Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.06.2016 N 462

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 липня 2016 р. за N 912/29042

Про затвердження Інструкції
про порядок медичного обслуговування в
закладах охорони здоров’я МВС

Відповідно до вимог частини десятої статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України", підпункту 5 пункту 7 розділу XI Закону України "Про Національну поліцію", пункту 2 розділу ІІ Закону України від 23 грудня 2015 року N 901-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію", підпункту 52 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, та з метою організації медичного обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС наказую:

1. Затвердити Інструкцію про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС України, затверджену наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 листопада 2003 року N 1296, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року за N 597/9196.

3. Управлінню охорони здоров’я та реабілітації МВС (Коробка В.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О.В.

Міністр А.Б. Аваков

Затверджено
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
03.06.2016 N 462

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 липня 2016 р. за N 912/29042

Інструкція
про порядок медичного обслуговування в
закладах охорони здоров’я МВС

І. Загальне положення

1. Ця Інструкція визначає організацію медичного обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС та порядок прикріплення осіб на медичне обслуговування до закладів охорони здоров’я МВС.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

1) військовослужбовець - особа, яка проходить військову службу в Національній гвардії України;

2) поліцейський - громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції;

3) член сім’ї - дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років.

ІІ. Медичне обслуговування в
закладах охорони здоров’я МВС

1. Право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС мають:

1) поліцейські, військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їхніх сімей;

2) поліцейські, які відповідно до законодавства відряджені (прикомандировані) до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, інших органів державної влади (закладів, установ) або органів місцевого самоврядування на час виконання відповідних повноважень на постійній основі із залишенням на службі в поліції, та члени їхніх сімей;

3) державні службовці та працівники навчальних закладів, медичних та наукових установ та установ забезпечення МВС або Національної поліції України з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в МВС або Національній поліції України (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах, установах забезпечення та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах, та члени їхніх сімей;

4) державні службовці та працівники центрального апарату МВС, центрального органу управління поліцією, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, Національної поліції України, Національної гвардії України;

5) особи, які зараховані на навчання за державним замовленням до вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання, що належить до сфери управління МВС, обслуговуються в закладі охорони здоров’я МВС за місцем дислокації цього навчального закладу - на час навчання;

6) поліцейські, які зараховані до навчального закладу (установи) для проходження первинної професійної підготовки або післядипломної освіти, обслуговуються в закладі охорони здоров’я МВС за місцем дислокації цього навчального закладу - на час навчання;

7) громадяни України з числа колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, звільнені зі служби за станом здоров’я, за віком, у зв’язку зі скороченням штату, та члени їхніх сімей;

8) громадяни України з числа колишніх працівників міліції, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього розділу, яким призначено пенсію на підставі Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та члени їхніх сімей;

9) громадяни України з числа колишніх поліцейських, які були звільнені зі служби за станом здоров’я, за віком, у зв’язку із скороченням штату, та члени їхніх сімей, відповідно до умов, визначених частинами першою-сьомою статті 95 Закону України "Про Національну поліцію";

10) члени сімей поліцейських, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження служби в поліції (у тому числі під час участі в міжнародних миротворчих операціях);

11) громадяни України, звільнені з військової служби за віком, станом здоров’я, ветерани військової служби Національної гвардії України та члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб, звільнених з військової служби за віком, станом здоров’я, які мають вислугу 20 років і більше;

12) особи, які відповідно до Законів України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" мають право на користування при виході на пенсію та зміні місця роботи (служби) поліклініками та іншими медичними закладами, до яких вони були прикріплені у період роботи або служби до виходу на пенсію в апараті та територіальних органах МВС, закладах та установах, що належать до сфери його управління, центральному органі управління поліцією та територіальних органах (у тому числі міжрегіональних) Національної поліції України, а також головному органі військового управління, оперативно-територіальних об'єднаннях та з'єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, навчальних військових частинах (центрах), базах, закладах охорони здоров'я та установ, що не входять до складу оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України;

13) громадяни України з числа колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, яким призначено пенсію на підставі Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та члени їхніх сімей, на яких розповсюджується дія Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

14) поліцейські, державні службовці (працівники) поліції або МВС, мобілізовані для участі в антитерористичній операції, та члени їхніх сімей, громадяни України з числа демобілізованих з лав Національної гвардії України та підрозділів патрульної служби міліції (поліції) особливого призначення, які були прикріплені в закладах охорони здоров’я МВС та мають статус учасника бойових дій, - за місцем реєстрації.

2. Медичне обслуговування військовослужбовців строкової військової служби Національної гвардії України в закладах охорони здоров’я МВС здійснюється в обсязі надання екстреної, первинної та вторинної медичної допомоги.

3. Особи, які не мають права на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС, обслуговуються за відповідними договорами згідно з вимогами Основ законодавства України про охорону здоров’я та постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти".

ІІІ. Порядок прикріплення до
закладів охорони здоров’я МВС

1. Підрозділи кадрового забезпечення центрального органу управління поліцією та територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції, центрального апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, головного органу військового управління, оперативно-територіального об’єднання, з’єднання, військової частини (підрозділу), вищого військового навчального закладу, навчальної військової частини (центру), бази та установи Національної гвардії України в кінці кожного року подають до закладів охорони здоров’я МВС за місцем розташування списки осіб на медичне обслуговування в закладі охорони здоров’я МВС, зазначених у підпунктах 1-4 пункту 1 розділу ІІ цієї Інструкції за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції.

2. Медичне обслуговування осіб, зазначених у підпунктах 5, 6 пункту 1 розділу ІІ цієї Інструкції, здійснюється за направленнями медичних працівників відповідного навчального закладу або медичних працівників закладів охорони здоров’я МВС, за якими закріплені відповідні установи.

3. Медичне обслуговування військовослужбовців строкової військової служби Національної гвардії України в закладах охорони здоров’я МВС здійснюється за направленнями та у супроводі медичних працівників військових з’єднань, частин (підрозділів), навчальних військових частин (центрів).

4. Особи, зазначені у підпунктах 7-9, 11 пункту 1 розділу ІІ цієї Інструкції (крім членів їхніх сімей), надають в заклади охорони здоров’я МВС за місцем звільнення пенсійне посвідчення та/або виписку з наказу про звільнення.

Члени сімей цих осіб подають в заклади охорони здоров’я МВС копії документів, що підтверджують їх родинні відносини (паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження) (за пред’явленням оригіналів).

При переміщенні таких осіб для постійного проживання чи роботи в інші регіони України для прикріплення на медичне обслуговування до закладу охорони здоров’я МВС цього регіону надаються копії вище зазначених документів, а також копію довідки про реєстрацію місця проживання або довідки з місця роботи (за пред’явленням оригіналів).

5. Особи, зазначені у підпункті 10 пункту 1 розділу ІІ цієї Інструкції, подають в заклади охорони здоров’я МВС копії документів, що підтверджують їх родинні відносини (паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження), посвідчення члена сім’ї загиблого (за пред’явленням оригіналів).

6. Особи, зазначені у підпункті 12 пункту 1 розділу ІІ цієї Інструкції, надають в заклади охорони здоров’я МВС відповідне посвідчення та копію довідки з місця роботи (служби) до виходу на пенсію чи зміни місця роботи (служби) (за пред’явленням оригіналів).

7. Особи, зазначені у підпункті 13 пункту 1 розділу ІІ цієї Інструкції (крім членів сімей), подають в заклади охорони здоров’я МВС копії пенсійного посвідчення та документа, що містить відомості про місце реєстрації (за пред’явленням оригіналів).

Члени сімей цих осіб подають в заклади охорони здоров’я МВС копії документів, що підтверджують їх родинні відносини (паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження), копію документа, що містить відомості про місце реєстрації (за пред’явленням оригіналів).

8. До Центральної поліклініки МВС на медичне обслуговування прикріплюються державні службовці, працівники центрального апарату МВС, працівники Центральної поліклініки, Центрального госпіталю, державної установи "Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору Міністерства внутрішніх справ України", Центральної військово-лікарської комісії МВС, Центральної санітарно-епідеміологічної станції МВС, Лікарні відновного лікування МВС України, Медичного реабілітаційного центру "Пуща Водиця" МВС України, установ, закладів і підприємств, що належать до сфери управління МВС, поліцейські, державні службовці та працівники центрального органу управління поліцією, працівники установ, що належать до сфери управління центрального органу управління Національної поліції, поліцейські та працівники Національної академії внутрішніх справ, військовослужбовці головного органу військового управління, військових частин та підрозділів, визначених наказами МВС, громадяни України з числа колишніх працівників міліції, поліцейських, військовослужбовців, яким призначено пенсію на підставі Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та які попередньо були прикріплені на медичне обслуговування до Центральної поліклініки МВС, та члени їхніх сімей.

9. Прикріплення на медичне обслуговування до закладів охорони здоров’я МВС проводиться за місцем розташування територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, Національної поліції України, органу, з’єднання, військової частини (підрозділу), закладу, установи Національної гвардії України.

Прикріплення на медичне обслуговування до закладів охорони здоров’я МВС осіб, зазначених у підпунктах 6-10 пункту 1 розділу ІІ цієї Інструкції, проводиться за місцем попередньої роботи (служби).

10. Кожній особі, прикріпленій на медичне обслуговування, закладом охорони здоров’я МВС видається перепустка в заклад охорони здоров’я МВС за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції, строком на один рік. У разі якщо право особи на медичне обслуговування відповідно до цієї Інструкції зберігається, дія перепустки в заклад охорони здоров’я МВС продовжується на той самий строк.

11. У осіб, які звільняються з державної служби, військової служби, служби в поліції, державних службовців та працівників, які звільняються із займаної посади, перепустка в заклад охорони здоров’я МВС вилучається відповідним підрозділом кадрового забезпечення.

12. При щорічному поновленні перепустки в заклад охорони здоров’я МВС у разі відсутності документів, зазначених у пунктах 4-7 цього розділу, така перепустка вилучається відповідальним працівником закладу охорони здоров’я МВС.

13. Медична карта амбулаторного хворого, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, що була видана особам, які не підлягають подальшому медичному обслуговуванню в закладах охорони здоров’я МВС, зберігається протягом 5 років.

При зверненні заявника видається виписка із медичної карти амбулаторного хворого, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.

Начальник Управління охорони здоров’я та реабілітації МВС В.І. Коробка

Додаток 1
до Інструкції про порядок
медичного обслуговування в
закладах охорони здоров’я МВС
(пункт 1 розділу ІІІ)

Список
осіб на медичне обслуговування в
закладі охорони здоров’я МВС

Список осіб на медичне обслуговування в закладі охорони здоров’я МВС (Додаток 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 2
до Інструкції про порядок
медичного обслуговування в
закладах охорони здоров’я МВС
(пункт 10 розділу ІІІ)

Перепустка
в заклад охорони здоров’я МВС

Перепустка в заклад охорони здоров’я МВС (Додаток 2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".