ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
26.12.2017 N 142

Про внесення змін до Інструкції про переміщення готівки
і банківських металів через митний кордон України

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 3, 11, 12, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27 травня 2008 року N 148, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 червня 2008 року за N 520/15211 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 4 глави 1 слова "установленим Національним банком" замінити словами "установленим Національним банком України (далі - Національний банк)";

2) пункти 2, 4 глави 4 викласти в такій редакції:

"2. Фізична особа має право вивозити за межі України банківські метали вагою, що перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та на підставі документів, що підтверджують придбання цією особою банківських металів в уповноважених банках та/або Національному банку.";

"4. Юридичні особи (крім уповноважених банків) не мають права ввозити в Україну і вивозити за межі України банківські метали, за винятком увезення в Україну юридичною особою-резидентом банківських металів, що виготовлені на договірних умовах нерезидентом за межами митної території України, якщо ці банківські метали в повному обсязі продаються Національному банку (Державній скарбниці України).

Юридична особа - резидент ввозить в Україну після переробки банківські метали на підставі:

зовнішньоекономічного договору або документа, що його замінює, на підставі якого здійснювалася переробка товарів за межами митної території України;

договору (додаткового договору) на поставку банківських металів Національному банку, в якому зазначається назва, вид, вага банківських металів та строк їх поставки.";

3) додатки 1 - 3 до Інструкції виключити.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови Я.В. Смолій