ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
02.01.2018 N 93/7/99-99-19-01-01-17

Митниці ДФС

Про надання інформації

Президентом України підписано прийнятий 07 грудня 2017 року Верховною Радою України Закон України N 2245-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" (далі - Закон N 2245).

Закон N 2245 офіційно опубліковано у газеті Верховної Ради України "Голос України" N 246 - 247 (6751 - 6752) від 30 грудня 2017 р.

Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону N 2245, цей Закон набрав чинності з 1 січня 2018 року, за винятком його окремих положень.

У зв'язку з цим інформуємо про окремі зміни, внесені Законом N 2245 до Податкового кодексу України, які набрали чинності з 1 січня 2018 року:

1. внесено зміни до пп. 14.1.5 п. 14.1 ст. 14, яка визначає поняття "алкогольні напої", а саме після цифр "2206" доповнено словами "(крім квасу "живого" бродіння)", при цьому саме визначення "квас "живого" бродіння" наведено у новому пп. 14.1.272 до п. 14.1 ст. 14;

2. викладено в іншій редакції поняття "роялті", наведене у пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14;

3. у п. 191.2 ст. 191 виключено пп. 191.2.1, доповнено новим абзацом пп. 191.2.3 п. 191.2 ст. 191, що у разі ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні менше ніж 24 години або яка в'їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин, базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті;

4. викладено в іншій редакції абз. 2 пп. "в" п. 193.1 ст. 193, згідно з яким ставку податку на додану вартість у розмірі 7 % поширено на операції із ввезення на митну територію України медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;

5. пп. 196.1.18 п. 196.1 ст. 196 викладено в іншій редакції, а саме, не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення фізичною особою на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент:

5.1. 1000 євро - через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення;

5.2. 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг - через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, якщо така особа була відсутня в Україні більше ніж 24 години та яка в'їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин;

5.3. 50 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг - через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, якщо така особа була відсутня в Україні менше ніж 24 години або яка в'їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин.

6. внесено уточнення до абз. 2 п. 215.1 ст. 215, що до підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння);

7. внесено доповнення до визначень, наведених у таблиці пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 стосовно зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об'ємних одиниць (без додання спирту);

8. викладено в іншій редакції пп. 215.3.2 п. 215.3 ст. 215 (щодо специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, пп. 215.3.3 п. 215.3 ст. 215 (щодо розміру мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів), доповнено п. 215.3 ст. 215 доповнено пп. 215.3.21 (щодо адвалорної ставки 12 % на сигарети та цигарки).

При цьому підрозділ 5 розділу XX "Перехідні положення" доповнено п. 17, згідно з яким встановлено графік поступового збільшення (з 1 січня 2018 року до 31 грудня 2024 року) специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну і мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів.

9. викладено в іншій редакції пп. 229.3.7 п. 229.3 та пп. 229.7.6 п. 229.7 ст. 229, згідно з якими підставою для митного оформлення легких дистилятів, важких дистилятів, скрапленого газу, бутану, ізобутану, що ввозяться на митну територію України з метою використання у виробництві етилену, а також підставою для митного оформлення речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які ввозяться на митну територію України з метою використання в хімічній промисловості, є подання виробником до митниці, яка здійснює митне оформлення, в порядку, передбаченому Митним кодексом України, засобами електронного зв'язку копії податкового векселя, авальованого банком та взятого на облік контролюючим органом;

10. викладено в іншій редакції абзац перший п. 3 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення", а саме, на період до 1 січня 2023 року встановлено звільнення від сплати податку на додану вартість операцій суб'єктів космічної діяльності, на яких поширюється дія Закону України "Про космічну діяльність".

Водночас, тимчасове звільнення від оподаткування ввізним митом щодо товарів, які ввозились на митну територію України резидентами - суб'єктами космічної діяльності застосовувалось до 1 січня 2018 року (п. 4 ч. 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України).

11. передбачено тимчасове (на період до 31 грудня 2018 року) звільнення від оподаткування податком на додану вартість (п. 64 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення") та акцизним податком (п. 19 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення") операцій із ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД.

До внесення змін до Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 N 1011, при митному оформленні таких товарів має наводитися код звільнення від сплати акцизного податку та податку на додану вартість "181".

12. підрозділ 2 розділу XX "Перехідні положення" доповнено п. 65 про те, що тимчасово (до 1 січня 2020 року) контролюючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рівними частинами) сплати податку на додану вартість на термін, зазначений у заяві платника податку, але не більше 24 календарних місяців, без нарахування процентів, пені та штрафів, визначених Податковим кодексом України, при ввезенні на митну територію України з поміщенням в митний режим імпорту обладнання, що класифікується за визначеними у цьому пункті товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД. При цьому встановлено, що Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення відповідно до цього пункту встановлюється Кабінетом Міністрів України (на сьогодні відсутній).

Також інформуємо про те, що згідно з абзацом третім п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону N 2245 з 1 липня 2018 року набирають чинності зміни, внесені до п. 226.4 ст. 226, який доповнено абзацом про те, що марки акцизного податку для ввезених в Україну тютюнових виробів за кодом УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 та 2402 20 90 10 відрізняються дизайном і кольором від марок акцизного податку для ввезених в Україну інших тютюнових виробів.

Згідно з абзацом четвертим п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону N 2245 з 1 січня 2019 року набувають чинності зміни:

1. нова редакція пп. 191.1.1 п. 191.1 ст. 191 щодо особливостей визначення бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (внесено уточнення "митна вартість (для юридичних осіб)", "фактурна вартість (для фізичних осіб)", доповнено цифрами "374" щодо статті Митного кодексу України, яка визначає умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України);

2. нова редакція пп. 196.1.17 п. 196.1 ст. 196, згідно з яким не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України товарів:

2.1. сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро:

у несупроводжуваному багажі;

у кожному з відправлень протягом одного календарного місяця - на адресу одного одержувача (фізичної особи) у перших трьох міжнародних поштових відправленнях (далі - МПВ) та/або міжнародних експрес-відправленнях (далі - МЕВ);

2.2. сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро - на адресу одного одержувача (юридичної особи, ФОП) в одній депеші у МПВ або в одному вантажі експрес-перевізника у МЕВ.

Також Законом N 2245 (п. 63 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення") передбачено тимчасове звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту: соєвих бобів (товарна позиція 1201 згідно з УКТ ЗЕД) - на період з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року; насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД) - на період з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року.

Крім цього, Законом N 2245 внесено зміни до окремих законодавчих актів України, зокрема:

Закону України від 19.12.95 N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (серед іншого: з поняття "алкогольні напої" виключено "квас "живого" бродіння" (абз. 7 ст. 1); у тексті Закону "спирт-сирець виноградний" в усіх відмінках замінено словами "дистилят виноградний спиртовий" (у тексті Закону, абз. 26 ст. 1 надано визначення "дистилят виноградний спиртовий"); встановлено заборону на імпорт та експорт виноградного дистиляту спиртового (ч. 15 ст. 14);

розділу VI Митного тарифу України, встановленого Законом України від 19.09.2013 N 584-VII "Про Митний тариф України" (встановлено нульову ставку ввізного мита на карбонат динатрію, який класифікується у товарній підпозиції 2836 20 00 00 згідно з УКТ ЗЕД);

Закону України від 04.11.99 N 1212-XIV "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" а саме, до статті 5, яка встановлює ставки єдиного збору (збільшено удвічі ставки єдиного збору).

Звертаємо увагу, що до внесення відповідних змін до Митного кодексу України, при оподаткуванні товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України в ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, з 1 січня 2018 року застосовуються правила:

визначені статтею 374 Митного кодексу України - щодо мита;

визначені Законом N 2245 - щодо податку на додану вартість.

Одночасно інформуємо про те, що з 1 січня 2018 року набрав чинності пункт 1 розділу I Закону України від 20.12.2016 N 1796-VIII "Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо підтримки літакобудівної галузі", згідно з яким частину першу статті 105 Митного кодексу України, яка регулює питання поміщення товарів, транспортних засобів у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами, доповнено словами та цифрами "крім літаків масою порожнього обладнаного апарата понад 10000 кг, але не більше 30000 кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць".

В. о. директора Департаменту адміністрування митних платежів І. М. Педосенко