ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до розділу Х
"Перехідні положення" Земельного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. У пунктах 14 і 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) цифри "2018" замінити цифрами "2019".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 7 грудня 2017 року
N 2236-VIII