Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 березня 2015 р. N 88
Київ

Питання Урядового уповноваженого з
питань управління державним боргом

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 521 від 23.08.20
16)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом, що додається.

2. (Пункт 2 втратив чинність в частині оплати праці на підставі Постанови КМ N 521 від 23.08.2016) Прирівняти Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом за умовами оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення до посади заступника Міністра.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2015 р. N 88

Положення
про Урядового уповноваженого з питань
управління державним боргом

1. Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом (далі - Урядовий уповноважений) є уповноваженою Кабінетом Міністрів України посадовою особою, на яку покладається виконання завдань з питань управління державним боргом.

2. Посада Урядового уповноваженого вводиться в межах граничної чисельності працівників Мінфіну.

Урядовий уповноважений підпорядковується Міністрові фінансів.

3. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра фінансів.

Урядовим уповноваженим може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та досвід роботи у відповідній сфері.

4. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, цим Положенням та наказами Мінфіну.

5. Основними завданнями Урядового уповноваженого є:

1) підготовка пропозицій щодо покращення структури державного боргу, зокрема шляхом вчинення відповідних правочинів з державним боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов’язань;

2) підготовка та участь у проведенні переговорів з кредиторами України з питань управління державним боргом.

6. Урядовий уповноважений відповідно до покладених на нього завдань:

1) подає Міністрові фінансів пропозиції щодо покращення структури державного боргу;

2) бере участь у підготовці та опрацюванні проектів актів законодавства з питань, що належать до його компетенції;

3) взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими органами, що утворені Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, державними банками, державними підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

4) взаємодіє з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій з питань, що належать до його компетенції.

7. Урядовий уповноважений має право:

1) звертатися до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, державних банків, державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, державних банків, державних підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних банків, державних підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також експертів, вчених та фахівців до опрацювання питань, що належать до його компетенції;

4) ініціювати утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

5) брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;

6) скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

8. Урядовий уповноважений має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що належать до його компетенції.

9. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснює Мінфін.

10. Урядовий уповноважений має бланк із найменуванням своєї посади.