-06 (е) - туризм.

6. Для в’їзду на територію України та виїзду з території України е-Віза подається іноземцем у роздрукованому вигляді разом з паспортним документом посадовій особі органів охорони державного кордону та зберігається протягом усього часу перебування в Україні.

7. Департамент консульської служби МЗС надає інформацію про оформлені е-Візи Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній міграційній службі України, Службі безпеки України та Службі зовнішньої розвідки України у порядку, визначеному Положенням про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, затвердженим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України від 03 квітня 2008 року N 284/287/214/150/64/175/266/75, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 травня 2008 року за N 396/15087.

V. Відмова в оформленні е-Візи

1. Рішення про відмову в оформленні е-Візи із зазначенням підстав такої відмови надсилається уповноваженою особою іноземцю на вказану ним при реєстрації на веб-сайті МЗС адресу електронної пошти.

2. У разі відмови в оформленні е-Візи іноземець може подати повторне звернення про оформлення е-Візи відповідно до цих Вимог.

3. Оскарження іноземцем рішення про відмову в оформленні е-Візи здійснюється відповідно до пункту 30 Правил.

VI. Консульський збір за оформлення е-Візи

1. За оформлення е-Візи справляється консульський збір за тарифною ставкою 65 доларів США відповідно до пункту 33 Правил.

Консульський збір, сплачений в іноземній валюті з використанням електронних платіжних засобів через веб-сайт МЗС, перераховується в національній валюті України за курсом, визначеним відповідно до умов договору між МЗС та банком-еквайром, до державного бюджету на бюджетний рахунок, відкритий в Державній казначейській службі України за кодом класифікації доходів бюджету 22060000 "Кошти, отримані за вчинення консульських дій".

2. Сплачений консульський збір поверненню не підлягає.

Директор Департаменту консульської служби
Міністерства закордонних справ України С.О. Погорельцев

Додаток 1
до Вимог до оформлення віз в
електронному вигляді
(пункт 3 розділу І)

Форма

Форма (Додаток 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 2
до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді
(пункт 3 розділу І)

Візова анкета

Візова анкета (Додаток 2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 3
до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді
(пункт 3 розділу І)

Перелік держав,
громадянам яких оформлюється е-Віза

Австралія

Антиґуа і Барбуда

Співдружність Багамських Островів

Барбадос

Королівство Бахрейн

Багатонаціональна держава Болівія

Королівство Бутан

Республіка Вануату

Республіка Гаїті

Республіка Ґватемала

Республіка Гондурас

Ґренада

Співдружність Домініки

Домініканська Республіка

Республіка Індонезія

Королівство Камбоджа

Держава Катар

Республіка Коста-Ріка

Держава Кувейт

Лаоська Народно-Демократична Республіка

Республіка Маврікій

Малайзія

Мальдівська Республіка

Мексиканські Сполучені Штати

Федеративні Штати Мікронезії

Республіка Союзу М'янма

Федеративна Демократична Республіка Непал

Республіка Нікараґуа

Нова Зеландія

Об’єднані Арабські Емірати

Султанат Оман

Республіка Палау

Республіка Перу

Незалежна держава Самоа

Республіка Ель-Сальвадор

Королівство Саудівська Аравія

Республіка Сейшельські Острови

Сент-Вінсент і Ґренадини

Сент-Люсія

Республіка Сінгапур

Республіка Сурінам

Королівство Таїланд

Демократична Республіка Тімор-Лешті

Республіка Трінідад і Тобаґо

Тувалу

Республіка Фіджі

Ямайка

Додаток 4
до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді
(пункт 3 розділу І)

Рішення
про відмову в оформленні е-Візи

Рішення про відмову в оформленні е-Візи (Додаток 4) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".