МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
31.05.2016 N 1554/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2016 р. за N 794/28924

Про внесення змін до Положення про Громадську раду
з питань люстрації при Міністерстві юстиції України

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про очищення влади" НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про Громадську раду з питань люстрації при Міністерстві юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2014 року N 1844/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за N 1386/26163, такі зміни:

1) абзац шостий пункту 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:

"інформує громадськість про свою діяльність на офіційному веб-сайті Мін’юсту та в інший прийнятний спосіб, готує та оприлюднює річний звіт про свою діяльність;";

2) у розділі IV:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради можуть скликатися за ініціативою секретаря або не менше трьох членів Ради.";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Допускається дистанційна участь члена Ради у засіданні, якщо така участь забезпечується відео-, телефонним або іншим зв’язком і якщо така участь не заперечується більшістю членів Ради.".

2. Департаменту з питань люстрації (Козаченко Т.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Онищенко Г.В.

Міністр П. Петренко