КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 травня 2012 р. N 512
Київ

Про затвердження Порядку формування загальнодержавної бази даних про
результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу
до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1138 від 23.12.20
15
N 141 від 10.03.20
17)

Відповідно до статей 35 і 52-1 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг, що додається.

2. Міністерству внутрішніх справ забезпечити створення та функціонування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 512

Порядок
формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового
технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та
встановлення розміру плати за надання таких послуг

1. Загальнодержавна база даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (далі - загальнодержавна база даних) є складовою частиною Єдиного державного реєстру МВС.

(Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1138 від 23.12.2015)

Загальнодержавна база даних складається з таких реєстрів, як реєстр результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів і реєстр укладених договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю (далі - реєстр договорів страхування).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

власник загальнодержавної бази даних - МВС;

(Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1138 від 23.12.2015)

користувачі загальнодержавної бази даних - уповноважені органи МВС, підрозділи Національної поліції, територіальні органи з надання сервісних послуг МВС, суб’єкти здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, Моторне (транспортне) страхове бюро, а також страхові організації, що мають право на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - страховики);

(Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1138 від 23.12.2015)

реєстр результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів - комп’ютерна база, в якій міститься інформація про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, а також про пошкоджені або зіпсовані бланки протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу;

реєстр договорів страхування - комп’ютерна база, в якій міститься інформація про укладені страховиками договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю;

суб’єкти здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів - юридичні або фізичні особи - підприємці, інформація про яких внесена до реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та які мають на правах власності або користування обладнання, що дає змогу перевіряти технічний стан транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

3. Суб’єкти здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів забезпечують кожної робочої зміни внесення до реєстру результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів інформації про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, яка зазначена в протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу чи акті невідповідності технічного стану транспортного засобу разом з матеріалами фотофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, а також про пошкоджені або зіпсовані бланки протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу.

Головний сервісний центр МВС забезпечує проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю, що є основною формою контролю за діяльністю суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю. Зазначена інформація передається суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних.

Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу визнається територіальним органом з надання сервісних послуг МВС недійсним у разі:

видачі суб’єктом здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу з порушенням Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. N 137 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 16, ст. 581), або Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затверджених наказом Мінінфраструктури від 26 листопада 2012 р. N 710;

отримання від органів державного нагляду (контролю) інформації про перебування транспортного засобу в непридатному для експлуатації стані (пошкоджений внаслідок дорожньо-транспортної пригоди або розукомплектований, внаслідок чого є непридатним до експлуатації).

(Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

4. Страховики через Моторне (транспортне) страхове бюро забезпечують щодобово до 24 години внесення до реєстру договорів страхування інформації про укладені ними договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю, яка містить:

1) серію та номер полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та строк його дії;

2) VIN-код транспортного засобу (обов’язково у разі наявності) або номер кузова (рами);

3) номерний знак транспортного засобу;

4) повне найменування та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ страховика, який уклав поліс, зазначений у підпункті 1 цього пункту.

5. Інформація, зазначена у пунктах 3 і 4 цього Порядку, вноситься до реєстру результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів і реєстру договорів страхування у вигляді електронного документа (засвідченого електронним цифровим підписом) у відповідному форматі захищеними каналами.

(Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

6. Власник загальнодержавної бази даних забезпечує реєстрацію, можливість внесення і зберігання інформації, зазначеної у пунктах 3 і 4 цього Порядку, а також доступ до бази даних її користувачів.

7. Користувачі загальнодержавної бази даних отримують необхідну інформацію через офіційний веб-сайт власника загальнодержавної бази даних.

8. Оновлення інформації на офіційному веб-сайті власника загальнодержавної бази даних здійснюється в міру надходження інформації, зазначеної у пунктах 3 і 4 цього Порядку.

9. Безперешкодний доступ користувачів загальнодержавної бази даних до неї забезпечується з використанням таких індивідуальних засобів доступу, як персональний логін та пароль.

10. Для отримання персонального логіна та пароля користувач загальнодержавної бази даних подає її власникові інформацію про посадових осіб, які матимуть доступ до такої бази даних. Територіальний орган з надання сервісних послуг МВС у 10-денний строк з дня отримання інформації про зазначених посадових осіб здійснює звірку відповідності поданих документів вимогам до наявного в користувача облаштованого робочого місця та перевіряє можливість виконання пункту 3 цього Порядку, після чого користувачеві передається персональний логін та пароль. Забезпечення користувача особистим ключем електронного цифрового підпису та його використання здійснюються відповідно до законодавства.

(Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 141 від 10.03.2017)

11. Блокування доступу користувача загальнодержавної бази даних до неї здійснюється на підставі відповідного повідомлення керівника користувача в разі:

1) звільнення із займаної посади або зміни облікових даних посадових осіб, зазначених у пункті 10 цього Порядку, або припинення користувача;

2) втрати або компрометації логіна та/або пароля, а також компрометації особистого ключа електронного цифрового підпису;

3) видачі суб’єктом здійснення обов’язкового технічного контролю протягом року більше ніж трьох протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, визнаних недійсними;

(Пункт 11 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

4) виключення суб’єкта здійснення обов’язкового технічного контролю з реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

(Пункт 11 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 141 від 10.03.2017)

12. Протягом наступного робочого дня після блокування персонального логіна та пароля користувача загальнодержавної бази даних створюється новий логін та пароль користувача, які передаються йому згідно з актом приймання-передачі у конверті.

У разі втрати або компрометації особистого ключа електронного цифрового підпису користувач загальнодержавної бази даних здійснює заходи відповідно до законодавства у сфері використання електронного цифрового підпису.

13. Суб’єкти здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та страховики несуть передбачену законом відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність внесення інформації, зазначеної у пунктах 3 і 4 цього Порядку.

14. Для суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів встановлюється плата за доступ до загальнодержавної бази даних у розмірі 10 гривень за внесення інформації щодо одного протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу чи акта невідповідності технічного стану транспортного засобу.

15. Облік кількості доступів до загальнодержавної бази даних ведеться автоматизованою системою такої бази даних.