МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
30.03.2017 N 399

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2017 р. за N 526/30394

Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України
від 10 березня 2016 року N 344

Відповідно до підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України та пункту 5 розділу ІІ Закону України від 21 грудня 2016 року N 1797 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та тексті наказу Міністерства фінансів України від 10 березня 2016 року N 344 "Про затвердження Порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій", зареєстрованого у Міністерстві юстиції 01 квітня 2016 року за N 497/28627, слова "перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій" замінити словами "перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки".

2. Затвердити Зміни до Порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 березня 2016 року N 344, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01 квітня 2016 року за N 497/28627, що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної фіскальної служби України.

Міністр О. Данилюк

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
30.03.2017 N 399

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2017 р. за N 526/30394

Зміни
до Порядку проведення перевірок платників податків з
питань повноти нарахування і сплати податків під
час здійснення контрольованих операцій

1. У назві слова "перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій" замінити словами "перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки".

2. Доповнити пункт 3 розділу I новим абзацом другим такого змісту:

"Перевірка платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій за звітні періоди 2013 та 2014 років проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II Кодексу з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 розділу I Кодексу, у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року, та цим Порядком".

3. У розділі ІІ:

1) пункти 1, 2 після слова "керівник" доповнити словами "(його заступник або уповноважена особа)";

2) у пункті 2:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім;

в абзаці другому слово "семи" замінити словом "п’ятнадцяти";

3) абзац другий пункту 3 виключити.

4. У розділі ІІІ:

1) пункт 1 після цифр "10" доповнити словом "робочих";

2) пункт 3 після цифр "15" доповнити словом "робочих".

5. У розділі ІV:

1) пункти 2, 3 після слова "керівник" доповнити словами "(його заступник або уповноважена особа)";

2) абзац другий пункту 2 виключити.

6. У розділі V:

1) пункт 1 після слів "що призвело до" доповнити словами "невірного розрахунку обсягу оподатковуваного прибутку платника податку та/або";

2) у пункті 2:

в абзаці п’ятому слово "два" замінити словом "чотири";

абзац сьомий після слова "керівниками" доповнити словами "(їх заступниками або уповноваженими особами)", після слова "керівником" - словами "(його заступником або уповноваженою особою)".

7. У тексті Порядку:

1) слова "перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій" замінити словами "перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки";

2) слова "перевірка контрольованих операцій" в усіх відмінках та числах замінити словами "перевірка дотримання принципу "витягнутої руки" у відповідних відмінках та числах.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк