Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.11.2015 N 346

(Наказ втратив чинність з 01.02.2018 р. на підставі Наказу
Державної служби статистики України
N 193 від 21.07.20
17)

Про затвердження форм
державних статистичних спостережень
з питань сільського господарства

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики
N 136 від 01.08.20
16
N 155 від 29.08.20
16
N 127 від 06.06.20
17)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", пунктів 4, 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень з питань сільського господарства й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень з питань сільського господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

1.1. Зі звіту за 2015 рік:

(Наказ втратив чинність у частині форми N 50-сг (річна) на підставі Наказу Державної служби статистики N 127 від 06.06.2017)

(Форма N 21-заг (річна) "Реалізація сільськогосподарської продукції" втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 136 від 01.08.2016)

N 2-ферм (річна) "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві";

Форма N 2-ферм (річна) "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за IV квартал 2015 р.".

(Наказ втратив чинність у частині форми N 6-сільрада (річна) на підставі Наказу Державної служби статистики N 155 від 29.08.2016)

1.2. Зі звіту за січень 2016 року:

N 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства".

Форма N 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Звітність за місяць".

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. N 50-сг (річна), N 21-заг (місячна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.2. N 21-заг (річна) - на юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.3. N 2-ферм (річна) - на фермерські господарства та малі підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.4. N 6-сільрада (річна) - на сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими пунктом 1 цього наказу.

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими пунктом 1 цього наказу.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. Наказ Державної служби статистики України від 14 червня 2013 року N 181 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" (зі змінами) у частині річної форми державного статистичного спостереження N 2-ферм "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__ рік" - з 01 січня 2016 року.

5.2. Наказ Державної служби статистики України від 02 липня 2014 року N 206 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства" (зі змінами) у частині річної форми державного статистичного спостереження N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік" - з 01 січня 2016 року.

5.3. Наказ Державної служби статистики України від 25 вересня 2015 року N 219 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань сільського та рибного господарства" (зі змінами) у частині форм державних статистичних спостережень N 50-сг (річна) "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств", N 6-сільрада (річна) "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства" - з 01 січня 2016 року та N 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" - з 01 лютого 2016 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови І.М. Жук