ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України"
щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому
ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної
промисловості та відбудови об’єктів інфраструктури

Верховна Рада України постановляє:

I. У розділі XV Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 20-21, ст. 740), цифри і слова:

"7204  Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки):         
7204 10 00 00  - вiдходи та брухт ливарного чавуну   
  - вiдходи та брухт легованої сталi:         
7204 21  - - корозійностійкої (нержавiючої) сталi:         
7204 21 10 00  - - - з масовою часткою нiкелю 8 % або бiльше   
7204 21 90 00  - - - iншої    -", 
"7204 49  - - iншi:         
7204 49 10 00  - - - подрiбненi (рiзанi)   
  - - - iншi:         
7204 49 30 00  - - - - пакетованi   
7204 49 90 00  - - - - iншi    -" 

замінити цифрами і словами:

"7204  Відходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки):         
7204 10 00 00  - вiдходи та брухт ливарного чавуну   
  - вiдходи та брухт легованої сталi:         
7204 21  - - корозійностійкої (нержавiючої) сталi:         
7204 21 10 00  - - - з масовою часткою нікелю 8 % або бiльше   
7204 21 90 00  - - - iншої    -", 
"7204 49  - - iншi:         
7204 49 10 00  - - - подрiбненi (рiзанi)   
  - - - iншi:         
7204 49 30 00  - - - - пакетованi   
7204 49 90 00  - - - - iншi    -". 

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 4 жовтня 2016 року
N 1645-VIII