ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо зовнішньополітичного курсу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 351 із наступними змінами):

1) абзац одинадцятий статті 6 після слів "в євроатлантичний безпековий простір" доповнити словами "з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору";

2) в абзаці п’ятому частини другої статті 8 слова "досягнення критеріїв, необхідних для" виключити.

2. В абзаці восьмому частини другої статті 11 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 40, ст. 527; 2015 р., N 4, ст. 13) слова "досягнення критеріїв, необхідних для" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 8 червня 2017 року
N 2091-VIII