МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Національної академії
медичних наук України
28.08.2017 N 967/
58

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 вересня 2017 р. за N 1161/31029

Перелік
послуг з надання третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги учасниками пілотного проекту

1. Державна установа "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України"

N з/п  Найменування послуги  Код за МКХ-10 (довідково) 
Діагностика та лікування вроджених та набутих вад, наслідків травм верхньої кінцівки (у т. ч. кисті) та нижньої кінцівки (у т. ч. стопи) із застосуванням реконструктивно-відновних (у т. ч. етапних) оперативних втручань та/або мікрохірургічних технологій  Q-68.1
Q-66
Q-70
T-92
T-93
Z-42
Т-95 
Діагностика та лікування хворих з патологічними станами, що потребують пластики невральних стволів плечового сплетення  Т-92 
Діагностика та лікування вроджених та набутих (у т. ч. наслідків оперативного лікування) вад молочної залози з використанням реконструктивно-відновних втручань та/або мікрохірургічних технологій, у т. ч. включаючи доліковування з елементами пластичної хірургії  С-50
Q-83
Z42
D-24
Т-95 
Діагностика та лікування вроджених та набутих вад, наслідків травм голови (у т. ч. обличчя) з використанням реконструктивно-відновних втручань та/або мікрохірургічних технологій  Q-10
Q-17
Q-18
Z-42
Т-95 
Діагностика та лікування вроджених та набутих (у т. ч. наслідків травм) вад артеріальної та/або венозної системи, у т. ч. периферичних судин та капілярного русла (судинних мальформацій, ангіодисплазій)  Q-27
T-92
T-93
T-94
I-75
I-76
I-77 
Діагностика та лікування облітеруючих, оклюзійних уражень артеріального судинного русла (у т. ч. наслідків емболії судин кінцівок), у т. ч. з використанням методів регенераторної медицини та/або клітинної трансплантації  I-70
I-73
I-74
I-75 
Діагностика та лікування облітеруючих, оклюзійних уражень артеріального судинного русла (у т. ч. наслідків емболії судин кінцівок), у т. ч. з використанням методів ендоваскулярної хірургії  I-70
I-73
I-74
I-75 
Діагностика та лікування "синдрому грудного виходу" та "драбинчастих м’язів", у т. ч. ускладнених форм  Q-76.5
Q-76.6 
Діагностика та лікування варикозного розширення вен чоловічої венозної статевої системи, у т. ч. з використанням мікрохірургічних технологій  N-50.1
I-86.1 
10  Діагностика та лікування пацієнтів із травматичними ушкодженнями нижніх та верхніх кінцівок, у т. ч. з неповною та/або повною травматичною ампутацією кінцівок  S-48
S-58
S-68
S-78
S-88
S-98 
11  Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями органів гепатодуоденопанкреатобіліарної зони, у т. ч. з використанням резекційно-відновних методів  C-24
C-25
C-26 
12  Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями підшлункової залози (у т. ч. з ураженням сусідніх органів), тканин заочеревини, у т. ч. з використанням резекційно-відновних методів та/або судинних реконструкцій  C-24
C-25
C-26
C-48 
13  Діагностика та лікування хворих на хронічний панкреатит з використанням хірургічних технологій  K-86 
14  Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями шлунка з розповсюдженням нео-процесу, у т. ч. з виконанням мультирезектабельного оперативного втручання  C-16
C-24
C-25
C-26.8
C-48 
15  Діагностика та лікування хворих з ураженням позапечінкових жовчних проток, у т. ч. з виконанням бігепатикоєюностомії  C-24
К-83 
16  Діагностика та лікування хворих із злоякісними пухлинами органів черевної порожнини та/або заочеревного простору, у т. ч. з виконанням мультивісцеральних резекцій  C-24
C-25
C-26
C-48 
17  Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями наднирника (наднирників), у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій  C-74 
18  Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями органів грудної порожнини та середостіння, у т. ч. великих розмірів  С-33
C-34
С-37
C-38
С-39 
19  Діагностика та лікування хворих з ішемічною хворобою серця з одночасними злоякісними ураженнями стравоходу та/або шлунка, які потребують, у т. ч., комбінованих хірургічних втручань  I-20-25 + C15-16 
20  Діагностика та лікування хворих із захворюваннями та/або станами, які потребують трансплантації легенів (включаючи дії медичного характеру (обстеження, етап вилучення частини донорської легені/легенів та післяопераційне лікування) з живим родинним донором/донорами)  J-44
J-45
J-46
J-47
E-84
D-86
Q-33.4
Z-52 
21  Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями легенів, у т. ч. включаючи резекції легенів та/або пульмонектомію  С-33
C-34
С-37
C-38
С-39 
22  Діагностика та лікування хворих із захворюваннями щитоподібної залози, які потребують оперативного втручання  С-73
D-34 
23  Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями стравоходу та/або шлунка, які потребують реконструктивно-відновного втручання, у т. ч. відновлення прохідності шлунково-кишкового тракту сегментом шлунка та/або кишковою трубкою  C-15
C-16 
24  Діагностика та лікування хворих з доброякісними новоутвореннями стравоходу та/або паліативна хірургія новоутворень стравоходу, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій  K-22.2
K-22.8 
25  Діагностика та лікування хворих з доброякісними новоутвореннями стравоходу, шлунка, кишківника, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій  D-12
D-13 
26  Діагностика та лікування хворих на ахалазію кардіального відділу шлунка, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій  K-22.0 
27  Діагностика та лікування хворих з грижею стравохідного отвору діафрагми, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій  K-44 
28  Діагностика та лікування хворих з ожирінням та іншими наслідками надлишкового харчування, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій  E-65
E-68 
29  Діагностика та лікування хворих із синдромом "короткої" кишки  K-91.4 
30  Діагностика та лікування хворих із злоякісними та доброякісними пухлинами кишківника (тонкої, ободової, прямої кишки, ректосигмоїдного з’єднання, заднього проходу, анального каналу), у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій  С-17
С-18
С-19
С-20
С-21
D-12 
31  Діагностика та лікування хворих з великими та/або гігантськими вентральними грижами, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій та/або композитних матеріалів  K-40
К-41
К-42
К-43
К-44
К-45
К-46 
32  Діагностика та лікування хворих з патологічними станами та/або захворюваннями, які потребують реконструктивно-відновних оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту  К-91
Z-93 
33  Діагностика та лікування важких форм виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки  К-25
К-26 
34  Діагностика та лікування хворих з вродженими, набутими вадами, захворюваннями печінки та іншими станами, що потребують трансплантації печінки від живого родинного донора (включаючи обстеження, етап вилучення частини донорської печінки та післяопераційне лікування)  Q-44.2
Q-44.3
Q-44.6
Q-44.7
C-22
C-23
C-24
K-70
К-71
К-72
К-73
К-74
К-77.0
B-94.2
Z-52.8 
35  Діагностика та лікування хворих із запальними, паразитарними захворюваннями печінки та/або селезінки, що супроводжуються, у т. ч., утворенням кістозних, псевдокістозних порожнин, включаючи мініінвазивні оперативні втручання  A-06.4
К-75
B-67
D-73.3
D-73.4
D-73.8 
36  Діагностика та лікування хворих із захворюваннями печінки, що потребують резекційних оперативних втручань, у т. ч. із судинними реконструкціями та/або аутотрансплантацією печінки  B-67
C-22
C-23
C-24
K-93.8
К-75 
37  Діагностика та лікування хворих із судинною патологією та/або вторинним ураженням судин при інших патологічних станах, у т. ч. з використанням ендоваскулярних втручань  І-20
І-21
І-22
І-23
І-24
І-25
І-70
І-71
І-72
І-73
І-74
І-75
І-76
І-77
І-78
І-79 
38  Діагностика та лікування хворих з новоутвореннями заочеревного простору, у т. ч. з резекцією вісцеральних судин та/або судинною реконструкцією  C-48 
39  Діагностика та лікування хворих із захворюваннями, що супроводжуються портальною гіпертензією, з використанням методу портосистемного шунтування, у т. ч. з використанням ендоваскулярної хірургії  Q-44.2
Q-44.3
Q-44.6
Q-44.7
C-22
K-70
K-73
K-74
K-77.0
B-94.2
I-85
І-86 
40  Діагностика та лікування хворих з місцево розповсюдженими злоякісними новоутвореннями підшлункової залози, у т. ч. з використанням методів розширених та/або No-touch панкреатодуоденальних резекцій  C-24
C-25
C-26
C-48 
41  Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями гепатодуоденопанкреатобіліарної зони включно з розповсюдженням на органи заочеревного простору, у т. ч. з виконанням тотальної дуоденопанкреатектомії  C-24
C-25
C-26
C-48 
42  Діагностика та лікування хворих з ускладненими формами гострого панкреатиту, у т. ч. включаючи мініінвазивні оперативні втручання  К-85 
43  Діагностика та лікування хворих із злоякісними та доброякісними новоутвореннями підшлункової залози (включаючи дистальні резекції та або енукліацію пухлин підшлункової залози), у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій  C-25
D-13 
44  Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями гепатодуоденопанкреатобіліарної зони, у т. ч. з використанням методу лапароскопічної панкреатодуоденальної резекції  C-24
C-25
C-26 
45  Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями гепатодуоденопанкреатобіліарної зони з розповсюдженням на органи, анатомічні структури черевної порожнини та заочеревного простору, у т. ч. з використанням радикальної антеградної модульної панкреатоспленектомії  C-24
C-25
C-26
C-48 
46  Діагностика та лікування хворих із захворюваннями підшлункової залози, у т. ч. з використанням ендоскопічної цистодуоденостомії  К-85
K-86 
47  Діагностика та лікування хворих із злоякісними та/або доброякісними новоутвореннями Фатерового сосочка, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій  C-24 D-13.5 
48  Діагностика та лікування хворих з ураженням вірсунгової протоки, у т. ч. з використанням ендоскопічних, мініінвазивних технологій, у т. ч. стентування, вірсунготомія та/або видалення конкрементів вірсунгової протоки  C-25
K-80
K-81
K-82
K-83
K-84
K-85
K-86
K-87 
49  Діагностика та лікування хворих з хворобами жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози, у т. ч. з використанням методів ділятації та/або стентування загальної жовчної протоки та/або ендоскопічної холедохолітотомії  K-81
K-82
K-83
K-84
K-85
K-86
K-87 
50  Діагностика та лікування хворих з поєднаною патологією серцево-судинної системи, у т. ч. з використанням операції з реконструкції аортального клапана синтетичним або аутоперікардом з одночасним протезуванням висхідної аорти  І-20-25 + I71 
51  Діагностика та лікування хворих з поєднаною патологією серцево-судинної системи, у т. ч. з використанням операції з реконструкції аортального клапана синтетичним або аутоперікардом з одночасним протезуванням висхідної аорти та аортокоронарним шунтуванням  І-20-25 + I71 
52  Діагностика та лікування хворих з поєднаною патологією серцево-судинної системи, у т. ч. з використанням операції з реконструкції аортального клапана синтетичним або аутоперікардом з одночасним ремоделюванням висхідної аорти  І-20-25 + I71 
53  Діагностика та лікування хворих з ішемічною хворобою серця та/або кардіоміопатією, які потребують трансплантації серця  І-20
І-21
І-22
І-23
І-24
І-25
І-42 
54  Діагностика та лікування хворих з атеросклерозом, у т. ч. з використанням симультанних оперативних втручань на різних артеріальних ділянках  I-70 
55  Діагностика та лікування хворих з ураженнями лімфатичної системи, у т. ч. із застосуванням резекційно-пластичних оперативних втручань  І-89
І-97 
56  Діагностика та лікування тяжких форм варикозної хвороби нижніх кінцівок та її ускладнень  І-83.2
І-87.0 
57  Діагностика та лікування хворих з поєднанням патології серцево-судинної системи та органів шлунково-кишкового тракту  І-25 +
C-15-26
К-20-31
К-35-38
К-40-46
К-70-77
К-80-87 
58  Діагностика та лікування хворих з хронічною серцевою недостатністю з використанням регенеративної медицини та клітинної трансплантації  І-25
І-42 
59  Діагностика та лікування хворих з ішемічною хворобою серця, у т. ч. з використанням ендоваскулярної хірургії  І-20
І-21
І-22
І-23
І-24
І-25 
60  Діагностика та лікування хворих з ішемічною хворобою серця, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій та/або операції "на працюючому серці"  І-20
І-21
І-22
І-23
І-24
І-25 
61  Діагностика та лікування хворих з ішемічною хворобою серця, у т. ч. з використанням ремоделювання лівого шлуночка та/або коронарного шунтування  І-20
І-21
І-22
І-23
І-24
І-25 
62  Діагностика та лікування хворих з новоутвореннями серця  D-15.1
D-21.9
С-38 
63  Діагностика та лікування хворих з ураженнями клапанного апарата серця та ендокардиту  І-34
І-35
І-36
І-37
І-39 
64  Діагностика та лікування хворих із захворюваннями та/або станами, що супроводжуються та/або ускладнились тромбоемболією легеневої артерії  І-05.0-І05.2
І-06.0-І06.2
І-07.0-І07.2
І-08.0-І08.3
І-26
І-33.0
І-34.0
І-34.2-І34.9
І-35.0-І35.9
І-36.0-І36.9
І-37.0-І37.9
І-42.0-І42.9 
65  Діагностика та лікування хворих з аневризмою та/або розшаруванням аорти  I-71 
66  Діагностика та лікування хворих з розповсюдженим атеросклеротичним ураженням судин, що включає гібридні операції (поєднання ендоваскулярних та відкритих оперативних втручань)  I-25
I-70
I-71 
67  Діагностика та лікування хворих з реноваскулярною гіпертензією, у т. ч. з використанням ендоваскулярної хірургії  I-15 
68  Діагностика та лікування хворих на хронічну ниркову недостатність з використанням трансплантаційних технологій від живого родинного донора, у т. ч. трансплантація особам до 18 років та/або АВО-несумісні трансплантації (включаючи обстеження, етап вилучення частини донорської нирки та післяопераційне лікування)  N-18
Z-52.4 
69  Діагностика та лікування пацієнтів з пересадженим нирковим трансплантатом, які потребують реконструктивно-відновних та/або коригувальних оперативних втручань на сечовивідних шляхах  Z-94 
70  Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями нирки та ниркової миски, у т. ч. з використанням методу аутотрансплантації нирки  C-64
C-65 
71  Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями нирки та ниркової миски, у т. ч. з виконанням функціонально та органозберігаючих втручань (резекцій)  C-64
C-65 
72  Діагностика та лікування хворих (у т. ч. дітей) з гідронефрозом із застосуванням реконструктивно-відновних (пластичних) операцій на мисково-сечовідному сегменті нирки  N-13 
73  Діагностика та лікування хворих, які потребують формування (у т. ч. протезування) артеріовенозного доступу для наступного апаратного гемодіалізу, у т. ч. з використанням ендоваскулярної хірургії  N-17
N-18
N-19
Т-82 
74  Діагностика та лікування хворих з аневризмою та/або розшаруванням грудного відділу аорти з використанням ендоваскулярного ендопротезування  I-71.1
I-71.2 
75  Діагностика та лікування хворих з аневризмою та/або розшаруванням черевного відділу аорти з використанням ендоваскулярного ендопротезування  I-71.3
I-71.4 
76  Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями гепатодуоденопанкреатобіліарної зони, які потребують емболізації (у т. ч. черезшкірної) гілок та/або ворітної вени  C-22
С-23
С-24
С-25 
77  Діагностика та лікування хворих, які потребують ліквідації біліарної гіпертензії, у т. ч. включаючи черезшкірну черезпечінкову холангіостомію, ендоваскулярну емболізацію ворітної вени  Q-44.2
Q-44.3
Q-44.6
Q-44.7
K-70
K-73
K-74
К-77.0
K-81
K-82
K-83
K-84
K-85
K-86
K-87
B-94.2
C-24
C-25
C-26
C-48 
78  Діагностика та лікування доброякісних новоутворень передміхурової залози, у т. ч. з використанням мініінвазивних (ендоваскулярних) втручань  D-29.1 
79  Діагностика та лікування хворих із судинними хворобами кишківника, у т. ч. з використанням ендоваскулярної хірургії  K-55 
80  Діагностика та лікування пацієнтів з пересадженими органами, які потребують реконструктивно-відновних та коригувальних оперативних втручань (у т. ч. ендоваскулярних) та/або консервативного лікування  Z-94 
81  Профільні консультативно-діагностичні послуги   

2. Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"

N з/п  Найменування послуги  Код за МКХ-10 
  Лікування складної нейрохірургічної патології з використанням високих технологій, у т. ч. за показаннями - хірургічного втручання:   
ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ, СПІЛЬНІ ДЛЯ РІЗНИХ НОЗОЛОГІЧНИХ ВИДІВ НЕЙРОХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ  G00 G99;
C00 D48 
  ІV ступінь
шунтуючі операції з ендоскопічною асистенцією;
ендоскопічні операції при гідроцефалії різного ґенезу (вентрикулоцистернотомія - перфорація ІІІ шлуночка).
V ступінь
втручання передніми доступами на грудному та поперековому відділах хребта. 
 
ЗАГАЛЬНОХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ  S00 S09 
  IV ступінь
м’язово-шкірно-фасціальні пластики двома зустрічними клаптями при дефектах шкіри більше 1%;
екзартикуляції до кульшового суглоба.
V ступінь
тотальна резекція сідничної кістки, резекція великих вертелів стегнової кістки із аутопластикою дефекту;
підвертельна резекція стегнової кістки із аутопластикою;
екзартикуляція нижніх кінцівок із одномоментною пластикою;
видалення масивних параартикулярних осифікатів із резекцією суглобів. 
 
ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ ЗА НОЗОЛОГІЯМИ   
3.1  Черепно-мозкова травма та її наслідки
IV ступінь
видалення гострих оболонкових внутрішньочерепних гематом та гідром (супра- та субтенторіальних);
видалення внутрішньомозкових та множинних внутрішньочерепних гематом, а також вогнищевих забоїв головного мозку із розтрощенням мозкової речовини;
видалення післятравматичних внутрішньочерепних абсцесів, гранульом, втручання з приводу субдуральних емпієм;
видалення внутрішньомозкових сторонніх тіл;
пластика кісткового дефекту склепіння черепа;
ендоназальні втручання (виключаючи трансфеноїдальні) при назальній ліквореї.
V ступінь
втручання при черепно-мозковій травмі з ушкодженням венозних синусів;
комбіновані втручання при гострих краніофаціальних та краніоцервікальних травмах;
декомпресія зорових каналів, встановлення електродів для електростимуляції при ушкодженнях зорових нервів;
пластичні транскраніальні (транссфеноїдальні) втручання при назальній та вушній ліквореях;
пластичні операції при лобно-орбітальних кісткових дефектах, у т. ч. при передніх мозкових грижах. 
S00 S09;
T00 T07 
3.2  Ускладнена хребетно-спинномозкова травма та її наслідки
IV ступінь
відкриті операції з установлення електростимулюючих систем (епідурально чи інтрадурально).
V ступінь
декомпресивні операції із стабілізацією хребта на поперековому, грудному і шийному відділах;
видалення сторонніх тіл з хребтового каналу; усі типи стабілізуючих операцій на хребті у віддаленому періоді; трансоральні втручання. 
S10 S19;
S30 S39 
3.3  Травма та патологія периферичних нервів
IV ступінь
мікрохірургічний шов двох і більше нервів або пластика нерва при його поширеному дефекті;
видалення пухлин окремих нервів.
V ступінь
мікрохірургічні втручання при травматичних ушкодженнях плечового сплетення;
втручання при вогнепальних множинних ушкодженнях нервів із одномоментною пластикою або невротизацією при дефектах периферичних нервів;
втручання при високих ушкодженнях сідничного нерва;
втручання при пухлинах плечового сплетення. 
G50 G59 
3.4  Позамозкові та внутрішньомозкові новоутворення головного і спинного мозку
ІV ступінь
видалення конвекситальної супратенторіальної менінгеоми;
видалення пухлини гіпофіза транссфеноїдальним доступом;
часткове чи субтотальне видалення внутрішньомозкової пухлини півкуль великого мозку чи мозочка, у т. ч. метастатичної;
видалення кистозних пухлин півкуль великого мозку чи мозочка;
втручання при пухлинах кісток склепіння черепа, що здавлюють головний мозок;
видалення екстрамедулярної пухлини спинного мозку (за винятком вентрально розташованих та із екстравертебральним ростом);
мікрохірургічні (в т. ч. шунтуючі) втручання при гідромієлії, сирінгобульбії;
пункційна вертебропластика при "агресивних" гемангіомах хребта, метастатичному ураженні хребців (на двох рівнях).
V ступінь - субтотальне чи радикальне видалення:
пухлин основи черепа, що здавлюють структури головного мозку;
краніобазальних (краніоорбітальних, клиновидної кістки, нюхової ямки, пагорба турецького сідла) позамозкових пухлин;
пухлин гіпофіза транскраніальним доступом та краніофарінгеом;
внутрішньомозкових пухлин із медіанним розповсюдженням;
пухлин функціонально важливих ділянок великого мозку;
внутрішньошлуночкових пухлин та колоїдних кист;
парасагітальних пухлин та пухлин серпа мозку;
пухлин пінеальної локалізації;
позамозкових пухлин задньої черепної ямки, в т. ч. мозочка та ската;
солідних ангіоретикулом мозочка;
внутрішньомозкових пухлин стовбура мозку;
краніоспинальних пухлин;
позамозкових пухлин спинного мозку - вентрально розташованих або із екстравертебральним поширенням, епідуральних сарком;
мікрохірургічне видалення внутрішньомозкових інтрамедулярних та екстра-інтрамедулярних пухлин спинного мозку;
пухлин тіл хребців, що здавлюють спинний мозок;
пункційна вертебропластика при "агресивних" гемангіомах хребта, метастатичному ураженні хребця (на трьох і більше рівнях). 
C00 C75;
C76 C80;
D10 D36 
3.5  Патологія судин головного і спинного мозку
IV ступінь
видалення латеральної внутрішньомозкової інсульт-гематоми;
мікрохірургічні операції "bypass" - створення екстра-інтракраніальних артеріальних анастомозів при ішемічних ураженнях головного мозку;
атеромінтимектомія, ендартеректомія, тромбектомія при стенозивно-оклюзивних ураженнях магістральних артерій на шиї;
резекція остеофітів та фрагментів міжхребцевих дисків у шийному відділі при вертеброгенних компресіях хребцевих артерій.
V ступінь
мікрохірургічне та ендоваскулярне виключення артеріальних аневризм, артеріовенозних мальформацій судин головного і спинного мозку;
ендоваскулярне виключення каротидно-кавернозних сполук;
ендоваскулярні втручання (дилятація, стентування, протезування) при стенозивно-оклюзивних ураженнях інтракраніальних та екстракраніальних магістральних судин;
резекція екстракраніальних магістральних судин при подовженнях магістральних артерій шиї з формуванням анастомозу;
видалення медіанних, змішаних та внутрішньошлуночкових інсульт-гематом. 
I60 I69 
3.6  Відновна та функціональна нейрохірургія, больові синдроми, за винятком вертеброгенних
IV ступінь
стереотаксичні операції кріодеструкції мозкових структур при епілепсії, в т. ч. з імплантацією електродів, трансплантацією ембріональної мозкової тканини;
стереотаксичні операції кріодеструкції або стимуляції при мимовільних рухах та порушеннях м’язового тонусу, в т. ч. при різних видах гіперкінезів, дитячому церебральному паралічі та інших формах вторинних дегенеративних захворювань нервової системи;
субпіальне видалення епілептогенного вогнища;
нейротрансплантація при органічних ураженнях головного мозку;
реінервація лицьового нерва;
хордотомія, мієлотомія, комісуротомія;
крізіотомія;
операції на головному і спинному мозку з імплантацією систем для постійної електростимуляції;
реконструктивні операції з трансплантацією м’язів, сухожиль.
V ступінь
мікрохірургічне видалення епілептогенного вогнища;
кальозотомія, гемісферектомія;
мікрохірургічні судинні декомпресії (операція Джанетта);
втручання на гассеровому вузлі, ретрогассеральне пересічення чутливої порції трійчастого нерва;
мікрохірургічні втручання при лицьовому спазмі, спастичній кривошиї;
ендоскопічні втручання на вегетативних гангліях та вегетативних стовбурах;
DREZ-операції при больових синдромах;
селективна невротомія С1-С6 при спастичній кривошиї. 
G20 G26;
G50 G59 
3.7  Запальні і паразитарні захворювання головного і спинного мозку та їх наслідки
IV ступінь
видалення внутрішньочерепних чи внутрішньохребетних абсцесів мозку, субдуральних емпієм;
видалення сифілітичної гуми, туберкуломи головного чи спинного мозку;
видалення ехінококу, цистицерків мозку. 
A80 A89;
B95 B97 
3.8  Вертеброгенні больові синдроми
IV ступінь
мікрохірургічні втручання (дискектомії) на грудному та шийному рівнях;
пункційна лазерна нуклеотомія на грудному чи шийному рівнях (один сегмент) або на поперековому рівні (два сегменти і більше);
ендоскопічні втручання на поперековому рівні (один сегмент);
декомпресивні операції при стенозах хребтового каналу;
пункційна вертебропластика при травматичних неускладнених компресійних переломах хребта, критичному остеопорозі (на двох рівнях).
V ступінь
оперативні втручання на шийному, грудному і поперековому рівнях з одномоментною стабілізацією;
ендоскопічні втручання на грудному чи шийному рівнях, у т.ч. з одномоментно ендоскопічною стабілізацією, лазерною термодископластикою;
втручання при багаторівневих компресійних синдромах із застосуванням пункційних лазерних, ендоскопічних та мікрохірургічних методик;
пункційна вертебропластика при травматичних неускладнених компресійних переломах хребта, критичному остеопорозі (на трьох рівнях);
пункційна вертебропластика з одночасною перкутанною транспедикулярною стабілізацією;
протезування міжхребцевих дисків рухомими та нерухомими системами;
стабілізуючі операції на хребті; трансоральні втручання. 
G30 G32;
G90 G99 
3.9  Нейрохірургічні втручання, специфічні для дитячого віку
IV ступінь
втручання при вроджених спинномозкових та черепно-мозкових грижах (менінгорадикуло-, менінгомієло-, менінгоенцефалоцеле), синдромі Арнольда-Кіарі.
V ступінь
реконструктивні краніофаціальні втручання при уроджених вадах розвитку - краніостозах, синдромах Аперта, Крузона та при гіпертелоризмі 
P10 P15;
P90 P96;
Q00 Q07;
Q80 Q89;
C00 C75;
D10 D36;
G90 G99;
S00 S09;
T66 T78 

3. Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України"

N з/п  Найменування послуги  Код за МКХ-10 
Діагностика та хірургічне лікування вроджених вад перетинок, камер серця та сполучень магістральних судин у дітей:  Q20.1-Q20.9;
Q21;
Q24;
Q25;
Q26 
1.1  ендоваскулярні втручання (балонна ангіопластика і стентування) 
1.2  радикальна, гемодинамічна, гібридна корекція вроджених вад 
1.3  реконструктивні і пластичні операції при ізольованих дефектах перетинок серця 
1.4  хірургічне лікування (перев’язка, звуження, пластика) легеневої артерії, аорти та їх гілок 
Діагностика та хірургічне протезування клапанів серця в умовах штучного кровообігу у дитини  Q22;
Q23;
Q24 
Діагностика порушень ритму серця та імплантація штучного водія ритму серця у дитини  I44;
I47;
I48;
Q24.6 
Діагностика та хірургічне лікування повторних уражень клапанів серця (багатоклапанне протезування):  I08;
I09.1;
I33;
T82 
4.1  репротезування клапанів серця 
4.2  ререпротезування клапанів серця 
4.3  репротезування і пластика клапанів серця 
4.4  протезування 2 і більше клапанів з втручанням на коронарних артеріях (аортокоронарне шунтування) 
4.5  протезування 2 і більше клапанів з втручанням з приводу порушень ритму серця 
Діагностика та хірургічне лікування вроджених вад перетинок, камер серця та сполучень магістральних судин у дорослих:  Q20.1-Q20.9;
Q21;
Q24;
Q25;
Q26 
5.1  ендоваскулярні втручання (балонна ангіопластика і стентування) при патології легеневої артерії, аорти та їх гілок 
5.2  реконструктивні і пластичні операції при ізольованих дефектах перетинок серця 
5.3  хірургічна (перев’язка, звуження, пластика) корекція легеневої артерії, аорти та їх гілок 
Діагностика та хірургічне лікування розшаровуючої аневризми аорти в умовах штучного кровообігу  I71 
Діагностика та хірургічне лікування ішемічної хвороби серця шляхом коронарної реваскуляризації міокарда із застосуванням ангіопластики у поєднанні із стентуванням:  І20;
І21;
І25 
7.1  балонна вазодилятація з установкою стента(ів) в судину (судини) 
Діагностика та хірургічне лікування ішемічної хвороби серця і різних форм поєднаної патології шляхом коронарної реваскуляризації міокарда із застосуванням аортокоронарного шунтування:  I20-I25;
Q24.5 
8.1  аортокоронарне шунтування в умовах штучного кровообігу 
8.2  аортокоронарне шунтування на працюючому серці 
8.3  аортокоронарне шунтування в поєднанні з пластикою (протезуванням) 1-2 клапанів 
8.4  аортокоронарне шунтування в поєднанні з аневризмектомією, закриттям постінфарктного дефекту міжшлуночкової перегородки, деструкцією провідних шляхів і аритмогенних зон серця, в т. ч. з імплантацією кардіостимулятора, кардіовертера-дефібрилятора, іншими порожнинними операціями 
Діагностика та хірургічне лікування гострого коронарного синдрому, ішемічної хвороби серця шляхом екстреного шунтування коронарних судин без штучного кровообігу  I20-I25;
Q24.5 
10  Діагностика та хірургічне лікування гострого коронарного синдрому, ішемічної хвороби серця шляхом черезшкірного коронарного втручання  І20-І25 
11  Діагностика та хірургічне лікування з приводу інфекційного ендокардиту з ураженням клапанів  І33 
12  Діагностика та хірургічне лікування з приводу доброякісних та злоякісних пухлин порожнин серця  D15.1;
С38.0 
13  Діагностика та хірургічне лікування порушень ритму серця з імплантацією штучного водія ритму серця:  I44.1;
I44.2;
I44.3;
I45.3;
I45.5;
I45.6;
I46.0;
I47;
I48;
I49.0;
I49.4;
Q24.6 
13.1  імплантація частотно-адаптованого кардіостимулятора 
13.2  торакоскопічна, хірургічна та (або) кріодеструкція додаткових провідних шляхів та аритмогенних зон серця 
14  Діагностика та хірургічне лікування життєзагрозливих порушень ритму серця (радіочастотна абляція)  I45.6-I45.9;
I47;
I48;
I49.0;
I49.8;
I49.9;
Q22.5 
15  Діагностика та хірургічне лікування тромбоемболії легеневої артерії  І26 
16  Діагностика та хірургічне лікування захворювань (стеноз, аневризми, розшарування) магістральних атрерій (грудний відділ аорти, легеневі судини, сонні артерії):  I20-I25;
I71;
I72 
16.1  хірургічна корекція вродженої і набутої артеріовенозної аномалії 
16.2  хірургічні і гібридні операції на аорті та магістральних судинах 
16.3  аневризмектомія аорти у поєднанні з пластикою або без пластики її гілок, у поєднанні з пластикою або без пластики висхідної аорти протезовмісним кондуїтом 
17  Діагностика та хірургічне (ендоваскулярне) лікування захворювань аорти і магістральних артерій:  I20-I25;
I71;
I72;
Q24.5;
Q25 
17.1  ендоваскулярне втручання (балонна ангіопластика і стентування) при вродженій і набутій артеріовенозній аномалії 
17.2  ендоваскулярні операції на аорті та магістральних судинах (крім артерій кінцівок) 
18  Діагностика та екстрене хірургічне лікування вродженої патології серця і судин у вагітних  Q20.0-Q20.5;
Q20.8;
Q20.9;
Q21.0-Q22.9;
Q23.0-Q23.9;
Q24.2;
Q24.4;
Q24.5;
Q24.8;
Q24.9;
Q25.0-Q25.9;
Q26.0-Q26.4 
19  Діагностика та екстрене хірургічне лікування ішемічної хвороби серця та уражень клапанного апарата у вагітних  І05.0-І05.2;
І06.0-І06.2;
І07.0-І07.2;
І08.0-І08.3;
І33.0;
І34.0;
І34.2-І34.9;
І35.0-І35.9;
І36.0-І36.9;
І37.0-І37.9;
І42.0-І42.9 
20  Діагностика та екстрене хірургічне лікування життєзагрозливих порушень ритму серця у вагітних  I44.0-I44.7;
I45.3;
I45.5-I45.9;
I46.0-I46.9;
I47.0-I47.9;
I48;
I49.0-I49.9 
21  Діагностика та хірургічне лікування вроджених, ревматичних і неревматичних вад клапанів серця з їх протезуванням:  I05-I08;
I34;
I35;
Q22;
Q23 
21.1  пластика клапанів в умовах штучного кровообігу 
21.2  протезування одного клапана в поєднанні з пластикою або без пластики клапана 
21.3  протезування двох клапанів у поєднанні з пластикою або без пластики клапана 
21.4  протезування трьох клапанів у пацієнта без інфекційного ендокардиту або одного чи двох клапанів у пацієнта з інфекційним ендокардитом 
22  Діагностика та ендоваскулярне лікування вроджених, ревматичних і неревматичних вад клапанів серця з їх протезуванням  I05-I08;
I34;
I35;
Q22;
Q23 
23  Діагностика та хірургічне лікування при травмах, проникаючих пораненнях грудної клітки з ураженням або без ураження серця та магістральних судин  S25-S27;
Т82 
24  Діагностика та хірургічне лікування при травмах, проникаючих пораненнях серця з наявністю сторонніх тіл в стінках та/або порожнинах серця  S25-S27;
Т82 
25  Діагностика та хірургічне лікування хронічної серцевої недостатності різного генезу (ішемічна, гіпертрофічна, дилятаційна кардіоміопатія):  I42.1;
I23.3;
I23.5;
I23.4;
I50.0 
25.1  висікання гіпертрофованих м’язів при гіпертрофічній кардіоміопатії 
25.2  реконструкція лівого шлуночка 
25.3  імплантація систем моно- та бівентрикулярного обходу шлуночків серця 
25.4  ресинхронізуюча електрокардіостимуляція 
26  Діагностика та хірургічне лікування при гіпертрофічній кардіоміопатії  І42 
27  Діагностика та хірургічне лікування уражень клапанів серця (торакоскопічна пластика)  І05-І08;
І33-І38 
28  Діагностика та хірургічне лікування порушень ритму серця при дилятаційній кардіоміопатії шляхом імплантації штучного водія ритму  І42 
29  Діагностика та ендоваскулярне лікування аневризми аорти, уражень клапанів, вроджених вад серця  І05-І08;
І33-І38;
I71;
Q20.1-Q20.9;
Q21;
Q24;
Q25;
Q26 
30  Діагностика та екстрене хірургічне лікування при ураженні клапанів серця, аорти, життєзагрозливих порушеннях ритму  І05-І08;
І33-І38;
I71;
Q20.1-Q20.9;
Q21;
Q24-Q26;
I44.1-I44.3;
I45.3;
I45.5;
I45.6;
I46.0;
I47;
I48;
I49.0;
I49.4 
31  Діагностика та хірургічне лікування ексудативного та констриктивного перикардиту  І30;
І31 
32  Діагностика, лікування пацієнтів, що потребують трансплантації серця  I50;
I97.1 
33  Діагностика та лікування пацієнтів, що потребують імплантації механічних засобів підтримки роботи серця  I50;
I97.1 
34  Діагностика та розродження мимовільними пологами (у т. ч. шляхом кесаревого розтину)  О80;
О82 
35  Діагностика та розродження вагітних з патологією серця  Q20.0-Q20.5;
Q20.8;
Q20.9;
Q21.0-Q22.9;
Q23.0-Q23.9;
І05.0-І05.2;
І06.0-І06.2;
І07.0-І07.2;
І08.0-І08.3;
I44.0-I44.7;
I45.3;
I45.5-I45.9;
I46.0-I46.9;
I47.0-I47.9;
I48;
I49.0-I49.9 
36  Експертні дослідження (комп’ютерна томографія, коронаровентрикулографія, магніто-резонансна томографія, ехокардіографія (у т. ч. через стравохід)) 
37  Експертний кардіоскринінг в амбулаторних умовах 

4. Державна установа "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України"

N з/п  Найменування послуги  Код за МКХ-10 
Діагностика та лікування гострого інфаркту міокарда зі стійкою елевацією сегмента ST на ЕКГ з використанням інтервенційних технологій 
1.1  Діагностика та лікування інфаркту міокарда неускладненого з використанням інтервенційних технологій  І21;
І22;
І24 
1.2  Діагностика та лікування інфаркту міокарда ускладненого з використанням інтервенційних технологій (у т. ч. із стентуванням)  І23; І46 
1.3  Діагностика та відновлювальне лікування хворих на ускладнений інфаркт міокарда та після інвазивних і хірургічних втручань  І21 
1.4  Легенева емболія із згадкою про гостре легеневе серце  I26.0 
Діагностика та лікування порушень ритму серця з використанням інтервенційних технологій та імплантацією пристроїв 
2.1  Діагностика та лікування порушень ритму серця з високим ризиком раптової смерті (імплантація кардіовертера-дефібрилятора за необхідності)  І47.2
І47.9 
2.2  Діагностика та лікування суправентрикулярної тахікардії із синкопальними станами (з абляцією)  I45.3 
2.3  Ургентна імплантація штучного водія ритму серця (ШВРС)  І49 
2.4  Електроімпульсна терапія миготливої аритмії при високому ризику порушення мозкового кровообігу та раптової смерті  І48 
2.5  Медикаментозна кардіоверсія у пацієнтів з персистуючою фібриляцією передсердь  І48 
2.6  Лікування складних порушень ритму серця інвазивними та медикаментозними методами лікування  І49 
Діагностика та лікування ускладненої гіпертонічної хвороби 
3.1  Діагностика та індивідуалізоване лікування резистентної гіпертонічної хвороби  І11;
І12;
І13 
3.2  Діагностика та лікування гіпертонічної хвороби з цереброваскулярними і кардіальними ускладненнями  І11;
І13;
І69 
3.3  Діагностика та лікування ускладнених гіпертензивних кризів  І13;
І67.4 
3.4  Діагностика та індивідуалізоване лікування симптоматичної артеріальної гіпертензії  І15 
3.5  Інтервенційне лікування рефрактерної та злоякісної артеріальної гіпертензії з використанням абляції та стентування ниркових артерій  І11;
І12;
І15 
Діагностика та лікування легеневої артеріальної гіпертензії 
4.1  Діагностика та лікування первинної легеневої артеріальної гіпертензії  І27.0 
4.2  Діагностика та лікування інших вторинних легеневих гіпертензій  І27;
І38.8 
Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця та атеросклерозу з використанням інтервенційних технологій та еферентних методів 
5.1  Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця ІІІ-ІV функціональних класів стенокардії із серцевою недостатністю та порушеннями ритму серця  І25;
І20.8 
5.2  Діагностика та лікування нестабільної стенокардії з високим ризиком розвитку інфаркту міокарда  І20.0 
5.3  Діагностика та лікування рефрактерної стенокардії після реваскуляризації  І20.9 
5.4  Діагностика та лікування вазоспастичної та мікроваскулярної стенокардії  І20.1 
5.5  Діагностика та лікування гомо- та гетерозиготних сімейних дисліпідемій з високим серцево-судинним ризиком в молодому віці  Е78.0
Е78.1 
5.6  Діагностика та лікування резистентної дисліпідемії  Е78.2 
5.7  Інтервенційне лікування атеросклеротичних уражень судин шиї та нирок  I67.2
I70.1 
Діагностика та лікування кардіопатій 
6.1  Діагностика та лікування гіпертрофічної кардіоміопатії з високим ризиком раптової смерті  І42.1;
І42.2;
I42.9 
6.2  Діагностика та лікування дилатаційної кардіоміопатії із серцевою недостатністю ІІІ-ІV функціональних класів (NYHA) та порушеннями ритму серця  І42.0;
I51.7 
Діагностика та лікування міокардитів  І40 
7.1  Діагностика та лікування гострого дифузного міокардиту із серцевою недостатністю, резистентною до лікування, та порушеннями ритму серця  І40.9 
7.2  Діагностика та лікування хронічного дифузного міокардиту із серцевою недостатністю ІІІ-ІV функціональних класів (NYHA) та порушеннями ритму серця  І40.0;
І40.1 
Діагностика та лікування серцевої недостатності 
8.1  Діагностика та лікування резистентної серцевої недостатності з високим ризиком раптової смерті, стійкої до стандартних методів лікування, ІІІ-ІV функціональних класів (NYHA) із застосуванням інтервенційних втручань  І50.0;
І50.9 
8.2  Діагностика та лікування резистентної серцевої недостатності з високим ризиком раптової смерті, стійкої до стандартних методів лікування, ІІІ-ІV функціональних класів (NYHA) із застосуванням ресинхронізуючих пристроїв та еферентних методів  І50.1 
Діагностика та лікування аутоімунних ревматичних хвороб 
9.1  Діагностика та лікування системного червоного вовчака та споріднених з ним хвороб з тяжким, резистентним до лікування, перебігом із застосуванням біологічних та імуносупресивних агентів і еферентних методів  М30-М36;
М08 
9.2  Діагностика та лікування ревматоїдного артриту та споріднених з ним хвороб з тяжким та інвалідизивним перебігом із застосуванням біологічних та імуносупресивних агентів і еферентних методів  М05-М07;
М45 
10  Інтервенційні методи з використанням високих технологій 
10.1  Стентування багатосудинного ураження коронарних артерій серця з використанням технологій біфуркаційного стентування  I20.0;
I25 
10.2  Стентування ствола лівої коронарної артерії та розгалуження гілок коронарних артерій з використанням високих технологій  I20.0;
I25 
10.3  Реканалізація хронічних оклюзій коронарних артерій серця з наступним стентуванням, у т. ч. з використанням методики лікування дифузних уражень "full metal jacket"  І25.2 
10.4  Лікування рестенозу після раніше імплантованого стента  І20;
I25 
11  Інтервенційні методи з використанням високих технологій при невідкладних станах 
11.1  Первинне коронарне стентування з метою реперфузійної терапії у пацієнтів із симптомами STEMI  І25; I22.0;
I50.1 
11.2  Екстрена аспірація внутрішньокоронарних тромбів з метою реперфузійної терапії  І25;
I22.0 
12  Консультативно-діагностичні послуги третинного рівня з використанням високих технологій 

__________ Примітка. 
Надання високотехнологічної медичної допомоги за цим Переліком передбачає також витрати за рахунок коштів державного бюджету на пілотний проект на загальноприйняте супутнє забезпечення лікування пацієнтів згідно з клінічними протоколами (консультативна допомога, обстеження, анестезія під час операції, лікування в післяопераційний період у відділенні інтенсивної терапії та реанімації, профільній клініці тощо). 

Заступник Міністра охорони здоров'я УкраїниП. Ковтонюк

Віце-президент Національної академії медичних наук України В. Коваленко