Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
05.07.2016 N 782

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 липня 2016 р. за N 1030/29160

( Наказ втратив чинність на підставі
Наказу Міністерства освіти і науки
N 794 від 06.06.20
17 )

Про затвердження форм документів з підготовки
фахівців у вищих навчальних закладах

Відповідно до статті 13 Закону України "Про вищу освіту", пунктів 4, 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, та з метою поліпшення організації підготовки кадрів з вищою освітою і вдосконалення документообігу у вищих навчальних закладах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму N Н-1.01.1;

2) форму N Н-1.01.2;

3) форму N Н-1.01.3;

4) форму N Н-1.02;

5) форму N Н-1.03.1;

6) форму N Н-1.03.2;

7) форму N Н-1.04;

8) форму N Н-1.05;

9) форму N Н-1.06;

10) форму N Н-1.07;

11) форму N Н-1.08 (частина 1);

12) форму N Н-1.08 (частина 2);

13) форму N Н-1.09;

14) форму N Н-1.10;

15) форму N Н-1.11.1;

16) форму N Н-1.11.2;

17) форму N Н-2.01;

18) форму N Н-3.01;

19) форму N Н-4.01;

20) форму N Н-4.02;

21) форму N Н-4.03;

22) форму N Н-5.01;

23) форму N Н-5.02.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2015 року N 705 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 липня 2015 року за N 874/27319.

3. Керівникам вищих навчальних закладів запровадити з 2016/2017 навчального року форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах відповідно до форм, затверджених пунктом 1 цього наказу.

4. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.):

надавати вищим навчальним закладам методичну допомогу щодо використання нових форм документів;

подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

Міністр Л.М. Гриневич

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Заява

Заява (Форма № Н-1.01.1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Заява

Заява (Форма № Н-1.01.2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Заява

Заява (Форма № Н-1.01.3) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Журнал
реєстрації вступників

Журнал реєстрації вступників (Форма № Н-1.02) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Опис
особової справи

Опис особової справи (Форма № Н-1.03.1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Розписка
в отриманні документів

Розписка в отриманні документів (Форма № Н-1.03.2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Аркуш результатів
вступних випробувань

Аркуш результатів вступних випробувань (Форма № Н-1.04) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Повідомлення

Повідомлення (Форма № Н-1.05) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Відомість
вступного випробування

Відомість вступного випробування (Форма № Н-1.06) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Аркуш усної відповіді
(співбесіди) на вступному випробуванні

Аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні (Форма № Н-1.07) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Титульна сторінка
письмової роботи

Титульна сторінка письмової роботи (Форма № Н-1.08 (частина 1)) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Вкладка

Вкладка (Форма № Н-1.08 (частина 2)) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Протокол співбесіди

Протокол співбесіди (Форма № Н-1.09) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Повідомлення

Повідомлення (Форма № Н-1.10) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Наказ

Наказ (Форма № Н-1.11.1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Форма

Форма (Форма № Н-1.11.2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Журнал
реєстрації виданих дипломів

Журнал реєстрації виданих дипломів (Форма № Н-2.01) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Журнал
реєстрації видачі академічних довідок

Журнал реєстрації видачі академічних довідок (Форма № Н-3.01) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Довідка-виклик

Довідка-виклик (Форма № Н-4.01) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Довідка-виклик
для складання державних іспитів (атестації)

Довідка-виклик для складання державних іспитів (атестації) (Форма № Н-4.02) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Довідка-виклик
для підготовки та захисту дипломного проекту (роботи)

Довідка-виклик для підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) (Форма № Н-4.03) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Наказ

Наказ (Форма № Н-5.01) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
05.07.2016 N 782

Форма

Форма (Форма № Н-5.02) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров