Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 травня 2011 р. N 560
Київ

Про затвердження Порядку затвердження
проектів будівництва і проведення їх експертизи
та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1390 від 28.12.20
11
N 181 від 07.03.20
12
N 317 від 18.04.20
12
N 595 від 04.07.20
12
N 711 від 06.08.20
12
N 890 від 01.10.20
12
N 1005 від 31.10.20
12)

(Додатково див. Постанову КМ
N 219 від 20.03.20
13)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 337 від 24.04.20
13
N 759 від 17.10.20
13)

(Додатково див. Постанови КМ
N 782 від 23.10.20
13
N 46 від 12.02.20
14
N 169 від 04.06.20
14)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 448 від 10.09.20
14
N 312 від 20.05.20
15
N 665 від 26.08.20
15
N 664 від 27.09.20
16
N 403 від 07.06.20
17)

Відповідно до частини другої статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та частини четвертої статті 7 Закону України "Про архітектурну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності частинами другою - п'ятою статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. N 560

Порядок
затвердження проектів будівництва
і проведення їх експертизи

(У тексті Порядку слова "Міністерство будівництва та
житлово-комунального господарства" у всіх відмінках
замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 1390 від
28.12.2011)

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи.

2. У цьому Порядку під терміном "проект будівництва" слід розуміти проектну документацію на будівництво об’єктів та комплексів (будов), розроблену для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту на таких стадіях проектування, як техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект.

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 403 від 07.06.2017)

Затвердження проектів будівництва

3. При дво- і тристадійному проектуванні проекти будівництва затверджуються на стадії проект та робочий проект і схвалюються на стадії техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок та ескізний проект.

На підставі обґрунтованого подання, погодженого з Мінрегіоном, Мінекономрозвитку і Мінфіном, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення щодо затвердження проекту будівництва за чергами, визначеними в техніко-економічному обґрунтуванні (техніко-економічному розрахунку, ескізному проекті), схваленому ним в установленому порядку.

(Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 759 від 17.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 403 від 07.06.2017)

Зміни до затверджених (схвалених) проектів будівництва вносяться на підставі завдання на проектування.

(Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ N 759 від 17.10.2013)

Схвалення та перезатвердження проектів будівництва здійснюється у порядку, встановленому для їх затвердження.

(Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ N 759 від 17.10.2013)

4. Проекти будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами), затверджують:

(Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 759 від 17.10.2013)

Кабінет Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також інших органів державної влади та за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном і Мінрегіоном - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю 400 млн. гривень і більше, надкатегорійних за метаном та небезпечних за раптовими викидами шахт, в яких проводяться роботи на глибині понад 800 метрів, незалежно від їх кошторисної вартості.

(Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 595 від 04.07.2012, N 312 від 20.05.2015, N 665 від 26.08.2015)

За рішенням Кабінету Міністрів України право затверджувати проекти будівництва об'єктів загальною кошторисною вартістю 400 млн. гривень і більше на підставі обґрунтованого подання, погодженого з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Мінфіном, Мінрегіоном, може бути надано центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, а також іншим органам державної влади;

(Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 665 від 26.08.2015)

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інші органи державної влади та державні наукові організації - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю від 120 до 400 млн. гривень;

(Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 665 від 26.08.2015, N 664 від 27.09.2016)

державні підприємства, установи та організації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад - щодо об’єктів загальною кошторисною вартістю до 120 млн. гривень.

(Абзац п'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 759 від 17.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 665 від 26.08.2015)

(Абзац шостий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 664 від 27.09.2016)

(Установити, що пункт 4 застосовується у 2012 році з урахуванням умов, визначених пунктами 3 і 4 Постанови КМ N 181 від 07.03.2012)

(На часткову зміну пункту 4 надати Генеральній прокуратурі України, як виняток, право на затвердження за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі проекту "Реконструкція з прибудовою адміністративного будинку Генеральної прокуратури України по вул. Різницькій, 13/15, у м. Києві" та за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі - титулу відповідної будови згідно з Постановою КМ N 317 від 18.04.2012)

(На часткову зміну пункту 4 надати, як виняток, право на затвердження за погодженням з Мінрегіоном, Мінфіном, Мінекономрозвитку: Державному управлінню справами - проекту будівництва "Впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій на території ДПУ "Міжнародний дитячий центр "Артек"; Донецькій облдержадміністрації - проекту будівництва "Реконструкція системи теплопостачання мікрорайонів "Сонячний" і "Будівельник" в м. Горлівка, Донецька обл. згідно з Постановою КМ N 711 від 06.08.2012)

(На часткову зміну пункту 4 надати Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, як виняток, право на затвердження за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства титулу будови "Реконструкція будівель комплексу споруд (будівлі 57, 58, 59 військового містечка N 127) для розміщення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ", проекту та робочого проекту зазначеної будови і схвалення її ескізного проекту згідно з Постановою КМ N 890 від 01.10.2012)

(Установити, що пункт 4 застосовується у 2013 році з урахуванням умов, визначених пунктами 3 і 4 Постанови КМ N 219 від 20.03.2013)

(На часткову зміну пункту 4 надати Міністерству аграрної політики та продовольства, як виняток, право на затвердження проектів першої та другої черги будівництва "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" та за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства титулів відповідної будови за чергами будівництва згідно з Постановою КМ N 337 від 24.04.2013)

(Установити, що пункт 4 застосовується у 2013 році з урахуванням умов, визначених у пунктах 3 і 4 Постанови КМ N 782 від 23.10.2013)

(Установити, що пункт 4 застосовується у 2014 році з урахуванням умов, визначених у пунктах 3 і 4 Постанови КМ N 46 від 12.02.2014)

(Установити, що пункт 4 застосовується у 2014 році з урахуванням умов, визначених у пунктах 3 і 4 Постанови КМ N 169 від 04.06.2014)

(На часткову зміну пункту 4 надати Міністерству оборони право на затвердження проектів будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави та відповідних титулів будов (об’єктів), що споруджуються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, згідно з Постановою КМ N 448 від 10.09.2014)

5. Перед схваленням та затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", проводиться експертиза проектів будівництва, а у випадках, визначених Законом України "Про інвестиційну діяльність", - державна експертиза інвестиційного проекту, складовою якого є проект будівництва.

Схваленню, затвердженню та проведенню експертизи проекту будівництва, що реалізується за рахунок державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, передує відповідно до законодавства відбір та/або обов’язкова державна експертиза державного інвестиційного проекту, складовою якого є проект будівництва.

(Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 403 від 07.06.2017)

Експертиза проектів будівництва

6. Метою проведення експертизи проектів будівництва (далі - експертиза) є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва.

(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 403 від 07.06.2017)

7. Експертизу проводять експертні організації незалежно від форми власності, що відповідають визначеним Мінрегіоном критеріям і відомості про які внесені Мінрегіоном або на підставі делегованих повноважень саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності за відповідним напрямом підприємницької діяльності до переліку експертних організацій.

Орган (організація), що формує перелік експертних організацій, оприлюднює його на своєму веб-сайті у вільному безоплатному доступі та підтримує в актуальному стані на підставі інформації, яка щокварталу подається експертними організаціями. У разі встановлення невідповідності експертної організації визначеним критеріям відомості про таку організацію виключаються з переліку експертних організацій.

Порядок формування та ведення переліку експертних організацій визначається Мінрегіоном.

Експертиза проектів будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3), що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, проводиться експертними організаціями із статусом юридичної особи, які відповідають визначеним Мінрегіоном критеріям, в складі яких не менш як 80 відсотків експертів працюють на постійній основі та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат за напрямами проведення експертизи, зазначеними у пункті 6 цього Порядку, і мають філії (представництва) у регіонах, на території яких реалізуються проекти будівництва.

Експертиза проектів будівництва комплексів (будов), до складу яких входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), проводиться експертними організаціями відповідно до механізму проведення експертизи щодо об’єктів з найвищим класом наслідків (відповідальності), визначеним для окремого об’єкта у складі комплексу, що будується.

(Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 403 від 07.06.2017)

8. Експертна організація, яка проводить експертизу, визначається замовником будівництва.

Експертизу не може проводити розробник проекту будівництва.

9. Мінрегіон здійснює нормативно-методичне забезпечення проведення експертизи та визначає нормативи обчислення її вартості.

10. Обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, що:

за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, - щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

(Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 595 від 04.07.2012; в редакції Постанови КМ N 403 від 07.06.2017)

споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, - щодо їх міцності, надійності та довговічності;

(Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 595 від 04.07.2012, N 759 від 17.10.2013)

споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тис. гривень, - щодо кошторисної частини проекту будівництва.

(Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 595 від 04.07.2012, N 665 від 26.08.2015)

За рішенням замовника будівництва може проводитися також експертиза інших проектів будівництва або окремих розділів проектної документації.

(Абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 759 від 17.10.2013)

Якщо до складу будови (комплексу) входить хоча б один об’єкт, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із середніми (СС2) або значними (СС3) наслідками, проект будівництва підлягає обов’язковій експертизі за всіма напрямами, визначеними абзацом другим цього пункту.

(Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 403 від 07.06.2017)

Поділ проекту будівництва на стадії техніко-економічного обґрунтування, техніко-економічного розрахунку чи ескізного проекту на черги не звільняє від необхідності обов’язкового проведення експертизи проектної документації на окрему чергу, що підлягає затвердженню в установленому порядку.

(Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 403 від 07.06.2017)

11. Експертизі також підлягають проектні рішення в частині, що не відповідає раніше затвердженому проекту будівництва, експертиза якого проведена відповідно до пункту 10 цього Порядку.

12. Замовником експертизи є:

замовник будівництва;

проектувальник, якщо це передбачено договором на виконання проектно-вишукувальних робіт.

13. Для проведення експертизи її замовник подає експертній організації проект будівництва, оформлений відповідно до вимог державних стандартів, у паперовому (не більш як у трьох примірниках) та електронному вигляді.

Проведення експертизи здійснюється за договорами, укладеними між замовником експертизи та експертною організацією згідно із законодавством.

14. Строк проведення експертизи не повинен перевищувати:

для об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (відповідальності), - 30 календарних днів;

(Абзац другий пункту 14 в редакції Постанови КМ N 403 від 07.06.2017)

для об'єктів, що становлять підвищену ядерну та радіаційну небезпеку, і тих, щодо яких проводиться оцінка їх впливу на навколишнє природне середовище, - 90 календарних днів;

для об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками, що споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, - 15 календарних днів;

(Абзац четвертий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 403 від 07.06.2017)

кошторисної частини проекту будівництва об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками - 15 календарних днів.

(Абзац п'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 403 від 07.06.2017)

15. Експертна організація за результатами проведеної експертизи надсилає її замовникові письмовий звіт, який містить інформацію про:

дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва;

(Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 403 від 07.06.2017)

допущення помилок та недотримання зазначених вимог.

(Абзац третій пункту 15 в редакції Постанови КМ N 403 від 07.06.2017)

16. Повторна експертиза проекту будівництва проводиться після його доопрацювання у зв’язку з необхідністю зміни проектних рішень та/або у зв’язку із зміною державних будівельних норм, та/або вихідних даних щодо проектування.

(Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 403 від 07.06.2017)

17. Замовник експертизи несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність документів, поданих для проведення експертизи.

Експертна організація несе відповідальність згідно із законодавством за належну якість проведення експертизи.

18. Спори, що виникають під час проведення експертизи між її замовником та експертною організацією, розглядаються Мінрегіоном або у судовому порядку.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. N 560

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 427 "Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 14, ст. 992).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84, ст. 3106).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 988 "Про доповнення Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 87, ст. 2919).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 478 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 та визнання таким, що втратив чинність, переліку проектів будівництва об'єктів виробничого призначення, для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов'язковий" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 37, ст. 1250).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 та від 8 грудня 2010 р. N 1256, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. N 335 "Деякі питання підготовки до реалізації проекту організації залізничного пасажирського сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" і будівництва інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 24, ст. 1000).