ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про військовий
обов’язок і військову службу" щодо звільнення з військової
служби осіб, які мають на утриманні дітей-інвалідів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до підпункту "ґ" пункту 1 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2014 р., N 36, ст. 1194; 2015 р., N 13, ст. 85) такі зміни:

1. Абзац третій викласти в такій редакції:

"утримання жінкою (чоловіком) - військовослужбовцем повнолітньої дитини віком до 23 років, яка є інвалідом I чи II групи, якщо вона (він) не висловила (не висловив) бажання продовжувати військову службу".

2. Доповнити абзацом шостим такого змісту:

"утримання жінкою (чоловіком) - військовослужбовцем дитини - інваліда підгрупи А віком до 18 років, якщо вона (він) не висловила (не висловив) бажання продовжувати військову службу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 18 жовтня 2016 року
N 1680-VIII