КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 січня 2017 р. N 76
Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство
фінансів України і Положення про Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 375 (Офіційний вісник України, 2014 p., N 69, ст. 1936; 2015 p., N 34, ст. 1012, N 48, ст. 1541, N 63, ст. 2092; 2016 p., N 100, ст. 3262), і Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі" (Офіційний вісник України, 2014 p., N 77, ст. 2183; 2015 p., N 34, ст. 1010, N 48, ст. 1541, N 78, ст. 2603; 2016 p., N 6, ст. 303, N 20, ст. 800, N 26,ст. 1034, N 70, ст. 2355, N 71, ст. 2374; 2017 р., N 4, ст. 118), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2017 р. N 76

Зміни,
що вносяться до Положення про Міністерство фінансів
України і Положення про Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

1. У Положенні про Міністерство фінансів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 375:

1) в абзаці другому пункту 1 слова "державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності," виключити, а після слів "фінансуванню тероризму" доповнити словами ", забезпечує формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності";

2) у пункті 3:

у підпункті 1 слова "державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності," виключити;

доповнити пункт підпунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) забезпечення формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності;";

3) підпункт 75 пункту 4 виключити.

2. У Положенні про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 459:

1) пункт 1 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"реалізацію державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності.".

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

2) пункт 3 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

"4) реалізація державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності.";

3) пункт 4 доповнити підпунктом 14-1 такого змісту:

"14-1) реалізує державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності, здійснює державний контроль і координацію діяльності державних органів у зазначеній сфері;".