КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 вересня 2017 р. N 681
Київ

Про внесення змін до Державної цільової програми
формування системи безоплатної правової
допомоги на 2013-2017 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. N 394 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 42, ст. 1508), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 вересня 2017 р. N 681

Зміни,
що вносяться до Державної цільової програми формування
системи безоплатної правової допомоги на 2013 - 2017 роки

1. В абзаці другому розділу "Обсяги та джерела фінансування" цифри "401,497" замінити цифрами "394,075".

2. Пункт 7 додатка 1 до Програми викласти в такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування  Обсяг фінансування, млн. гривень  У тому числі за роками 
2013  2014  2015  2016  2017 
Державний бюджет  337,703  6,208  149,3  107,997  69,57  4,628 
Інші джерела  56,372  8,704  9,627  9,922  10,236  17,883 
Усього  394,075  14,912  158,927  117,919  79,806  22,511". 

3. Додаток 2 до Програми викласти в такій редакції:

"Додаток 2
до Програми

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 вересня 2017 р. N 681)

Завдання і заходи
з виконання Державної цільової програми формування системи
безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки

Найменування завдання  Найменування показника  Значення показника  Найменування заходу  Головний розпорядник бюджетних коштів  Джерела фінансуван-ня (державний, місцевий бюджет)  Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень  У тому числі за роками 
усього  за роками 
2013  2014  2015  2016  2017  2013  2014  2015  2016  2017 
1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування, громадських організацій  загальний тираж  10000  2000  2000  2000  2000  2000  1) видання книг та брошур з тематики безоплатної вторинної правової допомоги для адвокатів, а також студентів, які навчаються за спеціальністю "Право"  Мін’юст  державний бюджет  0,244    0,078  0,081  0,085   
                інші джерела  0,163  0,074        0,089 
тираж  3455000  691000  691000  691000  691000  691000  2) друкування пам’яток для громадян, виявлених працівниками центрів обліку бездомних громадян, осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального або адміністративного правопорушення, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  -"-  державний бюджет  1,318    0,54  0,38  0,398   
                  інші джерела  0,761  0,346        0,415 
  -"-  1400000  280000  280000  280000  280000  280000  3) друкування кишенькових календарів для громадян, що оформлюють субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  -"-  державний бюджет  0,741    0,237  0,247  0,257   
                  інші джерела  0,492  0,224        0,268 
  -"-  5000  1000  1000  1000  1000  1000  4) друкування настінних календарів для організацій та установ, задіяних у системі надання безоплатної правової допомоги  -"-  державний бюджет  0,248    0,079  0,083  0,086   
                  інші джерела  0,165  0,075        0,09 
  -"-  75000  15000  15000  15000  15000  15000  5) виготовлення наклейок, що містять єдиний телефонний номер системи  -"-  державний бюджет  0,05    0,016  0,017  0,017   
                безоплатної правової допомоги (0-800-213-103) для розміщення у місцях ув’язнення    інші джерела  0,033  0,015        0,018 
  загальний тираж  18750  3750  3750  3750  3750  3750  6) видання книг та брошур для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, інтернатах, притулках для дітей, дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях  Мін’юст  державний бюджет  0,066    0,021  0,022  0,023   
                  інші джерела  0,044  0,02        0,024 
  тираж  75000  15000  15000  15000  15000  15000  7) друкування плакатів, що містять інформацію про порядок надання безоплатної правової допомоги та єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги (0-800-213-103)  -"-  державний бюджет  0,05    0,016  0,017  0,017   
                  інші джерела  0,033  0,015        0,018 
  загальний тираж  13500  2700  2700  2700  2700  2700  8) підготовка і друкування матеріалів, зокрема таких, що містять інформацію довідково-енциклопедичного характеру про розвиток системи надання безоплатної правової допомоги  -"-  державний бюджет  0,301  0,07  0,074  0,077  0,08   
                  інші джерела  0,084          0,084 
                9) розміщення соціальної реклами, що містять інформацію про надання безоплатної правової допомоги та єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги (0-800-213-103):  -"-  -"-             
  строк розміщення, місяців  24    12    у метрополітені  -"-  державний бюджет  5,487    2,656  1,385  1,446   
  -"-  24    12    у вагонах приміських електро- та дизель-поїздів  -"-  державний бюджет  3,057    1,48  0,772  0,805   
  кількість білбордів  1300    520  260  260  260  на білбордах  -"-  державний бюджет  16,567    8,022  4,182  4,363   
                    інші джерела  4,55          4,55 
  кількість сітілайтів  4050    1620  810  810  810  на сітілайтах  -"-  державний бюджет  4,594    2,224  1,159  1,211   
                    інші джерела  1,261          1,261 
  загальний тираж  1680000    840000  420000  420000    на квитанціях про сплату житлово-комунальних послуг  Мін’юст  державний бюджет  0,611    0,296  0,154  0,161   
  кількість учасників  400  80  80  80  80  80  10) проведення тренінгів для тренерів-волонтерів, представників громадських організацій, що працюють із суб’єктами права на безоплатну правову допомогу, здійснення інших заходів щодо інформування суб’єктів права на безоплатну правову допомогу про реалізацію їх прав  -"-  інші джерела  0,55  0,11  0,11  0,11  0,11  0,11 
  кількість програм  108    27  27  27  27  11) розроблення та виконання програм інституціонального розвитку юридичних клінік та громадських організацій, що працюють із суб’єктами права на безоплатну правову допомогу  -"-  інші джерела  10    2,5  2,5  2,5  2,5 
  кількість конференцій    12) проведення міжнародної конференції з метою обговорення актуальних питань розвитку системи надання безоплатної правової допомоги  -"-  державний бюджет  1,984    0,634  0,661  0,689   
                  інші джерела  0,6  0,6         
  кількість засідань  405  14  148  81  81  81  13) проведення на регіональному рівні засідань за круглим столом з метою обговорення актуальних питань розвитку системи надання безоплатної правової допомоги  -"-  державний бюджет  4,434  0,089  2,11  1,093  1,142   
                    інші джерела  1,69  0,1  0,1  0,1  0,1  1,29 
Разом за завданням 1                      60,178  1,738  21,193  13,04  13,49  10,717 
у тому числі                    державний бюджет  39,752  0,159  18,483  10,33  10,78   
                    інші джерела  20,426  1,579  2,71  2,71  2,71  10,717 
2. Створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги
(далі - комплексна інформаційно-аналітична система) 
кількість автоматизова-них робочих місць  3263    1929  644  690    1) розроблення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи  Мін’юст  державний бюджет  83,634  3,5  45,194  18,416  16,524   
  кількість відвідувачів веб-порталу безоплатної правової допомоги  630000  100000  110000  120000  150000  150000  2) розроблення програмного забезпечення для роботи із комплексною інформаційно-аналітичною системою  Мін’юст  державний бюджет  0,158  0,05  0,053  0,055     
  кількість кіосків  2661    1080  1276  305    3) встановлення інформаційних кіосків, що забезпечують надання інформації з питань безоплатної правової допомоги  -"-  -"-  88,169    35,193  42,463  10,513   
Разом за завданням 2                    -"-  171,961  3,55  80,44  60,934  27,037   
3. Створення та забезпечення функціонування мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги  кількість центрів  105    45  28  30  1) утворення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги  -"-  -"-             
кв. метрів  16713  333  5850  4760  3640  2130  2) проведення ремонту приміщень центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги  -"-  -"-  50,699  1,5  18,533  15,722  12,547  2,397 
  одиниць  12543    1890  6157  3270  1226  3) придбання меблів для обладнання робочих місць працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів  -"-  -"-  9,757    1,213  5,223  2,435  0,886 
  -"-  1602    315  561  360  366  4) обладнання центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги офісною технікою  -"-  -"-  3,208    0,433  0,868  0,562  1,345 
  кількість центрів  131    73  28  30    5) підключення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги до каналу зв’язку високої пропускної спроможності шляхом монтажу/оренди оптоволоконних ліній з’єднання з провайдерами послуг  -"-  -"-  36,596  0,999  19,272  7,707  8,618   
                                 
                                 
                                 
  кількість центрів  131    73  28  30    6) організація системи
IP-телефонії у центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги та їх інтеграція до комплексної інформаційно-аналітичної системи 
Мін’юст  державний бюджет  12,7    5,992  3,167  3,541   
Разом за завданням 3                    -"-  112,96  2,499  45,443  32,687  27,703  4,628 
4. Організація роботи з підготовки, перепідготовки фахівців за спеціальністю "Право", підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги, та працівників, відповідальних за організацію надання безоплатної правової допомоги  кількість програм  74  20  18  17  11  1) участь у розробленні (удосконаленні) навчальних програм з підготовки, перепідготовки фахівців за спеціальністю "Право" у навчальних закладах  -"-  -"-             
-"-  135  27  27  27  27  27  2) участь у розробленні (удосконаленні) програм підвищення кваліфікації для адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги  -"-  -"-             
  кількість адвокатів  11000  2500  2500  2500  2500  1000  3) організація підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги    інші джерела  31,344  6,55  6,917  7,212  7,526  3,139 
  кількість семінарів  540  208  108  108  108  4) проведення тематичних семінарів для адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги  -"-  державний бюджет  8,405    3,991  2,16  2,254   
                  інші джерела  2,495  0,145        2,35 
  кількість тренінгів  156  24  33  42  33  24  5) проведення тренінгів для адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та інших осіб, залучених до організації надання безоплатної правової допомоги  -"-  державний бюджет  2,125    0,626  0,818  0,681   
                  інші джерела  0,945  0,43        0,515 
  кількість працівників  1308    120  396  396  396  6) проведення стажування для працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги  -"-  державний бюджет  2,5    0,317  1,068  1,115   
                  інші джерела  1,162          1,162 
Разом за завданням 4                      48,976  7,125  11,851  11,258  11,576  7,166 
у тому числі                    державний бюджет  13,03    4,934  4,046  4,05   
                    інші джерела  35,946  7,125  6,917  7,212  7,526  7,166 
Усього за Програмою                      394,075  14,912  158,927  117,919  79,806  22,511 
у тому числі                    державний бюджет  337,703  6,208  149,3  107,997  69,57  4,628 
                    інші джерела  56,372  8,704  9,627  9,922  10,236  17,883". 

4. У додатку 3 до Програми:

1) пункт 1 виключити;

2) пункти 3 і 5 викласти в такій редакції:

"Найменування завдання  Найменування показників виконання завдання  Одиниця виміру  Значення показників 
усього  у тому числі за роками 
2013  2014  2015  2016  2017 
3. Створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги  кількість утворених автоматизованих одиниць робочих місць в інформаційно-аналітичній системі забезпечення надання безоплатної правової допомоги    3263    1929  644  690";   
"5. Організація роботи з підготовки, перепідготовки фахівців за спеціальністю "Право", підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги, та працівників, відповідальних за організацію надання безоплатної правової допомоги  кількість адвокатів, кваліфікацію яких підвищено    11000  2500  2500  2500  2500  1000".