ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
15.07.2016 N 113

Про затвердження форми державного
статистичного спостереження N 1-ПЕ (місячна)
"Звіт про економічні показники
короткострокової статистики промисловості"

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики промисловості й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації наказую:

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження N 1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості", що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за січень 2017 року.

Форма N 1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2017 р.", папка "Звітність за місяць".

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості.

3. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 лютого 2017 року наказ Держстату від 25 червня 2014 року N 200 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПЕ (місячна) "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар'єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами" (зі змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови І. М. Жук