ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
13.10.2014 N 297

Про затвердження форм державного статистичного
спостереження зі статистики інвестицій
зовнішньоекономічної діяльності

(Із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної служби статистики
N 331 від 16.11.20
15)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації наказую:

1. Затвердити форми державного статистичного спостереження зі статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, що додаються, та ввести їх у дію зі звіту:

1.1 За 2014 рік:

N 11-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування";

Форма N 11-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за IV квартал 2015 р.".

(Форма N 11-зез (ВПІ) (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

N 12-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування".

Форма N 12-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за IV квартал 2015 р.".

(Форма N 12-зез (ВПІ) (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

1.2 За січень-березень 2015 року:

N 10-зез (квартальна) "Звіт про прямі іноземні інвестиції";

Форма N 10-зез (квартальна) "Звіт про прямі іноземні інвестиції" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за IV квартал 2015 р.".

(Форма N 10-зез (квартальна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

N 13-зез (квартальна) "Звіт про прямі інвестиції за кордон".

Форма N 13-зез (квартальна) "Звіт про прямі інвестиції за кордон" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за IV квартал 2015 р.".

(Форма N 13-зез (квартальна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

2. Поширити форми державного статистичного спостереження, затверджені цим наказом:

2.1. N 10-зез (квартальна) - на юридичних осіб (резидентів), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, а також філії та постійні представництва нерезидентів в Україні.

2.2. N 11-зез (ВПІ) (річна) - на юридичних осіб (резидентів), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні, які мають зобов'язання/вимоги перед/до пов'язаними(их) підприємствами, що розташовані за кордоном, та/або інформацію щодо взаємозв'язків прямих інвесторів.

2.3. N 12-зез (ВПІ) (річна) - на юридичних осіб (резидентів), які здійснили прямі інвестиції за кордон, а також мають вимоги/зобов'язання до/перед підприємств(ами) у рамках відносин прямого інвестування.

2.4. N 13-зез (квартальна) - на юридичних осіб (резидентів), які здійснили прямі інвестиції за кордон.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. Наказ Держстату України від 15 листопада 2013 року N 349 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 11-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про окремі види взаємозв'язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування" - з 01 січня 2015 року.

5.2. Наказ Держкомстату від 13 травня 2011 року N 115 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності" - з 01 квітня 2015 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

Головa О.Г. Осауленко