ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
скасування відповідальності за порушення
правил навчання карате

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1) статтю 196 виключити;

2) у частинах першій і другій статті 218 цифри "196" виключити;

3) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри "189-196" замінити цифрами "189-195-6".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 15 листопада 2016 року
N 1742-VIII