КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 лютого 2016 р. N 90
Київ

Про внесення змін до Положення про
Міністерство фінансів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 375 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 69, ст. 1936; 2015 р., N 34, ст. 1012, N 48, ст. 1541, N 63, ст. 2092), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. N 90

Зміни,
що вносяться до Положення
про Міністерство фінансів України

1. Пункт 4 доповнити підпунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) забезпечує управління фіскальними ризиками, пов’язаними з діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки;".

2. Підпункт 2 пункту 6 доповнити абзацом такого змісту:

"від суб’єктів господарювання державного сектору економіки інформацію, необхідну для управління фіскальними ризиками;".