МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.11.2016 N 1213

Про затвердження кваліфікаційної
характеристики професії 5162 "поліцейський
(за спеціалізаціями)"

Відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877, Методичних рекомендацій щодо формування кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджених спільним наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16 грудня 2011 року N 547/1438, та з метою організації роботи з добору, вивчення та комплектування органів (підрозділів) поліції кваліфікованими кадрами наказую:

1. Затвердити кваліфікаційну характеристику професії 5162 "поліцейський (за спеціалізаціями)", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України підполковника поліції Деканоідзе Х.

Міністр А. Б. Аваков

Затверджено
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
16.11.2016 N 1213

Кваліфікаційна характеристика
професії 5162 "ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ
(за спеціалізаціями)"

Завдання, обов'язки та повноваження. Відповідно до вимог законодавства України поліцейський під час виконання службових обов'язків щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку в межах компетенції: реалізує принципи партнерства та недискримінації в роботі з населенням, використовує технічні прилади, технічні засоби, інформаційно-пошукові системи та бази даних; проводить роботу з виявлення та припинення кримінальних і адміністративних правопорушень; виявляє причини та умови, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, та вживає заходів щодо їх усунення; розшукує у випадках, визначених законом, осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, безвісно зниклих та інших осіб; доставляє затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, а також тих, які вчинили адміністративне правопорушення; регулює дорожній рух та контролює дотримання Правил дорожнього руху його учасниками, а також правомірність експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі; оформлює дорожньо-транспортні пригоди та здійснює супроводження транспортних засобів; контролює дотримання фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система, а також дотримання вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення; сприяє забезпеченню правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації; виконує запити органів правопорядку (правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції згідно із законодавством та міжнародними договорами України; дотримується вимог і норм з охорони праці; здійснює: превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень, у тому числі корупційних; своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання; приймання, зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; охоронні функції; оперативно-розшукову діяльність відповідно до закону; уживає заходів для: забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях, у тому числі під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб); надання можливої невідкладної, зокрема домедичної та психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок правопорушень чи нещасних випадків, а також тим, які опинилися в безпорадному або небезпечному для їхнього життя чи здоров'я стані; визначення осіб, які не здатні через стан здоров'я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе; запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі; запобігання та припинення насильства в сім'ї.

Поліцейський зобов'язаний неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського.

Має право. Права визначаються законодавством, зокрема Законом України "Про Національну поліцію".

Повинен знати: Конституцію України, законодавство України, що регламентує діяльність Національної поліції; міжнародні та національні стандарти забезпечення прав і свобод людини; правозастосування; Правила дорожнього руху України; принципи взаємодії з населенням на засадах партнерства; засади недискримінації та толерантності; основи протидії корупції; порядок несення служби; поліцейські заходи та порядок їх застосування; заходи безпеки при поводженні зі зброєю; порядок та підстави застосування технічних приладів та технічних засобів; тактико-технічні характеристики вогнепальної зброї, спорядження та спеціальних засобів; порядок використання інформаційних технологій у поліцейській діяльності; правила носіння однострою; основи професійної етики, комунікації, психологічної допомоги та саморегуляції психоемоційних станів; алгоритм надання первинної домедичної допомоги; ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; основи цивільного захисту; основи інформаційної безпеки; правила службового документоведення; вимоги і норми з охорони праці та правила пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" за професією "Поліцейський (за спеціалізаціями)". Без вимог до стажу роботи.

Особливі вимоги. Визначаються законодавством, зокрема Законом України "Про Національну поліцію".