Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства оборони України
29.07.2016 N 3
90

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2016 р. за N 1260/29390

Порядок
застосування Норм забезпечення столово-кухонним посудом,
обладнанням, інвентарем та мийними засобами
Збройних Сил України на мирний час

1. Згідно зі встановленими нормами столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та мийними засобами забезпечуються тільки постійно діючі об’єкти продовольчої служби військових частин, навчальних центрів, кораблів, установ, вищих військових навчальних закладів, підприємств та організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України (далі - військові частини); окремі підрозділи (команди, групи), що виконують завдання в районах ліквідації стихійного лиха, техногенної катастрофи, антитерористичної операції, на блокпостах, взводних та ротних опорних пунктах; гуртожитки (казарми) для військовослужбовців військової служби за контрактом; дитячі оздоровчі табори та дошкільні навчальні заклади Міністерства оборони України.

Новостворені об’єкти продовольчої служби забезпечуються за проектно-кошторисною документацією технологічним, холодильним устаткуванням та немеханічним устаткуванням за кошти продовольчої служби.

У їдальнях, в яких проведено реконструкцію або капітальний ремонт, використовується технічно налагоджене технологічне, холодильне та немеханічне обладнання, яке було раніше встановлене в цих їдальнях та ще не відслужило встановлених строків експлуатації.

Роботи з демонтажу непридатного та встановлення нового технологічного і холодильного обладнання стаціонарних їдалень (камбузів) здійснюються виїзними спеціалізованими бригадами об’єднаних центрів забезпечення (ОЦЗ) продовольчого складу. Відключення та підключення обладнання до мереж електро-, тепло-, водопостачання та каналізації здійснюються із залученням представників відповідних квартирно-експлуатаційних відділів (КЕВ) або квартирно-експлуатаційних частин (КЕЧ) районів, за якими військові частини закріплені на забезпечення.

2. Під їдальнею слід розуміти комплекс приміщень, призначених для обробки продуктів, приготування та приймання їжі особовим складом, миття та зберігання столово-кухонного посуду, устаткування, інвентарю тощо.

Приміщення, які постійно або тимчасово обладнані для приймання їжі на навчальних полігонах, аеродромах, будівельних майданчиках та інших місцях, де відсутні умови для приготування гарячої їжі, їдальнями не вважаються і столово-кухонним посудом, інвентарем та устаткуванням не забезпечуються.

На законсервовані їдальні столово-кухонний посуд, обладнання та інвентар не плануються і не видаються.

3. Порядок забезпечення військових частин столово-кухонним посудом, обладнанням та інвентарем визначений наказом Міністра оборони України від 09 грудня 2002 року N 402 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2002 року за N 992/7280 (зі змінами).

У солдатські (матроські, курсантські тощо) казарми (гуртожитки) для військовослужбовців строкової військової служби відпуск баків для води та кухлів до них проводиться безкоштовно.

4. Посуд, обладнання та інвентар є інвентарним майном військових частин, яким вони забезпечуються на підставі звітів-заявок, що подаються до довольчого органу управління.

При розформуванні військових частин, навчальних центрів, кораблів, установ, вищих військових навчальних закладів та організацій вказане майно використовується (передається) за рішенням начальника довольчого органу управління.

5. Під час перебування особового складу за межами місць постійної дислокації (на навчальних полігонах, польових навчаннях, під час виконання господарських та інших робіт), під час ремонтів стаціонарних їдалень, у разі переходу на харчування особового складу із залученням польових технічних засобів, коли через певні обставини немає можливості забезпечити особовий склад гарячою їжею в стаціонарних умовах, для приймання їжі використовуються казанки, кухлі та ложки, що є в речових мішках, або дозволяється використання одноразового чи алюмінієвого посуду.

Вилучати та використовувати в таких умовах обладнання та посуд, що перебувають на обліку стаціонарних їдалень військових частин, категорично забороняється.

6. Особовий склад, який прибув на збори і стажування, посудом та приборами столовими забезпечується за рахунок військових частин і лише у виключних випадках - за рахунок поточних запасів об’єднаних центрів забезпечення Тилу Збройних Сил України. Посуд та прибори столові, видані на збори, зараховуються на планове забезпечення військових частин.

7. У Військово-Морських Силах Збройних Сил України посуд, прибори столові та інвентар нараховуються та утримуються також на змінний особовий склад, який не входить до складу штатних екіпажів, але постійно знаходиться на кораблі та приймає їжу на камбузі корабля.

Берегові бази з’єднання кораблів устаткуванням та інвентарем забезпечуються згідно з Нормою N 2 як на штатний склад, так і на екіпажі приписаних до них на постачання кораблів. При цьому нарахування посуду та інвентарю на змінний склад проводиться понад кількість, установлену для штатного особового складу корабля.

Екіпажі надводних та підводних кораблів під час перебування на берегових базах забезпечуються столовим посудом згідно з Нормою N 2 як на штатний склад бази, так і на екіпажі приписаних на постачання кораблів. При цьому на берегових базах столово-кухонний посуд на особовий склад екіпажів нараховується і утримується понад кількість, що є на кораблях.

8. Новозбудованим кораблям та суднам посуд та інвентар відпускаються згідно з Нормою N 2 з дня організації на них харчування особового складу.

9. Зарахування військових частин на забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням та інвентарем проводиться за атестатами у встановленому порядку.

10. Поточні запаси столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю утримуються в таких розмірах (у відсотках) загальної потреби:

в установах центрального підпорядкування Тилу Збройних Сил України та Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України - 45 %;

на складах військових частин - 5 % (крім обладнання).

11. Замовлення на постачання столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю підприємствами-виробниками здійснюється Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України за заявками Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України.

12. Відпуск посуду, обладнання та інвентарю госпрозрахунковим підприємствам та установам Міністерства оборони України здійснюється після попередньої оплати їх вартості за нормами забезпечення та в разі наявності ресурсу.

13. Списання столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю, що стали непридатними після закінчення встановлених строків, а також у разі передчасного зносу (псування, знищення, втрата, крадіжка тощо) проводиться в порядку, установленому положенням про списання з обліку матеріальних та грошових засобів у Збройних Силах України.

Списання одноразового посуду здійснюється за фактичною витратою, але не більше кількості особового складу, зарахованого на харчування.

Закінчення встановлених строків експлуатації посуду, обладнання та інвентарю не може бути підставою для їх списання з обліку, якщо вони за якісним і технічним станом придатні для подальшого використання за прямим призначенням.

14. Столовий фарфоровий, напівфарфоровий, фаянсовий, скляний, з нержавіючої сталі, алюмінієвий та емальований посуд дозволяється списувати щомісяця в межах фактичного зносу, але не більше 1/12 кількості, визначеної для списання за один рік за встановленим строком використання на фактичну кількість особового складу, що харчується.

У разі використання в їдальнях під час звітного періоду кількох видів посуду його списання проводиться у межах діючих норм та строків експлуатації.

Списані алюмінієвий, емальований та з нержавіючої сталі столово-кухонний посуд, обладнання та інвентар підлягають обов’язковому здаванню до довольчого органу за нарядами Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України або об’єднаних центрів забезпечення (продовольчого складу).

15. Під час визначення вартості втрачених (яких не вистачає) або передчасно зношених столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю фактичний знос у разі, якщо неможливо встановити дату їх видачі, слід обчислювати:

щодо втрачених та непридатних (яких немає у наявності) - з дати останньої видачі в експлуатацію таких самих типів посуду, обладнання та інвентарю. При цьому вартість кожного втраченого виробу не повинна бути нижчою 25 відсотків вартості нового виробу;

щодо непридатних для подальшого використання (які є у наявності), які не відпрацювали встановлений строк експлуатації, - з дати найбільш давньої видачі в експлуатацію такого типу столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю.

16. Визначення фактичної наявності столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю, непридатних для подальшого використання, а також їх вибракування проводяться комісією, призначеною командиром військової частини. При цьому вибраковуються:

відра, кухлі та інший емальований посуд - за наявності пошкоджень емалевого шару на одній третині площі, а також зламаних ручок, які не можна відремонтувати;

фарфоровий, напівфарфоровий, фаянсовий та скляний посуд - за наявності значних сколів та тріщин;

металевий посуд та інвентар - якщо неможливо його відремонтувати;

ножі, виделки, ложки та інші предмети - у разі повного їх зносу.

Вибракування проводиться під час огляду посуду, обладнання та інвентарю.

17. Скатерки, серветки, що стали непридатними для використання, після закінчення строку експлуатації і списання в установленому порядку використовуються у військових частинах для господарчих потреб продовольчої служби.

18. Технологічне і холодильне обладнання, передбачене нормами забезпечення для їдалень (камбузів), видається військовим частинам лише за наявності умов для його встановлення та експлуатації (наявність приміщень, що за площею, об’ємом, повітрообміном, електропостачанням або газопостачанням, водопроводом, каналізацією та іншими параметрами відповідають вимогам інструкції або керівництва з експлуатації, що підтверджується відповідними документами та розрахунками).

У разі якщо неможливо забезпечити необхідні умови експлуатації, обладнання не нараховується і не видається.

19. Забезпечення мийними засобами здійснюється Центральним управлінням продовольчого забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України.

20. Норми забезпечення мийними засобами застосовуються під час визначення потреби, складання звітів та відпуску мийних засобів (у їдальні, камбузи та для технічного обслуговування технічних засобів продовольчої служби тощо).

21. Залежно від виділених Міністерству оборони України асигнувань дозволяється за всіма нормами забезпечення закуповувати новітні зразки столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю (столовий посуд одноразового використання, посуд скляний термостійкий, посуд керамічний та склокерамічний, посуд з нержавіючої сталі та алюмінієвий, пароконвектори, чайники електричні, мікрохвильові печі, духовки електричні, дозатори питної води (кулери) тощо), що відповідають санітарному законодавству України (ДСТУ, ГОСТ, ТУ, СанПіН), замість аналогічних предметів старого зразка, якщо це не суперечить їх функціональному призначенню.

22. Дозволяється в нормах забезпечення ніж кухарський розподіляти на такі види ножів кухарських та утримувати на об’єктах продовольчої служби у таких відсотках від встановленої норми:

ніж кухарський великий - не більше 30 %;

ніж кухарський середній - не більше 30 %;

ніж кухарський малий - не більше 20 %;

ніж для нарізання сиру - не більше 20 %.

23. У разі відсутності посуду напівфарфорового або фаянсового дозволяється його заміна за відповідними нормами забезпечення посудом фарфоровим, пластмасовим, мелалітовим, алюмінієвим, із нержавіючої сталі або скляним (ударостійким загартованим), дозволеним для використання у громадському харчуванні відповідно до вимог законодавства.

24. За Нормами NN 1 - 6 їдальні військових частин можуть забезпечуватися казанами електричними стравоварочними 100 - 400-літровими.

При цьому потреба в казанах електричних стравоварочних визначається з розрахунку штатної потреби та ємності казанів, необхідних для приготування їжі на одну особу, але не менше ніж: для перших страв - 1,2 л, для других страв - 0,6 л, для третіх страв - 0,3 л та для створення резерву й приготування окропу - 0,7 л.

25. Для збереження продовольства, що швидко псується, окремі підрозділи (команди, групи), що виконують завдання в районах ліквідації стихійного лиха, техногенної катастрофи, антитерористичної операції, на блокпостах, взводних та ротних опорних пунктах, забезпечуються скринями холодильними (холодильниками побутовими, шафами холодильними) з розрахунку одна скриня (холодильник, шафа холодильна) на 50 осіб.

26. Строки експлуатації столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю продовольчої служби Збройних Сил України на мирний час:

Найменування предметів  Строки експлуатації
(роки) 
Посуд та прибори столові 
Бачок алюмінієвий литий 
Блюдце чайне фарфорове 
Ваза для фруктів, квітів та серветок:   
фарфорова 
пластмасова 
скляна 
кришталева 
Виделка столова:   
алюмінієва 
з нержавіючої сталі 
мельхіорова 
Гірчичниця:   
фарфорова 
скляна (флакон) 
пластмасова 
Графин для води:   
скляний 
кришталевий 
Глечик для води:   
скляний 
кришталевий 
Каструля, 2,5-10 л:   
алюмінієва штампована 
з нержавіючої сталі 
Кавник:   
алюмінієвий 
латунний нікельований 
фарфоровий 
Креманка:   
з нержавіючої сталі 
мельхіорова 
Кухоль:   
емальований  1,5 
пластмасовий 
фарфоровий 
напівфарфоровий (фаянсовий) 
Кільце для серветок:   
алюмінієве анодоване 
з нержавіючої сталі 
мельхіорове 
Клейонка настільна на основі 
Клейонка настільна без основи (синтетична)  0,5 
Ложка столова:   
алюмінієва  1,5 
з нержавіючої сталі 
мельхіорова 
Ложка десертна:   
з нержавіючої сталі 
мельхіорова 
Ложка чайна:   
алюмінієва 
з нержавіючої сталі 
мельхіорова 
Ложка кавова мельхіорова 
Ложка розливна:   
алюмінієва лита 
з нержавіючої сталі 
Миска:   
алюмінієва 
з нержавіючої сталі 
Маслянка:   
фарфорова 
пластмасова  1,5 
з нержавіючої сталі 
Молочник фарфоровий 
Ножі столові та десертні:   
з нержавіючої сталі 
мельхіоровий 
Таця столова під графин:   
алюмінієва 
пластмасова 
латунна нікельована 
мельхіорова 
Набір для спецій:   
алюмінієвий 
пластмасовий 
напівфарфоровий (фаянсовий) 
в оправі з нержавіючої сталі 
Підстаканник:   
алюмінієвий 
з нержавіючої сталі 
мельхіоровий 
Підливочник (соусник) фарфоровий 
Підставка під бачок та чайник:   
алюмінієва 
пластмасова 
з нержавіючої сталі 
Підставка під ніж та виделку:   
алюмінієва анодована 
з нержавіючої сталі 
латунна нікельована 
мельхіорова 
Перечниця:   
фарфорова 
скляна (флакон) 
пластмасова 
Розетка (блюдце для варення):   
фарфорова 
скляна 
Чарки (бокали, фужери):   
скляні 
алмазної грані 
кришталеві 
Салатник:   
фарфоровий 
скляний 
пластмасовий 
Цукорниця:   
фарфорова 
скляна 
пластмасова 
Сільниця:   
фарфорова 
скляна (флакон) 
пластмасова 
Оселедниця:   
фарфорова 
скляна 
кришталева 
Сервізи столовий, чайний та кавовий фарфорові 
Сервіз винно-горілчаний:   
скляний 
алмазної грані 
кришталевий 
Стакан чайний:   
скляний  0,5 
кришталевий 
Стакан для соків скляний, 100-150 мл 
Судок з двох та трьох каструль:   
алюмінієвий 
з нержавіючої сталі 
Скатерка лляна 
Серветка лляна 
Тарілка глибока:   
фарфорова  1,5 
напівфарфорова (фаянсова) 
пластмасова 
алюмінієва 
з нержавіючої сталі 
Тарілка мілка:   
фарфорова  1,5 
напівфарфорова (фаянсова) 
пластмасова 
алюмінієва 
з нержавіючої сталі 
Тарілка десертна:   
фарфорова  1,5 
напівфарфорова (фаянсова) 
пластмасова 
алюмінієва 
Тарілка пиріжкова:   
фарфорова  1,5 
напівфарфорова (фаянсова) 
Хрінниця фарфорова 
Чайник:   
алюмінієвий литий 
емальований 
латунний нікельований 
з нержавіючої сталі 
Чайник для заварювання чаю:   
фарфоровий 
латунний нікельований 
Чашки чайна та кавова фарфорові 
Столовий набір НК-1 
Таця алюмінієва 
Таця пластмасова 
Кухонний посуд та інвентар 
Бідон для олії, 10-20 л 
Бочка сталева для олії 
Бак для води оцинкований 
Бак для харчових відходів:   
оцинкований 
алюмінієвий 
з нержавіючої сталі 
Відро емальоване з кришкою та оцинковане 
Виделка для виймання м’яса 
Виделка транжирна 
Вінчик металевий 
Копистка дерев’яна 
Лійка металева 
Друшляк:   
алюмінієвий 
з нержавіючої сталі 
Дошка для розбирання продуктів 
Казан наплитний:   
алюмінієвий 
з нержавіючої сталі 
Котломір металевий 
Консервовідкривач 
Колода для рубання м’яса 
Лист кондитерський 
Лопатка кухарська (для твердих жирів):   
алюмінієва 
з нержавіючої сталі 
дерев’яна 
Насос ручний для перекачування олії 
Деко 
Ніж овочевий  1,5 
Ніж хліборізний 
Ножі "Кухарська трійка" (набір) 
Сотейник алюмінієвий 
Сковорода чавунна та алюмінієва 
Сковорода з нержавіючої сталі 
Сікач 
Сито металеве 
Качалка дерев’яна 
Совок металевий 
Термос ТН-36 
Термос ТВН-12 
Таз оцинкований 
Сокира для рубання м’яса 
Тертушка металева 
Молоток для відбивання м’яса 
Товкач дерев’яний 
Фляга для молока 
Форми для кондитерських виробів та заливних страв 
Шумівка:   
алюмінієва 
з нержавіючої сталі 
Ополоник:   
алюмінієвий 
з нержавіючої сталі 
Черпак:   
алюмінієвий 
з нержавіючої сталі 
Щітка для миття казанів 
Щітка-душ для обмивання м’яса 
Технологічне обладнання 
Автомат котлетний 
Автомат для газованої води 
Машина для чищення картоплі 
Машини універсальні кухонні:   
загального призначення 
для овочевих цехів 
для м’ясо-рибних цехів 
Машина для нарізання сирих овочів 
Машина для нарізання варених овочів 
Машина для приготування картопляного пюре 
Машина протиральна 
Машина шинкувальна  10 
Машина тістомісильна з однією діжею 
Машина посудомийна 
Марміти електричні для перших та других страв 
М’ясорубка:   
механічна 
ручна 
Маслорозподілювач 
Кип’ятильник:   
електричний 
газовий 
на твердому паливі 
Казан електричний для приготування страв 
Кавоварка електрична 
Плита:   
електрична 
газова 
на твердому паливі 
Пристосування для чищення риби 
Сковорода електрична 
Самовар електричний 
Сосисковарка електрична 
Фритюрниця електрична 
Хліборізка механічна 
Шафа жарова 
Шафа пекарська 
Електрорушник 
Чайник електричний 
Мікрохвильова піч 
Дозатор для води (кулер) 
Духовка електрична 
Пароконвекційні печі (пароконвектомати), шафа- розстойка з жаровою шафою  10 
Слайсер, машина гастрономічна 
Плита електрична з конвекційними духовками, жарова поверхня електрична  10 
Котел паровий 
Холодильне обладнання 
Холодильник побутовий електричний 
Камери холодильні 
Шафа холодильна 
Спліт-система для холодильної (морозильної) камери різних показників температури, скриня морозильна (прилавок холодильний)  10 
Прилавки та вітрини охолоджувальні 
Шафи низькотемпературні 
Ваговимірювальні прилади 
Ваги настільні (чашкові та циферблатні) 
Ваги товарні  10 
Різноваги та гирі до ваг  10 
Немеханічне обладнання 
Лінія самообслуговування 
Ванна для миття посуду, одно-, дво-, трисекційна:   
алюмінієва 
з нержавіючої сталі 
Ванна пересувна:   
алюмінієва 
з нержавіючої сталі 
Контейнер для зберігання картоплі 
Комплект тари для продуктів:   
алюмінієвий 
з нержавіючої сталі 
Стелаж для зберігання:   
столового та кухонного посуду 
продуктів 
хліба в лотках 
Стелаж пересувний 
Стіл виробничий:   
з кришкою алюмінієвою 
з кришкою із нержавіючої сталі 
Стіл для перебирання круп 
Стіл для доочищення картоплі:   
алюмінієвий 
з нержавіючої сталі 
Стіл для збирання залишків їжі:   
алюмінієвий 
з нержавіючої сталі 
Стіл пересувний для видачі перших та других страв:   
алюмінієвий 
з нержавіючої сталі 
Стіл-шафа для доочищення посуду 
Стіл для встановлення хліборізки 
Стійка для зберігання кухонного інвентарю 
Стійка або кронштейн для підвішування м’ясних туш 
Візок для підвезення їжі та збирання посуду 
Шафа для зберігання хліба та цукру в тарілках 
Ящик-ноші для м’яса, риби:   
алюмінієвий 
з нержавіючої сталі 
Ящик-ноші для овочів 
Бак для харчових відходів 
Ванна для м’яса емальована 
Ванна для м’яса з нержавіючої сталі 
Ванна для риби емальована 
Ванна для риби з нержавіючої сталі 
Пристрій для миття казанків 
Пристрій для приготування їжі 
Шафа для зберігання хліба 
Шафа для посуду, полички навісні 
Візок для таць, візок сортувальний 
Стелажі з полицями 
Стіл з бортиком та полицею, стіл нейтральний, стіл з мийкою (мийками), столи з бортиками, стіл з бортиком без полиці 
Диспенсер 

Начальник Тилу Збройних Сил України полковник І.Ю. Гаврилюк