ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 23 Закону України
"Про Національну поліцію" щодо уточнення деяких положень

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 23 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 40-41, ст. 379) доповнити пунктом 26 такого змісту:

"26) здійснює оперативно-розшукову діяльність відповідно до закону".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 31 травня 2016 року
N 1394-VIII