КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 серпня 2017 р. N 592
Київ

Про затвердження Порядку переходу платників податку
на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації
з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку
на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків
відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні
положення" Податкового кодексу України

Відповідно до абзацу четвертого пункту 46.5 статті 46 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку;

форму спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. N 592

Порядок
переходу платників податку на прибуток підприємств до
подання спрощеної податкової декларації з такого податку

1. Цей Порядок регулює питання переходу суб’єктів господарювання - платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

2. Платники податку на прибуток підприємств, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 44 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, і мають право застосовувати ставку податку 0 відсотків, за результатами кожного звітного (податкового) періоду складають спрощену податкову декларацію із зазначеного податку за встановленою формою та подають її контролюючому органові у строк, встановлений Податковим кодексом України для річного звітного (податкового) періоду.

3. У разі коли за результатами звітного (податкового) періоду відсутні підстави для застосування ставки податку на прибуток підприємств 0 відсотків, платники податку подають контролюючому органові податкову декларацію із зазначеного податку в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. N 592

Спрощена податкова декларація
з податку на прибуток підприємств, який оподатковується
за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ
"Перехідні положення" Податкового кодексу України

Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків... для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2017 р.", папка "Звітність за IV квартал 2017 р.".