МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.07.2016 N 612

Про створення Українського інституту книги

У межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495, керуючись Господарським кодексом України, Законом України "Про управління об'єктами державної власності", наказую:

1. Створити державну установу "Український інститут книги" (далі - Український інститут книги).

2. Визначити місцезнаходження Українського інституту книги за адресою: вул. Ярославів Вал, 36-38, у м. Києві.

3. Покласти тимчасово виконання обов'язків директора Українського інституту книги на Ковалика Андрія Ярославовича (за згодою) до призначення керівника в установленому порядку.

4. В. о. директора Українського інституту книги Ковалику А. Я. та директору державного підприємства "Дирекція будинку державних художніх колективів" Борисову С. В. оформити орендні відносини у встановленому законодавством порядку.

5. В. о. директора Українського інституту книги Ковалику А. Я.:

5.1. У місячний термін з моменту видання наказу підготувати проект Статуту державної установи Український інститут книги, провести його громадське обговорення та подати на затвердження до Мінкультури у встановленому порядку.

5.2. У 3-денний термін після затвердження Статуту здійснити державну реєстрацію Українського інституту книги як юридичної особи у відповідності з діючим законодавством.

5.3. У 5-денний термін з дня державної реєстрації:

5.3.1 надати Управлінню соціокультурного розвитку регіонів (Нікіфоренко Л. С.), Управлінню справами (Кініченко П. М.) та Управлінню правового забезпечення (Петасюк Л. В.) належно завірені копії Статуту Українського інституту книги.

5.3.2 подати Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення (Жук В. В.) та Управлінню соціокультурного розвитку регіонів (Нікіфоренко Л. С.) пропозиції щодо витрат, пов'язаних з розміщенням та діяльністю установи.

6. Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення (Жук В. В.):

6.1. внести відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 N 1557 "Про затвердження переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету" стосовно доповнення Переліку позицією "Український інститут книги";

6.2. при підготовці пропозицій до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік передбачити видатки на утримання Українського інституту книги.

7. Умови оплати праці Українського інституту книги застосовуються відповідно до наказу Мінкультури від 18.10.2005 N 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за N 1285/11565, розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами).

8. Департаменту фінасово-ресурсного забезпечення (Жук В. В. ) та Управлінню бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Хаванський І. А.) врахувати зміни, пов'язані із створенням Українського інституту книги, під час розробки планів економічного і соціального розвитку та звітності.

9. Управлінню соціокультурного розвитку регіонів (Нікіфоренко Л. С.) забезпечити:

9.1. проведення конкурсного добору на посаду керівника у встановленому порядку;

9.2. виконання цього наказу.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра культури - керівника апарату Р. В. Карандєєва.

Міністр Є. М. Нищук