НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ
26.04.2016 N 87

Про введення в дію структури та штатного розпису
центрального апарату Національного агентства
України з питань державної служби

Відповідно до пункту 14 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500, керуючись статтею 32 Кодексу законів про працю України, наказую:

1. Ввести в дію з 26 квітня 2016 року структуру центрального апарату Нацдержслужби, затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19 квітня 2016 року N 83, та штатний розпис центрального апарату Національного агентства України з питань державної служби, затверджений 20 квітня 2016 року Головою Нацдержслужби та погоджений 25 квітня 2016 року Міністерством фінансів України.

2. У зв'язку із зміною істотних умов праці Відділу кадрів і державної служби (Готліб Н. М.) спільно з Департаментом нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення (Астапов А. О.) повідомити про такі зміни працівників згідно з додатком.

3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Нацдержслужби від 11 листопада 2015 року N 253 "Про введення в дію структури та штатного розпису центрального апарату Національного агентства України з питань державної служби", від 27 січня 2016 року N 17 "Про введення в дію штатного розпису Національного агентства України з питань державної служби на 2016 рік".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова К. О. Ващенко

Додаток
до наказу Нацдержслужби
26.04.2016 N 87

Перелік
працівників центрального апарату Національного агентства
України з питань державної служби, які підлягають
повідомленню про зміну істотних умов праці

N
з/п 
Найменування посади  П. І. Б. особи 

Департамент контролю та взаємодії з органами влади

Відділ правового супроводу контрольної діяльності

Головний спеціаліст  Маляренко Анна Віталіївна 
Головний спеціаліст  Тищенко Геннадій Васильович 

Управління стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення

Управління стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення  Балковенко Галина Іванівна 

Відділ інформаційного супроводу та зв'язків з громадськістю

Заступник начальника управління - начальник відділу  Нігієвич Валентина Михайлівна 
Головний спеціаліст  Щекатуріна Ірина Анатоліївна 
Головний спеціаліст  Музиченко Ольга Володимирівна 
Головний спеціаліст  Червінська Ірина Василівна 

Відділ аналітичної та організаційної роботи

Начальник відділу  Підоріна Оксана Володимирівна 
Головний спеціаліст  Горкуша-Рець Марія Олександрівна 
Головний спеціаліст  Грицяк Наталія Василівна 
Головний спеціаліст  Дергун Андрій Степанович 

Сектор міжнародного співробітництва і протоколу

Завідувач сектору  Пасека Альона Петрівна 
Завідувач сектору  Квасюк Олена Володимирівна 

Відділ кадрів і державної служби

Начальник відділу  Готліб Ніна Миколаївна 
Начальник відділу  Франчук Володимир Миколайович 
Головний спеціаліст  Андрієнко Наталія Володимирівна 
Головний спеціаліст  Зінченко Наталія Василівна 
Головний спеціаліст  Ленда Юлія Вікторівна 
Головний спеціаліст  Селіванов Сергій Володимирович 
Головний спеціаліст  Сторчак Алла Іванівна 
Головний спеціаліст  Шевцова Яна Володимирівна