КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 січня 2012 р. N 137
Київ

Про затвердження Порядку
проведення обов’язкового технічного контролю та
обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів,
технічного опису та зразка протоколу перевірки
технічного стану транспортного засобу

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 485 від 23.09.20
14
N 1138 від 23.12.20
15
N 141 від 10.03.20
17)

Відповідно до частин четвертої та десятої статті 35 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів;

технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2012 р. N 137

Порядок
проведення обов’язкового технічного контролю та
обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів

1. Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів (далі - Порядок) визначає процедуру проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів, зареєстрованих уповноваженими органами МВС (далі - транспортні засоби), за результатами якої встановлюється їх придатність до експлуатації або неможливість експлуатації, крім таких транспортних засобів:

(Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1138 від 23.12.2015)

1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби - незалежно від строку експлуатації;

2) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них - із строком експлуатації до двох років.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) акт невідповідності технічного стану - документ, що містить дані про транспортний засіб, його власника, коди оцінки невідповідності, в якому відображають результати перевірки технічного стану транспортного засобу;

2) виконавець - юридична особа або фізична особа - підприємець, визначена як суб’єкт проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу;

3) замовник - власник транспортного засобу або уповноважена ним особа;

4) ідентифікація транспортного засобу - процес визначення категорії, типу, моделі, марки, призначення, виробника та особливостей конструкції транспортного засобу станом на дату першої реєстрації в Україні згідно з маркуванням, реєстраційними документами, експлуатаційною документацією та інформаційними матеріалами виробника;

5) істотна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю небезпечного для дорожнього руху недоліку, який не може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого допускається можливість руху транспортного засобу у застережному режимі під відповідальність водія;

6) код оцінки невідповідності технічного стану транспортного засобу - комбінація цифрових знаків, що застосовуються для відображення, передачі, статистичного оброблення та зберігання інформації про виявлену невідповідність технічного стану транспортного засобу;

(Підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

7) метод контролю засобами перевірки - перевірка технічного стану транспортного засобу з використанням випробувального устатковання, комп’ютерної техніки із спеціалізованим програмним забезпеченням та (або) засобів вимірювальної техніки;

(Підпункт 7 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

8) метод контролю органолептичний - перевірка технічного стану транспортного засобу органами відчуття кваліфікованим фахівцем виконавця із застосуванням у разі потреби інформації за показаннями засобів сигналізації (індикації), що вмонтовані в транспортний засіб, без застосування засобів вимірювальної техніки;

9) небезпечна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю небезпечного для дорожнього руху недоліку, який не може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого не допускається самостійний рух транспортного засобу;

10) незначна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю недоліку, який може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого допускається можливість руху транспортного засобу;

11) перевірка технічного стану транспортного засобу - процес визначення відповідності транспортного засобу встановленим до конструкції і технічного стану вимогам;

11-1) протокол перевірки технічного стану - документ, що засвідчує позитивні результати проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу і містить інформацію, необхідну для його ідентифікації;

(Пункт 2 доповнено підпунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

11-2) ідентифікація транспортного засобу - звірка ідентифікаційних номерів, екологічного рівня за документацією виробника та (або) документами щодо переобладнання і номерних знаків транспортного засобу - за реєстраційними документами, установлення його комплектності;

(Пункт 2 доповнено підпунктом 11-2 згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

12) пункт технічного контролю - місце проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу з єдиним комплексом обладнання;

13) режим руху застережний - режим, за якого невідповідність технічного стану транспортного засобу, про що попереджено водія, не може небезпечно вплинути на процес руху відповідно до Правил дорожнього руху;

(Підпункт 13 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

14) спалини - забруднювальні речовини, інші продукти, утворені внаслідок згоряння моторного палива в двигуні транспортного засобу, які надходять через його випускну систему до атмосферного повітря, зокрема після перетворювання, знешкодження, очищення спеціальним обладнанням випускної системи (нейтралізатор, фільтр тощо), якщо таке обладнання передбачив виробник;

15) транспортний засіб, що використовується з метою отримання прибутку - транспортний засіб, що експлуатується юридичними, фізичними особами - підприємцями під час провадження господарської діяльності з метою отримання прибутку, фізичними особами під час виконання цивільно-правових угод з метою отримання прибутку.

(Підпункт 15 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

3. Періодичність проходження обов’язкового технічного контролю становить:

для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки;

для вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки;

для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі незалежно від строку експлуатації - щороку;

для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації - двічі на рік.

За вимогою власника обов’язковий технічний контроль транспортного засобу, який зареєстрований в установленому порядку, але не підлягає обов’язковому технічному контролю, проводять за процедурою, визначеною цим Порядком.

4. Замовник має право вільного вибору виконавця проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу. Обмеження щодо вибору виконавця, зокрема залежно від місця реєстрації транспортного засобу, не допускається.

5. Юридична особа або фізична особа - підприємець надсилає Мінінфраструктури повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів згідно з додатком 1 (далі - повідомлення) у разі, коли вона має:

1) устатковання згідно з переліком обладнання, необхідного для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, згідно з додатком 2;

2) атестат про акредитацію органу з оцінки відповідності згідно із Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

(Підпункт 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

6. Мінінфраструктури протягом 10 днів з дня надходження повідомлення перевіряє зазначену в ньому інформацію про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів шляхом аналізу поданих разом з повідомленням документів та в разі підтвердження такої інформації надсилає повідомлення та копії документів до Головного сервісного центру МВС.

У разі виявлення недостовірної інформації, зазначеної в повідомленні, Мінінфраструктури письмово повідомляє юридичній особі або фізичній особі - підприємцю про невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку або Вимогам до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 26 листопада 2012 р. N 710 (далі - Вимоги до перевірки), з обов’язковим зазначенням виявлених недоліків.

Після усунення недоліків, що стали причиною неможливості надіслання повідомлення та копій документів до Головного сервісного центру МВС, юридична особа або фізична особа - підприємець має право подати нове повідомлення відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Мінінфраструктури приймає рішення про відкликання повідомлення виконавця на підставі:

інформації про скасування або тимчасове зупинення дії Національним органом з акредитації атестата про акредитацію виконавця;

повідомлення виконавця про припинення своєї діяльності;

рішення суду про припинення підприємницької діяльності виконавця;

інформації про відсутність матеріально-технічної бази чи закінчення строку дії атестата акредитації і непоновлення його протягом шести місяців;

інформації від Головного сервісного центру МВС про видачу 10 і більше протоколів, складених з порушенням цього Порядку або Вимог до перевірки.

(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1138 від 23.12.2015; в редакції Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

7. Головний сервісний центр МВС протягом трьох робочих днів вносить дані про пункт технічного контролю із зазначенням категорії і призначення транспортних засобів до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та інформує виконавця.

(Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1138 від 23.12.2015)

У разі отримання рішення Мінінфраструктури про відкликання повідомлення виконавця Головний сервісний центр МВС протягом трьох робочих днів виключає виконавця з реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, про що відразу письмово інформує виконавця та Мінінфраструктури.

(Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

У разі зміни відомостей про категорії і призначення транспортних засобів, в атестаті акредитації чи свідоцтві про атестацію виконавець подає нове повідомлення відповідно до цього Порядку. Про інші зміни виконавець лише інформує Мінінфраструктури листом, до якого додає сторінки документів, у яких відбувалися зміни. Відповідна інформація надсилається Мінінфраструктури Головному сервісному центру МВС.

(Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1138 від 23.12.2015)

8. Для замовників обов’язкового технічного контролю транспортних засобів виконавець оприлюднює шляхом розміщення на інформаційному стенді інформацію про:

категорії транспортних засобів, на проведення обов’язкового технічного контролю яких він має право;

місцезнаходження пункту технічного контролю;

перелік послуг та їх вартість;

режим роботи;

номер виконавця згідно з реєстром суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;

прізвище та ініціали, найменування посади відповідальних за проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, місце зберігання книги скарг і пропозицій.

(Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

(Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

(Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

11. Для проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу замовник подає виконавцю особисто або через уповноважену особу:

(Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подання документів уповноваженою особою така особа, крім документа, що зазначений в цьому абзаці, пред’являє виконавцю документ, що підтверджує її повноваження);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

12. Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться після здійснення його зовнішнього огляду з метою ідентифікації транспортного засобу, звірки ідентифікаційних номерів та номерних знаків транспортного засобу з даними реєстраційних документів, встановлення комплектності.

(Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

У разі невідповідності ідентифікаційних номерів та (або) номерних знаків даним реєстраційних документів транспортного засобу обов’язковий технічний контроль не проводиться.

(Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

14. У разі коли замовник виявив намір спостерігати за процесом обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, виконавець проводить інструктаж з охорони праці.

15. Для проведення обов’язкового технічного контролю приймається повністю укомплектований, заправлений експлуатаційними рідинами (згідно з експлуатаційною документацією виробника) транспортний засіб за відсутності нашарувань бруду, що може вплинути на результати перевірки його технічного стану.

16. Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться згідно з Технологічними вимогами до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу, затвердженими наказом Мінінфраструктури від 15 лютого 2012 р. N 106, і Вимогами до перевірки.

Виконавець здійснює фотофіксацію процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, про що попереджає замовника.

Фотофіксація процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу здійснюється виконавцем під час зовнішнього огляду транспортного засобу, перевірки фар, гальмової системи методом стендових випробувань з фіксацією загального вигляду транспортного засобу та номерного знака. При цьому на фотографіях обов’язково зазначаються час і дата фотофіксації, які повинні відповідати часу і даті видачі протоколу перевірки технічного стану.

Результат фотофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю (одна фотографія транспортного засобу під час перевірки гальмової системи методом стендових випробувань з фіксацією загального вигляду транспортного засобу та номерного знака) друкується на зворотному боці протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

Виконавець попереджає замовника про здійснення фото- та (або) відеофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу.

(Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

17. Розрахунковий оперативний час обов’язкового технічного контролю транспортного засобу загального призначення максимально становить:

30 (40) хвилин - для причепів (напівпричепів);

40 хвилин - для легкових автомобілів;

60 хвилин - для вантажних автомобілів;

65 хвилин - для автобусів.

Для спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів або транспортних засобів, обладнаних додатковим устаткованням, оперативний час може бути змінено.

18. Перевірка конструкцій і технічного стану транспортних засобів проводиться згідно з Вимогами до перевірки.

У разі позитивного результату після проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу замовникові видається протокол перевірки технічного стану. У разі негативного результату або невідповідності даних у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу даним ідентифікації транспортного засобу складається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу за формою згідно з додатком 4.

Обсяги перевірки технічного стану транспортного засобу, коди оцінки невідповідності його технічного стану наведено в додатку 5.

У протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу виконавець зазначає дату проведення наступного обов’язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до пункту 3 цього Порядку.

(Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

19. До 2014 року допускається застосування кодів оцінки невідповідності на рівні першої частини коду (до крапки) з індексами, що відображають наявність хоча б однієї з невідповідності, як, наприклад:

101НБН - небезпечна невідповідність складових частин гальмової системи;

101ІН - істотна невідповідність складових частин гальмової системи;

1202НН - незначна невідповідність стосовно документації щодо перевезення пасажирів-інвалідів.

Якщо протокол перевірки технічного стану застосовується як альтернатива Міжнародному сертифікату технічного огляду (на вимогу замовника), його видають акредитовані згідно із Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" виконавці відповідно до Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів із зазначенням у протоколі слів такого змісту: "Міжнародний технічний огляд проведено".

(Абзац п'ятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

20. Виконавець попереджає замовника про виявлену невідповідність та видає акт невідповідності під розписку.

Незареєстрована в установленому законодавством порядку зміна конструкції транспортного засобу вважається істотною невідповідністю, яка зазначається першою частиною коду оцінки невідповідності технічного стану.

(Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

Незначну невідповідність замовник може самостійно усунути на місці перевірки технічного стану транспортного засобу.

21. Повторна перевірка технічного стану транспортного засобу проводиться після усунення невідповідності, виявленої під час попередньої перевірки.

(Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

22. Передача інформації до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю, яка ведеться територіальним органом з надання сервісних послуг МВС, здійснюється кожної зміни з використанням електронних засобів зв’язку.

(Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1138 від 23.12.2015)

23. Виконавець зобов’язаний зберігати всі документи та матеріали фотофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу протягом трьох років.

(Пункт 23 в редакції Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

Додаток 1
до Порядку

Повідомлення
про відповідність матеріально-технічної бази та
персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового
технічного контролю транспортних засобів

Повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам... (Додаток 1) (зі змінами від 10.03.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

Додаток 2
до Порядку

Перелік
обладнання, необхідного для проведення обов’язкового
технічного контролю транспортних засобів
*

1. Підйомні пристрої транспортного засобу, його складових частин та (або) оглядова канава.

2. Стенд для контролю характеристик гальмових систем, а у разі, коли неможливо застосувати метод стендових випробувань через особливості конструкції транспортного засобу, - атестована ділянка дороги для дорожніх випробувань гальмових систем.

3. Пристрій для визначення вагового навантаження на вісь, якщо він не є складовою стенда для контролю характеристик гальмових систем.

4. Вимірювач частоти обертання колінчастого вала двигуна.

5. Пристрій для вимірювання та регулювання тиску повітря в пневматичних гальмових системах та пневматичних шинах.

6. Пристрої для вимірювання висоти рисунка протектора шин.

7. Прилад для вимірювання кутів нахилу променів, світлорозподілу, сили світла фар.

8. Пристрій для регульованого натиску на механізм управління інерційною гальмовою системою причепа.

9. Багатоканальний газоаналізатор або газоаналізатори нормованих викидів у спалинах двигунів з іскровим запалюванням.

10. Димомір.

11. Прилад для вимірювання коефіцієнта світлопропускання стекол.

12. Електронний детектор для перевірки наявності витоку газу із системи газобалонного обладнання.

13. Засоби вимірювальної техніки для контролю за лінійними розмірами відповідно до застосовуваних методів контролю.

__________

* За своїми характеристиками обладнання повинно відповідати технологічним вимогам згідно з єдиними вимогами до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1166, стосовно конкретних категорій, моделей транспортних засобів, на перевірку технічного стану яких суб’єкта господарювання акредитовано.

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

(Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

Додаток 4
до Порядку

Акт
невідповідності технічного стану
транспортного засобу
N ХХХХХ-ХХХХХ-ХХ

Акт невідповідності технічного стану транспортного засобу (Додаток 4) (зі змінами від 10.03.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

Додаток 5
до Порядку

Обсяги
перевірки технічного стану транспортного засобу
та коди оцінки його невідповідності

Код  Об’єкт і предмет перевірки технічного стану, визначення невідповідності  Метод контролю  Оцінка невідповідністі 
НН  ІН  НБН 
  Гальмові системи         
101  Технічний стан складових частин гальмової системи, відрегулювання механізмів         
101.020  немає вільного ходу органу (органів) привода гальмових механізмів  органолептичний    Х   
101.030  робочий хід органу (органів) привода гальмових механізмів недостатній  засоби перевірки      Х 
101.040  відсутнє протиковзке покриття педалі, рукоятки, інших відповідних органів  органолептичний    Х   
101.050  несуча деталь має тріщину, залишкову деформацію, її закріплення та метод проведеного ремонту не відповідає вимогам, не діє, втрачено герметичність:  -"-      Х 
101.051  - головний циліндр, кран управління;  -"-      Х 
101.052  - підсилювач, регулятор чи обмежувач тиску повітря;  -"-    Х   
101.053  - гальмовий механізм;  -"-    Х   
101.054  - гідроциліндр, гальмова камера;  -"-    Х   
101.055  - гальмовий диск, гальмовий барабан  -"-    Х   
101.060  мережа привода гальмової системи негерметична  -"-    Х   
101.070  справні штатні засоби транспортного засобу сигналізують про недостатній рівень робочого тиску  -"-    Х   
101.080  несправний манометр пневматичної мережі  -"-    Х   
101.090  сигналізація антиблокувальної гальмової системи свідчить про її несправність  органолептичний    Х   
101.100  пружинний енергоакумулятор не діє  -"-    Х   
101.110  не функціонує (несправний, немає) апарат підготовки повітря пневматичного привода  -"-    Х   
101.120  не функціонує (несправний, немає) пристрій випуску конденсату з ресиверів  -"-    Х   
101.130  трубопровід (металевий, еластичний) пошкоджено, має тріщини, не закріплено, змінено місця закріплення  -"-    Х   
101.140  гальмова система причепа, напівпричепа не діє у разі обриву магістралі живлення  -"-    Х   
101.150  немає, неприпустимо пошкоджено страхувальний пристрій з’єднань причепа, напівпричепа, який забезпечує аварійне загальмовування  -"-    Х   
101.160  немає, неприпустимо пошкоджено з’єднувальні головки мереж гальмової системи тягача і причепа (напівпричепа)  -"-    Х   
101.900  самовільне переобладнання гальмової системи  -"-    Х   
102  Робоча гальмова система:         
102.010  неможливо привести гальмову систему у дію  -"-      Х 
102.020  немає гальмового зусилля на колесах  -"-    Х   
102.030  немає гальмового зусилля на колесах більше половини осей  -"-      Х 
102.040  немає відслідковуючої дії зміни зусилля натиску на педаль та відповідної зміни гальмової сили колісних механізмів  -"-    Х   
102.060  значення питомої гальмової сили не відповідає вимогам  засоби перевірки    Х   
102.070  значення гальмового шляху чи усталеного сповільнення не відповідає вимогам  органолептичний    Х   
102.080  значення коефіцієнта нерівномірності дії гальмових сил однієї осі не відповідає вимогам  засоби перевірки    Х   
102.090  транспортний засіб під час гальмування на дорозі виходить за межі нормованої ширини смуги руху  -"-    Х   
103  Запасна (аварійна) гальмова система:         
103.010  неможливо привести запасну гальмову систему у дію  -"-    Х   
103.020  не діє запасна гальмова система, якщо передбачена виробником  органолептичний    Х   
103.010  виокремлена запасна гальмова система не сповільнює рух транспортного засобу  -"-    Х   
104  Стоянкова гальмова система:         
104.010  неможливо привести стоянкову гальмову систему у дію  -"-    Х   
104.020  орган управління не фіксується в положенні "увімкнено"  -"-    Х   
104.030  питома гальмова сила не відповідає вимогам  засоби перевірки    Х   
104.040  транспортний засіб не утримується нерухомо на дорозі з нормованим похилом  -"-    Х   
105  Допоміжна гальмова система:         
105.010  неможливо привести гальмову систему у дію  органолептичний    Х   
105.030  відсутня допоміжна гальмова система, якщо передбачена виробником  -"-    Х   
105.050  допоміжна гальмова система не вводиться у дію  органолептичний    Х   
105.070  допоміжна гальмова система не сповільнює рух транспортного засобу  -"-    Х   
  Система керування         
201  Механізми системи керування:         
201.010  тугий хід, стопоріння руху керма  -"-    Х   
201.020  вал рульового механізму керма встановлено з перекосом чи надмірний люфт вала в підшипниках  засоби перевірки    Х   
201.030  несуча деталь має тріщину, залишкову деформацію, її закріплення та (або) метод проведення ремонту не відповідають вимогам  органолептичний      Х 
201.040  рульовий механізм не закріплено згідно з вимогами  -"-      Х 
201.050  елементи конструкції, на яких закріплено рульовий механізм, втратили несучу спроможність  -"-      Х 
201.060  деталі не з’єднані згідно з вимогами  -"-    Х   
201.070  надмірний знос з’єднань  засоби перевірки    Х   
201.080  немає стопорних деталей з’єднань  органолептичний      Х 
201.090  немає функціональних елементів конструкції  -"-    Х   
201.100  немає протипилового кожуха або його пошкоджено  -"-  Х     
201.110  кут повороту коліс обмежується не передбаченими конструкцією деталями  -"-    Х   
201.120  кут повороту коліс не обмежується упорами згідно з вимогами  -"-    Х   
201.130  колеса самовільно повертаються  -"-    Х   
201.140  наявність штатних сигналів про недоліки підсилювача керма  -"-    Х   
201.150  трубопроводи підсилювача пошкоджено, закручено, не закріплено, торкаються (можуть торкатися в робочих положеннях) елементів конструкції, місця закріплення змінено  органолептичний    Х   
201.160  рівень робочої рідини підсилювача керма не відповідає вимогам  -"-  Х     
201.170  підтікання робочої рідини через з’єднання гідросистеми підсилювача керма  -"-    Х   
201.900  самовільне переобладнання механізмів системи керування  -"-      Х 
202  Кермо та колонка керма:      Х   
202.010  пошкоджено, не закріплено, має надмірний перекіс, не фіксується у робочих положеннях  -"-      Х 
202.900  самовільне переобладнання керма та (або) колонки керма  -"-      Х 
203  Підвіска та характеристики установки керованих коліс:         
203.010  деталі підвіски зруйновано, мають тріщини, не закріплено  -"-    Х   
203.020  кути установки керованих коліс не відповідають вимогам  -"-  Х     
203.900  самовільне переобладнання підвіски та установки керованих коліс  -"-    Х   
204  Поворотний механізм керованої осі причепа:         
204.010  несуча деталь має тріщину, залишкову деформацію, її закріплення та (або) метод проведеного ремонту не відповідають вимогам  -"-    Х   
204.020  тугий хід, стопоріння руху поворотного механізму осі причепа, кут повороту осі не відповідає вимогам, немає засобів блокування повороту для руху заднім ходом  -"-    Х   
204.900  самовільне переобладнання механізму  -"-      Х 
  Оглядовість з місця водія         
301  Зона огляду з робочого місця водія:         
301.010  сторонні предмети погіршують огляд з робочого місця водія чи відвертають його увагу  органолептичний  Х     
301.020  немає або не відповідають вимогам засоби проти засліплення водія, засоби обігріву (обдуву) вітрового скла  -"-    Х   
302  Стекла:         
302.010  відсутнє маркування про безпечність скла  -"-    Х   
302.020  вітрове скло має сколи чи тріщини у зоні дії склоочисників  -"-  Х     
302.030  коефіцієнт світлопропускання вітрового скла не відповідає встановленим вимогам  засоби перевірки    Х   
302.040  коефіцієнт світлопропускання бічних стекол у зоні огляду з робочого місця водія вперед та в боки не відповідає встановленим вимогам  -"-  Х     
302.050  немає, некомплектні чи не діють склоочисники  органолептичний  Х     
302.060  немає, не діють склоомивачі вітрового скла  -"-  Х     
303  Засоби заднього огляду:         
303.010  немає зовнішнього дзеркала заднього огляду  -"-    Х   
303.020  немає внутрішнього дзеркала заднього огляду, якщо передбачено вимогами  -"-    Х   
303.030  зовнішнє дзеркало заднього огляду пошкоджено так, що звужує або спотворює нормовану зону огляду  -"-    Х   
303.040  зовнішнє дзеркало заднього огляду не піддається регулюванню чи не фіксується в робочому положенні  -"-  Х     
303.050  відсутнє додаткове зовнішнє дзеркало з правого боку на транспортному засобі, який призначено для буксирування двох і більше причепів, або таке дзеркало не забезпечує оглядовість згідно з вимогами  органолептичний  Х     
303.060  немає або не відповідають вимогам спеціальні пристрої заднього огляду, що замінюють дзеркала  -"-    Х   
  Зовнішні світлові прилади, електроустатковання         
401  Фари дальнього світла:         
401.010  немає або не діють  -"-  Х     
401.020  колір світлової дії не відповідає вимогам  -"-  Х     
401.030  відрегулювання напрямку поширення променів не відповідає вимогам  засоби перевірки    Х   
401.040  сила світла не відповідає вимогам  -"-    Х   
401.050  не діє сигналізатор увімкнення фар дальнього світла  органолептичний    Х   
402  Фари ближнього світла:         
402.010  немає або не діють  -"-  Х     
402.020  колір світлової дії не відповідає вимогам  -"-  Х     
402.030  відрегулювання напрямку поширення променів не відповідає вимогам  засоби перевірки  Х     
402.040  світлорозподіл не відповідає вимогам  -"-    Х   
402.060  застосовано газорозрядні джерела світла без (або такі, що не діють) автоматичного коректора нахилу фар та пристроїв для очищення скла фар  органолептичний    Х   
403  Передні, задні, бічні габаритні, контурні ліхтарі:         
403.010  немає або не діють  -"-    Х   
403.020  колір світлової дії не відповідає вимогам виробника  органолептичний  Х     
404  Ліхтарі гальмування ("стоп-сигнали"):         
404.010  немає або не діють у разі приведення в дію робочої гальмової системи  -"-    Х   
404.020  колір світлової дії не відповідає вимогам  -"-    Х   
404.030  переривчастий режим світлової дії робочої гальмової системи  -"-  Х     
405  Покажчики поворотів, аварійна сигналізація:         
405.010  немає або не діють  -"-    Х   
405.020  колір світлової дії не відповідає вимогам  -"-  Х     
405.030  режим роботи не відповідає вимогам  -"-  Х     
405.040  несинхронна дія покажчиків повороту та бічних повторювачів повороту у разі увімкнення аварійної сигналізації  -"-  Х     
405.050  не діє сигналізатор дії покажчиків повороту  -"-       
406  Протитуманні фари:         
406.010  немає або не діють  -"-  Х     
406.020  колір світлової дії не відповідає вимогам  -"-  Х     
406.030  кут нахилу променів не відповідає вимогам  засоби перевірки  Х     
406.040  сила світла не відповідає вимогам  -"-  Х     
406.050  задня фара не вмикається синхронно з увімкненням фар ближнього або дальнього світла або передніх протитуманних фар  органолептичний  Х     
407  Ліхтар заднього ходу:         
407.010  немає або не діє у разі увімкнення передачі заднього ходу  -"-  Х     
407.020  колір світлової дії не відповідає вимогам  органолептичний  Х     
408  Ліхтарі освітлення заднього номерного знака:         
408.010  немає або не діють у разі увімкнення габаритних ліхтарів  -"-  Х     
408.020  колір світлової дії не відповідає вимогам  -"-  Х     
409  Світловідбивні пристрої:         
409.010  немає  -"-  Х     
409.020  колір світлової дії не відповідає вимогам  -"-  Х     
409.030  форма не відповідає вимогам стосовно певної категорії транспортного засобу  -"-  Х     
410  Електричні з’єднання тягача з причепом (напівпричепом):         
410.010  пошкоджено ізоляцію провідників  -"-  Х     
410.020  несумісні розетка та вилка, невідповідність контактів вимогам за призначенням  -"-  Х     
411  Загальний технічний стан зовнішніх світлових приладів:         
411.010  на функціональних поверхнях зовнішніх світлових приладів тріщини, нанесено тонувальне покриття, лакофарбове покриття, прилади не закріплено  -"-  Х     
411.900  самовільне переобладнання зовнішніх світлових приладів  -"-    Х   
412  Електрична мережа:         
412.010  пошкоджено ізоляцію провідників  -"-  Х     
412.020  ізоляція провідників, джгутів торкається гострих елементів конструкції  органолептичний  Х     
412.030  провідники, джгути не закріплено  -"-  Х     
412.040  застосовано нештатні запобіжники або установлено сторонні предмети  -"-  Х     
413  Акумуляторна батарея:         
413.010  не закріплена, наявні тріщини корпуса, протікає електроліт  -"-  Х     
413.020  клеми виводів не затягнені, мають корозійні пошкодження  -"-  Х     
413.030  в одній мережі поєднано батареї різних типів, ємностей  -"-  Х     
  Пневматичні шини і колеса         
501  Пневматичні шини:         
501.010  кількість не відповідає вимогам  -"-    Х   
501.020  застосована відновлена шина не відповідає вимогам  -"-    Х   
501.040  тип конструкції, тип рисунка протектора, напрям обертання не відповідає вимогам  -"-    Х   
501.060  розмір, індекс несучої спроможності, символ категорії максимальної швидкості не відповідає вимогам  -"-    Х   
501.080  шини мають пошкодження (порізи, розриви тощо), що оголюють корд, розшарування в протекторі та (або) боковині, висота малюнка протектора не відповідає вимогам  -"-    Х   
502  Колеса з установленими на них шинами:         
502.010  кількість не відповідає вимогам  -"-    Х   
502.020  для установки і закріплення коліс, між дисками здвоєних коліс застосовані не передбачені вимогами деталі  -"-    Х   
502.030  відсутні або не відповідають вимогам деталі для закріплення коліс  органолептичний    Х   
502.040  для установки пневматичної шини застосовано деталі, що не передбачені вимогами  -"-    Х   
502.050  тріщини диска, обода  -"-    Х   
  Двигун та його системи         
601  Система живлення паливом:         
601.010  комплектність, місце установки, закріплення не відповідають вимогам, порушена герметичність складових частин  -"-    Х   
602  Система випуску та нейтралізації газів:         
601.020  комплектність, місце установки, закріплення не відповідають вимогам, герметичність складових частин (елементи глушників, систем нейтралізації спалин, систем вибіркової каталітичної нейтралізації сечовиною, систем рециркуляції газів та уловлювання парів, систем вентиляції картера, фільтрів видалення сажі, окремих датчиків)  -"-    Х   
601.021  нейтралізатори і система нейтралізації відключені від процесів нейтралізування шкідливих викидів  -"-    Х   
603  Бортова система діагностування:         
603.050  сигналізує про істотні згідно з експлуатаційною документацією транспортного засобу недоліки технічного стану  -"-    Х   
  Газобалонне обладнання         
701  Маркування:         
701.010  документально не підтверджено правомірність встановлення газобалонного обладнання  органолептичний    Х   
701.020  маркування балона, знаки безпеки не відповідають вимогам  органолептичний    Х   
701.030  відсутні знаки небезпеки на транспортному засобі з газобалонним обладнанням; немає ідентифікаційних табличок транспортного засобу категорій М2 і М3 з газобалонним обладнанням  -"-  Х     
701.040  застосовано балон, що не призначений для використання у складі газобалонного обладнання транспортного засобу  -"-      Х 
702  Газовий балон та його обладнання:         
702.010  строк проведення технічного огляду балона відповідно до законодавства прострочено  -"-    Х   
702.020  установка балона не відповідає вимогам щодо закріплення нерухомо поза моторним відділенням, у відповідному положенні згідно з вимогами, без контакту з металевими складовими частинами транспортного засобу (крім деталей закріплення), орієнтації циліндричного балона відносно осі транспортного засобу, конструкції і кількості кріпильних елементів, захисту балона і балонної арматури від дії вантажу, захисту металосклопластикового балона від дії сонячних променів, пошкодження гравієм, щебенем та речовинами для протидії заледенінню дорожнього покриття, а також відстані від балона до поверхні дороги, не зменшено повздовжну прохідність та кути в’їзду і з’їзду транспортного засобу  -"-    Х   
702.040  газонепроникний кожух не відповідає вимогам щодо поперечного перерізу каналу виводу в атмосферу, його орієнтації та місця виведення  -"-    Х   
702.060  балон обладнано автоматичним обмежувачем рівня наповнення зрідженого нафтового газу, призначеним для балона іншої конструкції  -"-    Х   
703  Газопроводи:         
703.010  матеріал, діаметр, товщина стінки, покриття газопроводу не відповідає вимогам  органолептичний    Х   
703.020  газопровід має зварні, паяні, нарізні з’єднання або його пошкоджено  -"-    Х   
703.030  установка газопроводу не відповідає вимогам щодо заборони контакту з металевими складовими частинами, зокрема в місцях закріплення без захисних прокладок, відсутність в місцях дії піднімальних пристроїв транспортного засобу та в пасажирському салоні або замкненому просторі багажного (вантажного) відділення, а також захисту газонепроникним кожухом  -"-    Х   
703.050  у пасажирському салоні чи замкненому просторі багажного чи вантажного відділення наявні з’єднання газопроводів, за винятком з’єднань із газонепроникним кожухом та з’єднань із заправним блоком, якщо ці з’єднання оснащено захисним покриттям, тривким до дії зрідженого нафтового газу (стисненого природного газу), а будь-який витік газу відбувається безпосередньо в атмосферу  -"-      Х 
703.070  через газопровід протікає струм для живлення складових частин електрообладнання  -"-    Х   
704  Газова апаратура і заправний вузол:         
704.010  склад комплекту газобалонного обладнання не відповідає вимогам  -"-    Х   
704.030  електрообладнання газобалонного обладнання не захищено щонайменше одним запобіжником від перевантаження, який можливо замінити без використання інструменту  -"-    Х   
704.050  апаратуру встановлено з порушенням вимог щодо відстані між складовими частинами та випускним трактом без теплових екранів, закріплення і кріпильних елементів, захисту від ушкодження, не установлено в пасажирському салоні  органолептичний    Х   
704.070  заправний вузол встановлено з порушенням вимог щодо оснащення його щонайменше одним зворотним клапаном для заправлення зрідженим нафтовим газом, винесення назовні транспортного засобу, закріплення, захисту від дії бруду, вологи, а також розміру виступання його назовні  -"-    Х   
705  Газобалонне обладнання транспортного засобу категорій М2 і М3:         
705.010  балон установлено не на унормованій відстані від переднього та заднього габариту транспортного засобу  -"-    Х   
705.020  пасажировмісність не зменшено згідно з документами на переобладнання транспортного засобу  -"-    Х   
706  Функціонування:         
706.010  газобалонне обладнання функціонує з порушенням вимог щодо герметичності, припинення подачі газу з вимкненням системи запалювання, обмеження максимального тиску  -"-      Х 
706.050  двигун, крім газодизеля та двигунів із системами впорскування бензину безпосередньо в камеру згоряння, не обладнано системою перемикання на різні види палива, яка унеможливлює подачу в двигун більше ніж одного виду палива  -"-    Х   
  Чинники, характеристики негативного впливу на навколишнє природне середовище         
801  Вміст у спалинах монооксиду вуглецю, вуглеводнів та димність спалин:         
801.010  об’ємна концентрація монооксиду вуглецю не відповідає вимогам  засоби перевірки    Х   
801.030  об’ємна концентрація вуглеводнів не відповідає вимогам  -"-    Х   
801.050  димність не відповідає вимогам  -"-    Х   
802  Рівень звуку:         
802.070  втрачено, пошкоджено, не діють глушники, резонатори випуску стисненого повітря гальмової системи  органолептичний    Х   
802.080  втрачено, пошкоджено, не діють глушники системи випуску двигуна  -"-    Х   
803  Витік експлуатаційних рідин:         
803.090  витік рідини крізь з’єднання, які не ущільнено, внаслідок пошкоджень складових частин транспортного засобу  -"-    Х   
  Інші елементи, які впливають на безпечність транспортного засобу         
901  Пасажировмісність, сидіння, ремені безпеки:         
901.010  загальна кількість місць для пасажирів, пасажирських сидінь та їх розміщення не відповідають вимогам  -"-    Х   
901.020  конструкція та закріплення сидінь водія, пасажирів не відповідає вимогам  -"-    Х   
901.040  конструкція, кількість, технічний стан ременів безпеки та елементів їх кріплень не відповідає вимогам  -"-    Х   
902  Замки дверей, бортів кузова:         
902.010  конструкція, кількість, функціонування не відповідають вимогам  органолептичний    Х   
903  Бампери:         
903.010  немає переднього, заднього бампера, конструкцію самовільно змінено, не закріплено згідно з вимогами  -"-    Х   
904  Захисний пристрій:         
904.010  немає заднього захисного пристрою, конструкцію самовільно змінено, не закріплено згідно з вимогами  -"-    Х   
904.020  немає бокового захисного пристрою або через пошкодження втрачено його енергопоглинальні властивості, конструкцію самовільно змінено  -"-    Х   
905  Рама, кузов, інші несучі елементи:         
905.010  зломи, тріщини, наскрізні корозійні пошкодження, тріщини зварних несучих швів або непридатність їх до виконання функцій за призначенням  -"-    Х   
905.060  відсутній болт або інші кріпильні деталі з’єднань несучих елементів або вони не відповідають вимогам  -"-    Х   
906  Сідельно-зчіпний пристрій, шворінь напівпричепа:         
906.010  відсутнє маркування відповідно до вимог  -"-  Х     
906.030  перевищено граничне значення зносу, пошкоджено складові частини, що взаємодіють із шворнем напівпричепа, не затягнено чи втрачено кріпильні деталі  органолептичний, засоби перевірки    Х   
906.060  замковий пристрій не відповідає вимогам  органолептичний    Х   
906.080  перевищено граничне значення зносу шворня  органолептичний, засоби перевірки    Х   
907  Передній, задній буксирувальний пристрій:         
907.010  відсутній або пошкоджений із втратою несучої спроможності  органолептичний    Х   
907.030  пружні елементи (демпфери) пошкоджено  -"-    Х   
907.060  відсутні елементи блокування чи стопоріння замкових пристроїв  -"-    Х   
908  Вантажна платформа, вантажний кузов:         
908.010  платформу, кузов не закріплено  -"-    Х   
908.020  днище, стінки, несучі елементи наскрізно пошкоджено, зокрема корозією  -"-    Х   
908.030  каркас, тент, замки, бокові відбійні бруси пошкоджено, мають гострі крайки, не закріплено згідно з вимогами  -"-    Х   
908.060  замок відкидного борта не забезпечує його фіксацію, блокування або стопоріння  -"-    Х   
908.080  пристрій автоматичного управління замком борта самоскида не діє або діє з порушенням вимог, немає упору проти довільного опускання кузова самоскида  -"-    Х   
908.090  навантажувально-розвантажувальні пристрої не закріплено, їх привод не діє, застосовано електроживлення високої напруги  -"-    Х   
910  Пасажирський кузов, кабіна:         
910.010  кузов не закріплено згідно з вимогами  -"-    Х   
910.020  днище, стінки, кожух колеса, елементи зовнішньої обшивки, несучі елементи наскрізно пошкоджено, зокрема корозією  -"-    Х   
910.050  відсутнє маркування, втрачено елементи механізмів відкриття (відчинення) аварійних дверей, люків  -"-  Х     
910.080  двері не зачиняються  -"-    Х   
910.090  засоби обігріву не діють  органолептичний    Х   
910.100  механізм підіймання-опускання перекидної кабіни не фіксує кабіну в робочому та (або) транспортному положеннях, немає обмежувача кута нахилу кабіни, елементів підвіски  -"-    Х   
910.110  аварійний люк заблоковано від відкриття, немає механізмів фіксації, рукоятки  -"-    Х   
910.120  капот не зафіксовується в транспортному положенні  -"-    Х   
910.130  немає засобів виймання скла вікон в аварійній ситуації відповідно до вимог  -"-    Х   
910.140  немає написів або інформаційних табличок для користувача аварійним виходом  -"-    Х   
911  Запасне колесо:         
911.030  запасне колесо не закріплено згідно з вимогами  -"-  Х     
911.050  засоби механізації підіймання-опускання колеса не діють  -"-    Х   
912  Силова передача і її механізми управління:         
912.010  немає усіх елементів підвіски складових частин (редуктор, карданна або бортова передача, варіатор), захисних щитків або вони не відповідають вимогам  -"-    Х   
913  Мости, осі:         
913.010  балка осі (моста) має тріщини, надмірні згини, заварені (запаяні) тріщини  -"-    Х   
913.030  несучі елементи підвіски зламані, мають тріщини, надмірну залишкову деформацію  -"-    Х   
913.060  елементи поворотної цапфи зламано, має тріщини, надмірну залишкову деформацію, тугий хід  органолептичний    Х   
913.080  пневморесори пошкоджено, заблоковано, установлено з порушенням вимог  -"-    Х   
913.090  гасник коливань пошкоджено, витікає робоча рідина  -"-    Х   
914  Засоби фіксації, дублювання зчіпних пристроїв причепів:         
914.010  немає або не відповідають вимогам засоби фіксації опори дишла причепа, дублювання зчіпного пристрою у разі аварійного від’єднання причепа (страхувальні троси, ланцюги або аналогічні конструкції, елементи їх закріплення)  -"-    Х   
914.030  немає або не відповідають вимогам засоби фіксації механізму повороту передньої осі причепа  -"-    Х   
914.040  виносна або висувна опора (аутригер) в транспортному положенні не фіксується, відокремлювана від транспортного засобу додаткова опора (підкладка) для виносної опори не фіксується (не закріплюється) в транспортному положенні або механізм їх фіксації не відповідає вимогам  -"-    Х   
914.050  рухомі елементи устатковання (поворотні платформи, стріли, вантажопідіймальні пристрої, інші робочі органи) не фіксуються в транспортному положенні згідно з вимогами  -"-    Х   
914.060  немає, не фіксується у транспортному положенні опорне обладнання напівпричепа  -"-    Х   
915  Прилади:         
915.010  не функціонує тахограф  -"-    Х   
915.020  спідометр відсутній (якщо передбачено вимогами) або він не функціонує, не опломбований (якщо передбачено вимогами)  -"-    Х   
915.030  таксометр відсутній (якщо передбачено вимогами) або він не функціонує, не опломбований  органолептичний    Х   
916  Устатковання:         
916.020  немає противідкотних упорів, їх пошкоджено, конструкція не відповідає вимогам  -"-  Х     
916.030  немає або не діє звуковий сигнал, сирена або горн згідно з вимогами  -"-    Х   
916.040  відсутня аптечка  -"-  Х     
916.050  відсутній вогнегасник  -"-  Х     
  Додаткова перевірка транспортного засобу категорій М2 і M3 (автобуси)         
1001  Конструкція автобуса, його складові частини:         
1001.010  конструкція пасажирських, аварійних дверей не відповідає вимогам щодо відчинення зсередини і ззовні органом включення-виключення дверей та (або) дистанційного управління  -"-    Х   
1001.020  немає, не відповідають вимогам захисні пристрої механізмів дверей  -"-    Х   
1001.030  немає, не відповідають вимогам засоби контролю за зачиненням дверей, захисні пристрої механізмів дверей  -"-    Х   
1001.050  аварійний вихід, доступ до нього не відповідають вимогам  -"-    Х   
1001.070  покриття підлоги не відповідає вимогам (створює небезпеку спіткнутися, посковзнутися)  -"-    Х   
1001.100  сидіння для пасажирів, членів екіпажу не відповідають вимогам  -"-    Х   
1001.110  кількість поручнів, їх розташування та технічний стан не відповідають вимогам  -"-    Х   
1001.120  конструкція місць для лежання не відповідає вимогам  -"-    Х   
1001.150  немає або не функціонує світлосигнальна, акустична відеосистема спілкування водій - пасажир, водій - член екіпажу відповідно до вимог  органолептичний    Х   
1001.190  немає, не діють засоби внутрішнього освітлення відповідно до вимог  -"-    Х   
1002  Написи, маркування:         
1001.210  освітлення та елементи закріплення трафаретів стосовно маршруту не встановлено, пошкоджено, установлено з порушенням вимог  -"-  Х     
1001.220  не відповідають вимогам написи, позначки входу-виходу або немає написів щодо входу-виходу, пасажировмісності, покажчика місця розташування медичної аптечки, вогнегасника  -"-  Х     
  Додаткова перевірка автобуса, призначеного для перевезення школярів         
1101  Конструкція автобуса, його складові частини:         
1101.010  з місця водія неможливо управляти відчиненням дверей та заблоковувати їх, заблоковані двері не відчиняються засобами аварійного відчинення, автоматичне блокування дверей самовільно знімається на швидкості руху більш як 5 кілометрів на годину, автобус може зрушити з місця з відчиненими дверима, у разі відчинення дверей не діє переривиста акустична сигналізація, звук якої не проникає всередину автобуса  -"-    Х   
1101.030  на кузові немає напису "Шкільний автобус", розпізнавального знака "Діти" відповідно до вимог  -"-  Х     
1101.040  задній хід автобуса не супроводжує акустичний сигнал відповідно до вимог  -"-    Х   
1101.050  на місці для перевезення пасажирів на колясках відсутнє маркування, відсутні або не діють засоби закріплення колясок, не передбачено місць для закріплення крісел-колясок у розкладеному та (або) складеному стані, не забезпечено доступ для завантаження (розвантаження) коляски згідно з вимогами  -"-    Х   
1101.070  сидіння, що межують з проходом, не мають бокових елементів для утримання пасажирів, якщо це передбачено вимогами  органолептичний    Х   
1102  Спеціальне обладнання:         
1102.010  пристрій для підіймання школяра в кріслі-колясці не діє, не відповідає вимогам  -"-    Х   
1102.020  немає, не відповідає вимогам конструкція ременів безпеки пасажирів  -"-    Х   
1102.030  відсутні чи несправні внутрішні дзеркала спостереження за пасажирами з місця водія, з місця особи, що супроводжує пасажирів, якщо це передбачено вимогами  -"-    Х   
1102.040  немає, несправні засоби зв’язку для сигналізації водієві з місця пасажира чи особи, що супроводжує пасажирів, про вимогу щодо зупинки  -"-    Х   
1102.060  немає, не вмикаються з робочого місця водія проблискові маячки оранжевого кольору на даху незалежно від того, зачинені чи відчинені двері, двигун діє чи ні, якщо це передбачено вимогами  -"-    Х   
1102.080  немає або не функціонує обмежувач швидкості та відповідна сигналізація, тахограф  -"-    Х   
  Додаткова перевірка автобуса, призначеного для перевезення інвалідів         
1201  Спеціальне обладнання:         
1201.010  немає, не закріплено або не відповідають вимогам горизонтальні поручні вздовж стінок кузова біля місця установки крісла-коляски  -"-    Х   
1201.030  немає, не закріплено, не відповідають вимогам засоби закріплення крісла-коляски в транспортному положенні  -"-    Х   
1201.050  не забезпечено блокування руху у разі, коли засоби підіймання-опускання, переміщення крісла-коляски не встановлено у транспортне положення, а пасажирські двері не зачинено  органолептичний      Х 
1201.070  немає, не відповідає вимогам сигналізація на робочому місці водія про місце розміщення засобів підіймання-опускання, крісла-коляски, про вимогу зупинки  -"-    Х   
1201.080  немає, не відповідає вимогам транспортна коляска для переміщення інваліда в автобусі і коляска, суміщена з установленим унітазом туалету в автобусі II і III класу  -"-    Х   
1201.100  немає, не відповідають вимогам опори сидінь крісел-колясок для стоп, гомілок інвалідів, спинка сидіння не фіксується у нахиленому положенні, не повертається у вихідне положення, покриття подушок і спинок пошкоджено, несправні ремені безпеки в автобусах II і III класу, підлокітники сидінь, що розміщені біля проходу, не відкидаються або пошкоджені  -"-    Х   
1201.120  конструкція засобів забезпечення доступу інвалідів в автобус та їх переміщення всередині не відповідають вимогам  -"-    Х   
1202  Відділення для перевезення крісла-коляски інваліда, документація:         
1202.010  немає, не відповідає вимогам пристрій закріплення складеної коляски у транспортному положенні  -"-    Х   
1202.050  немає, не відповідають вимогам інструкції щодо перевезення пасажирів-інвалідів  -"-  Х     
  Додаткова перевірка транспортних засобів - таксі категорії М1         
1301  Комплектність:         
1301.010  немає, не відповідають вимогам ліхтар "таксі", сигнальні ліхтарі з світлофільтрами червоного і зеленого кольорів, таксометр, інформаційні таблички про водія  органолептичний  Х     
1302  Обладнання:         
1302.010  таксометр і сигнальні ліхтарі не вмикаються-вимикаються з робочого місця водія згідно з вимогами  -"-  Х     
1302.020  ліхтар "таксі" не може бути ввімкненим, коли таксометр вимкнено та незалежно від увімкнення інших світлових приладів  -"-  Х     
  Додаткова перевірка автомобіля швидкої медичної допомоги         
1401  Спеціальне устатковання:         
1401.010  немає, не відповідає вимогам щодо закріплення в транспортному положенні спеціальне обладнання  -"-    Х   
1401.020  немає, не відповідає вимогам окремий вимикач додаткової акумуляторної батареї  -"-    Х   
1401.040  немає, не відповідає вимогам перетворювач постійного струму базового автомобіля в змінний струм напругою 220 В, частотою 50 Гц  -"-    Х   
1401.050  можливо здійснити пуск двигуна і рух у разі, коли спеціальне устатковання живить зовнішнє джерело  -"-    Х   
1401.060  додаткові електричні системи живлення спеціального устатковання не мають окремих запобіжників або відповідних електронних пристроїв  -"-    Х   
1401.070  кузов, елементи шасі використано як "заземлення" додаткових електричних систем  -"-    Х   
1401.080  двері медичного салону не зафіксовуються у відчиненому положенні, аудіо- та (або) візуальний сигнал не попереджає водія про відчинення дверей медичного салону  органолептичний    Х   
1401.090  у систему вентилювання-обігрівання медичного салону крізь нещільності потрапляють спалини  -"-    Х   
  Додаткова перевірка великогабаритного, великовагового транспортного засобу         
1501  Укомплектованість         
1501.010  немає, не відповідає вимогам комплект противідкотних упорів, попереджувальних конусів, знаків об’їзду, протиковзких ланцюгів пневматичних шин автомобіля-тягача та причепів  -"-  Х     
1501.020  немає, не відповідає вимогам жорсткий буксир, миготливий ліхтар червоного кольору або знак аварійної зупинки, жилет оранжевого кольору із світловідбивними елементами  -"-    Х   
1501.030  немає, не відповідають вимогам розпізнавальний знак обмеження швидкості, передній та задній сигнальні щитки "Негабаритний вантаж"  -"-    Х   
1501.040  немає достатньої кількості чи не відповідають вимогам ліхтарі переднього білого та заднього червоного кольору для встановлення на крайніх габаритних частинах негабаритного вантажу  -"-    Х   
1501.050  немає, не відповідає вимогам знак "Довгомірний транспортний засіб" та ліхтарі білого, червоного та оранжевого кольору або вони та транспортний засіб не пристосовані для встановлення їх відповідно спереду, ззаду і з боків транспортного засобу  органолептично    Х   
1501.060  немає, не відповідають вимогам до конструкції та установки дзеркала заднього виду  -"-    Х   
1502  Кольорографічне маркування:         
1502.010  немає, не відповідає вимогам  органолептичний  Х     
  Додаткова перевірка транспортних засобів категорій FL, OX, AT, EX/II, EX/III, які призначено або пристосовано для перевезення небезпечних вантажів         
1601  Конструкція, укомплектованість:         
1601.010  характеристики спеціального обладнання транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів не підтверджені офіційними документами відповідно до законодавства, строк дії офіційних документів вичерпано, в офіційних документах зазначено інші транспортні засоби  -"-    Х   
1601.020  конструкція базового транспортного засобу (його складових частин) не відповідає вимогам  -"-    Х   
1601.040  інформаційні таблички про небезпечні вантажі за кількісним та якісним складом, розмірами та місцем установлення не відповідають вимогам  -"-    Х   
1601.060  транспортний засіб не відповідає вимогам  -"-    Х   
1601.080  комплект спеціального обладнання (противідкотні упори, засоби пожежогасіння, конуси із світловідбивною поверхнею, миготливі ліхтарі жовтого кольору з автономним живленням, знаки аварійної зупинки, жилети із світловідбивними елементами, переносні ліхтарі) не відповідає вимогам  -"-    Х   
1601.100  складові частини електромережі за конструкцією, виконанням і місцем установки не відповідають вимогам  -"-    Х   
           
1601.120  гальмові системи (робоча, стоянкова, тривалої дії ("зносотривка"), аварійна) не відповідають спеціальним вимогам  органолептичний    Х   
1601.140  немає, не відповідають вимогам пристрої обмеження швидкості  -"-    Х   
1602  Перевірка технічного стану транспортних засобів окремих категорій:  -"-       
1602.010  не відповідає вимогам до транспортних засобів категорій EX/II та EX/III щодо місця установки опалювального пристрою та функціонування його вимикача, вимикання електрообладнання  -"-    Х   
1602.030  не відповідає вимогам до транспортного засобу закритого типу категорії EX/II щодо дверей, вікон, кришок  -"-    Х   
1602.060  не відповідає вимогам до транспортного засобу незакритого типу категорії EX/III щодо дверей та їх запірних пристроїв  -"-    Х   
1602.080  не відповідає вимогам до транспортних засобів категорій FL, OX та AT щодо технічного стану елементів закріплення спеціальних засобів, призначених для розміщення вантажу, заднього захисного пристрою, вимикача нагрівального пристрою  -"-    Х   
1602.100  не відповідає вимогам до транспортного засобу, який призначено для перевезення самореактивних речовин класу небезпеки 4.1 та органічних пероксидів класу небезпеки 5.2, щодо регулювання і контролю за температурою вантажу, пропуску парів вантажу в кабіну водія, технічного стану вентиляційних отворів та відповідних клапанів вантажного відділення  -"-    Х   
001  Ідентифікація         
001.010  Дані у свідоцтві про державну реєстрацію транспортного засобу не відповідають даним ідентифікації транспортного засобу  органолептично    Х   

(Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2012 р. N 137

Технічний опис
та зразок протоколу перевірки
технічного стану транспортного засобу

1. Бланк протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу (далі - бланк) має вигляд прямокутного аркуша паперу формату А4 (за зразком згідно з додатком).

(Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

2. Бланк виготовляється способом офсетного друку чотирма фарбами з лицьового боку.

3. Бланк має дизайн синьо-охристої кольорової гами.

4. На бланку фарбами зазначених кольорів повинні бути надруковані дві антисканерні сітки, що складаються з фрагментів сіток певної геометрії та із застосуванням методу "псевдорельєф" контуру території України із словом "УКРАЇНА".

Одну із сіток виконують з використанням технології райдужного друку - з поступовим переходом одного кольору сітки в інший.

Однією з фарб, наявних у сітках, повинні бути виконані із застосуванням гільйоширного способу рисунок та рамки. На фоні такого рисунка зображають Державний Герб України. У рамках гільйоширним способом друкують текст літерами заввишки 0,3 міліметра у негативному зображенні: "ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ" та вертикальний текст літерами заввишки 0,2 міліметра у позитивному зображенні "ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ".

(Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

(Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

7. Бланки повинні мати наскрізну нумерацію, виконану способом високого друку захисною фарбою чорного кольору.

(Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

Номер протоколу повинен послідовно складатися з п’ятизначного номера суб’єкта проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, відділеного знаком дефіс від порядкового номера протоколу та знаком дефіс від двох останніх цифр числа поточного року.

8. Повинна бути забезпечена можливість нанесення на бланки текстової інформації із застосуванням засобів комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки.

9. Усі реквізити, передбачені формою бланка, повинні бути заповнені. На зворотному боці бланка протоколу друкуються дані з гальмового стенда про перевірку характеристик гальмових систем транспортного засобу та одна фотографія транспортного засобу під час перевірки гальмової системи методом стендових випробувань з фіксацією загального вигляду транспортного засобу та номерного знака розміром 13 х 18 сантиметрів.

(Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

Додаток
до технічного опису

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. N 141)

Протокол
перевірки технічного стану транспортного засобу
N ХХХХХ-ХХХХХ-ХХ

Дата складення протоколу

Місце проведення технічного контролю

Суб’єкт проведення обов’язкового технічного контролю

VIN або номер кузова (рами)

Категорія, марка, модель

Державний реєстраційний номер

Показник одометра

Дата державної реєстрації

Найменування, дата і номер документа, яким погоджено переобладнання транспортного засобу (за наявності)

Суть переобладнання (за наявності)

Екологічний рівень за документами затвердження конструкції

Вантажність (для транспортних засобів категорій N, О), тонн

Автомобіль експлуатується як таксі: ТАК, НІ (непотрібне викреслити)

Транспортний засіб (категорій N, О) використовується для перевезення небезпечних вантажів: ТАК, НІ (непотрібне викреслити)

Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним

Дата наступного проходження обов’язкового технічного контролю: не пізніше

Керівник пункту технічного контролю

_______________
(підпис) 
___________________
(ініціали та прізвище) 

МП (за наявності)

(Додаток в редакції Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)