ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І
НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ
17.01.2017 N 3

Про створення технічного комітету стандартизації "Логістика,
експедирування та управління ланцюгами постачання"

Відповідно до статті 11 Закону України "Про стандартизацію" та згідно з протоколом N 7 засідання керівної ради від 21.12.2016 і з метою вдосконалення національної системи стандартизації у сфері логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання наказую:

1. Утворити технічний комітет стандартизації "Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання", надавши йому реєстраційний номер 183.

2. Уповноважити Асоціацію "Український логістичний альянс" виконувати функції секретаріату технічного комітету стандартизації N 183 "Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання" (далі - ТК 183).

3. Закріпити за ТК 183 сферу діяльності та об'єкти стандартизації згідно з додатком 1.

4. Для забезпечення діяльності ТК 183 призначити:

- головою ТК 183 - генерального директора Асоціації "Український логістичний альянс" - Гнатовського Юрія Олександровича;

- заступником голови ТК 183 - декана факультету управління і технологій Київської державної академії водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного, професора кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті, доктора економічних наук - Боняр Світлану Михайлівну;

- відповідальним секретарем ТК 183 - канд. екон. наук, доцента, голову комітету стандартизації та професійного навчання Асоціації "Український логістичний альянс" - Попову Юлію Миколаївну.

5. Затвердити перелік колективних та індивідуальних членів ТК 183 "Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання" згідно з додатком 2.

6. Затвердити структуру ТК 183 "Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання" згідно з додатком 3.

7. Голові ТК 183 Гнатовському Ю. О. забезпечити:

розроблення Положення про ТК 183 і подання його на розгляд та затвердження до Національного органу стандартизації в місячний строк;

підготування та подання до Національного органу стандартизації звіту про діяльність ТК 183 щороку до 25 грудня.

8. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

9. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

10. Провідному інженеру адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

В. о. генерального директора Д. В. Сазонов

Додаток 1
до наказу Національного органу
стандартизації ДП "УкрНДНЦ"
17.01.2017 N 3

Сфера
діяльності та об'єкти стандартизації, закріплені за ТК 183
"Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання"

Сфера діяльності  Код та назва об'єкта стандартизації згідно з ДК 004 
Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання  01.040 Словники термінів (в частині логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання);
03.100.01 Організування та керування підприємствами взагалі (в частині логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання);
03.100.10 Закупівля. Постачання. Логістика;
55.180 Розміщування товарів для перевезення (в частині логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання) 

Додаток 2
до наказу Національного органу
стандартизації ДП "УкрНДНЦ"
17.01.2017 N 3

Перелік
членів ТК 183 "Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання"
(колективних членів ТК, їх повноважних представників та індивідуальних членів ТК)

Ч. ч.  Назва організації колективного члена ТК, прізвище, ім'я, по батькові та посада індивідуального члена ТК  Адреса організації, телефон, факс, e-mail 
Асоціація "Укрзовніштранс"
Гатаулін Андрій Рафісович,
генеральний директор 
вул. П. Лумумби, 4/6, корп. А, оф. 301
м. Київ, 01042,
тел. роб. (044) 206-05-09
тел. моб. (091) 301-88-23
secretariat@atfl.org.ua 
ТОВ "5 ПІЕЛЬ"
Габріелова Тетяна Юріївна,
координатор програм професійного навчання 
вул. Костянтинівська, 2-а, 3 поверх
м. Київ, 04071,
тел. роб. (044) 230-60-13
тел. моб. (099) 213-46-10
tgabrielova@5pl.com.ua 
ТОВ "ЗАММЛЕР Україна"
Мельничук Лариса Володимирівна,
менеджер з розвитку ТОВ "Заммлер Україна" 
вул. Григорія Андрющенка, 4-г
м. Київ, 01135,
тел. роб. (044) 537-56-50
info@zammler.com.ua 
ТОВ "Логістична майстерня"
Барановський Віктор Леонідович,
керівник проектів 
вул. Ірпинська, 69-а, 125
м. Київ, 03179,
тел. роб. (044) 219-43-37
vktr@ukrlogist.com 
Григорак Марія Юріївна,
зав. кафедри, канд. екон. наук, доцент Національного авіаційного університету 
вул. Космонавта Комарова, 1
м. Київ, 03058,
тел. роб. (044) 406-78-21
m_grigorak@ukr.net 
Косарева Тетяна Вікторівна,
доцент кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій 
вул. Володимирська, 68
м. Київ, 01061,
тел. роб. (044) 287-93-60
тел. моб. (097) 281-81-81
ejecat@ukr.net 
Рейцен Євген Олександрович,
професор кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури 
а/с 47, м. Київ-186, 03186,
тел. роб. (044) 241-55-43
тел. моб. (050) 382-12-95
kuren61@yandex.ua 
Постан Михайло Якович,
професор, зав. кафедри "Менеджмент і маркетинг на морському транспорті" Одеського національного морського університету 
вул. Мечнікова, 34
м. Одеса, 65029,
тел. роб. (048) 728-43-31
тел. моб. (067) 259-47-40
postan@ukr.net 
Новікова Алла Михайлівна,
заступник директора з наукової роботи ДП "Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут" Міністерства інфраструктури України 
вул. Перемоги, 57
м. Київ, 03113,
тел. роб. (044) 456-04-05
anovikova@insat.org.ua 
10  Крикавський Євген Васильович,
завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка" 
вул. Степана Бандери, 12
м. Львів, 79000,
тел. роб. (032) 258-25-10
тел. моб. (067) 672-25-54
ywkryk@ukr.net 
11  Смерічевська Світлана Василівна,
д-р екон. наук, професор кафедри "Логістика" Національного авіаційного університету 
вул. Гарматна, 44/2, 98
03067, м. Київ,
тел. роб. (044) 230-60-13
тел. моб. (050) 327-19-35
smerichevska@gmail.ru 
12  Маєвський Валентин Анатолійович,
експерт ТОВ "Логістична майстерня" 
вул. Ірпінська, 69-а, 129
м. Київ, 03179,
тел. роб. (044) 219-43-37
тел. моб. (050) 385-65-69
maeval@ukr.net 
13  Посилкіна Ольга Вікторівна,
завідувач кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету 
вул. Пушкінська, 53
м. Харків, 61000,
тел. моб. (050) 605-65-76
o.posilkina@gmail.com 
14  Гнатовський Юрій Олександрович,
генеральний директор Асоціації "Український логістичний альянс" 
вул. Костянтинівська, 2-а,
м. Київ, 04071,
тел. роб. (044) 568-52-64
тел. моб. (050) 680-62-81
ygnatovskiy@ula-online.org 
15  Поповиченко Ірина Валеріївна,
д-р екон. наук, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ "Придніпровської державної академії будівництва та архітектури" 
вул. Чернишевського, 24-а
м. Дніпро, 49000,
тел. роб. (056) 745-23-72
тел. моб. (050) 155-83-73
popovichenko@ua.fm 
16  Боняр Світлана Михайлівна,
декан факультету управління і технологій Київської державної академії водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного, професор кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті, д-р екон. наук 
вул. Фрунзе, 9
м. Київ, 04071,
тел. роб. (044) 360-62-55,
тел. моб. (067) 664-43-85
sveta_bonyar@ukr.net 
17  Попова Юлія Миколаївна,
голова комітету стандартизації та професійного навчання Асоціації "Український логістичний альянс", канд. екон. наук, доцент 
вул. Костянтинівська, 2-а
м. Київ, 04071,
тел. роб. (044) 568-52-64
тел. моб. (050) 918-29-84
ypopova@ula-online.org 

Додаток 3
до наказу Національного органу
стандартизації ДП "УкрНДНЦ"
17.01.2017 N 3

Структура
ТК 183 "Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання"

Ч. ч.  Назва ПК  Код та назва об'єктів стандартизації згідно з ДК 004  Прізвище, ім'я, по батькові та посада голови ПК, телефон, факс, e-mail, назва організації, яку він представляє, та її адреса 
ТК "Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання"  01.040 Словники термінів (в частині логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання);
03.100.01 Організування та керування підприємствами взагалі (в частині логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання);
03.100.10 Закупівля. Постачання. Логістика
55.180 Розміщування товарів для перевезення (в частині логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання) 
Гнатовський Юрій Олександрович, генеральний директор Асоціації "Український логістичний альянс",
вул. Костянтинівська, 2-а, м. Київ, 04071,
тел. (044) 568-52-64
ygnatovskiy@ula-online.org