МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.07.2017 N 759

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 липня 2017 р. за N 909/30777

Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)
щодо додержання суб'єктом господарювання вимог Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту
лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

Відповідно до статей 5, 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статей 6, 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року N 647, постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту (ввезення) лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів);

форму Акта, на підставі якого приймається рішення щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту (ввезення) лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т.М.) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України протягом 5 робочих днів з дня його затвердження.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

В.о. Міністра У. Супрун

Погоджено:

Голова Державної служби України
з лікарських засобів та контролю за наркотиками Н. Гудзь

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
04.07.2017 N 759

Акт,
складений за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом
господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної
торгівлі лікарськими засобами, імпорту (ввезення) лікарських засобів
(крім активних фармацевтичних інгредієнтів)
(з додатками)

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)... для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
04.07.2017 N 759

Акт

Акт для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".