Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.02.2010 N 82

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 березня 2010 р. за N 222/17517

Про деякі питання призначення пенсій та виплати
грошового забезпечення військовослужбовцям,
військова служба яких пов'язана
із стрибками з парашутом

(Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства оборони
N 831 від 02.12.20
13
N 852 від 01.12.20
14
N 442 від 27.08.20
15
N 697 від 08.12.20
15)

Відповідно до підпункту "в" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (зі змінами) наказую:

1. Затвердити:

Інструкцію про порядок зарахування до вислуги років на пенсію періодів служби військовослужбовців, виконання обов'язків яких пов'язане із систематичними стрибками з парашутом, що додається;

Перелік посад військовослужбовців органів військового управління, об'єднань, з'єднань, військових навчальних закладів, військових частин, військова служба яких пов'язана із систематичними стрибками з парашутом (у разі виконання річних норм стрибків з парашутом), які мають право на встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсії та отримання надбавки за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 20.11.2007 N 648 "Про деякі питання призначення пенсій та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, військова служба яких пов'язана із стрибками з парашутом", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.12.2007 за N 1345/14612, визнати таким, що втратив чинність.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра оборони України
В.В. Іващенко

Погоджено:

Перший заступник керівника Спільного представницького
органу профспілок, заступник Голови ФПУ Г.В. Осовий

Затверджено
Наказ Міністра
оборони України
25.02.2010 N 82

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 березня 2010 р. за N 222/17517

Інструкція
про порядок зарахування до вислуги років на пенсію
періодів служби військовослужбовців,
виконання обов'язків яких пов'язане
із систематичними стрибками з парашутом

1. Ця Інструкція визначає порядок зарахування окремих періодів служби до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах військовослужбовців, виконання обов'язків яких пов'язане із систематичними стрибками з парашутом.

2. Зарахування окремих періодів служби військовослужбовцям Збройних Сил України до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах проводиться таким чином: один місяць служби за півтора місяця - зараховується служба на посадах у повітрянодесантних, аеромобільних, високомобільних десантних військах, десантно-штурмових з’єднаннях (військових частинах), з’єднаннях (військових частинах) спеціального призначення, розвідувальних центрах, військових частинах спеціальних операцій і морської піхоти, розвідувальних десантних підрозділах, а також на посадах, де виконання обов’язків пов’язане із систематичним виконанням стрибків з парашутом: у службах, відділах (відділеннях) військової частини А0515, Військово-Морських Сил Збройних Сил України, оперативних командувань та армійських корпусів, військових навчальних закладах з підготовки осіб офіцерського складу для аеромобільних, високомобільних десантних військ, управлінні аеромобільних військ Сухопутних військ Збройних Сил України, командуванні високомобільних десантних військ Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, Командуванні високомобільних десантних військ Збройних Сил України, групах (відділах, службах) аеромобільних, високомобільних десантних військ оперативних командувань (армійських корпусів), інших управліннях (штабах) аеромобільних (десантних), високомобільних десантних військових частин і підрозділів, центрі (управлінні пошуково-рятувального забезпечення польотів авіації), у пошуково-рятувальній і парашутно-десантній службах авіації.

(Абзац перший пункту 2 в редакції Наказу Міністерства оборони N 831 від 02.12.2013)

При цьому служба на вказаних посадах зараховується до вислуги років на пільгових умовах у разі виконання військовослужбовцями річних норм стрибків з парашутом, передбачених планом бойової підготовки, але не менше таких мінімальних норм стрибків з парашутом:

до 1 січня 2008 року*:  для генералів, адміралів  2 стрибки; 
  для полковників, капітанів I рангу  3 стрибки; 
  для підполковників, майорів, капітанів II рангу, капітанів III рангу  4 стрибки; 
  для молодших офіцерів  5 стрибків; 
  для прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, солдатів і матросів надстрокової служби та військової служби за контрактом  6 стрибків; 
  для військовослужбовців  7 стрибків. строкової служби 

__________

* Для військовослужбовців, яким у поточному році присвоєно чергове військове звання, мінімальна норма стрибків з парашутом, що дає право на пільгове обчислення років військової служби для призначення пенсії, визначається за присвоєним військовим званням.

З 1 січня 2008 року*:  для військовослужбовців (чоловіків), які мають вік 
  до 30 років  5 стрибків; 
  від 30 до 40 років  4 стрибки; 
  від 40 до 45 років  3 стрибки; 
  45 років і більше  2 стрибки; 
  для військовослужбовців (жінок), які мають вік 
  до 25 років  5 стрибків; 
  від 25 до 35 років  4 стрибки; 
  від 35 до 40 років  3 стрибки; 
  40 років і більше  2 стрибки. 

__________

* Для військовослужбовців, які у поточному році досягли віку, що дає право для зміни мінімальної норми стрибків з парашутом, мінімальна норма стрибків з парашутом, що дає право на пільгове обчислення років військової служби для призначення пенсії, визначається за старшою віковою групою.

3. Військовослужбовці, служба яких пов'язана із систематичним здійсненням стрибків з парашутом, користуються правом на пільгове обчислення вислуги років для призначення пенсії з дня підписання наказу про призначення їх на штатні посади у підрозділи, військові частини, з'єднання, об'єднання, військові навчальні заклади, органи військового управління. Днем закінчення служби на посаді, що дає право на пільгове обчислення вислуги років, вважається день виключення зі списків особового складу військових частин, з'єднань, об'єднань, військових навчальних закладів, органів військового управління.

4. До загальної кількості стрибків з парашутом зараховуються усі здійснені стрибки, пов'язані з виконанням плану бойової підготовки, включно зі стрибками в період зборів (показових занять), військових випробувань повітрянодесантної техніки і змагань, що проводяться за планом бойової підготовки.

5. Військовослужбовцям, які прослужили на посадах, пов'язаних із систематичним здійсненням стрибків з парашутом, неповний календарний рік (у зв'язку зі звільненням з військової служби, призначенням на інші посади, крім випадків, указаних у пункті 7 цієї Інструкції), норма стрибків з парашутом, яка надає право на пільгове обчислення років військової служби, визначається пропорційно часу, вислуженому в поточному році включно до дня виключення зі списків особового складу військової частини, з'єднання, об'єднання, військового навчального закладу, органу військового управління.

Військовослужбовцям (крім тих, які проходять службу на посадах, де виконання обов’язків пов’язане із систематичним виконанням стрибків з парашутом), які протягом календарного року переведені (прийняті на військову службу за контрактом, у тому числі із запасу) (або особам офіцерського складу, призваних на військову службу із запасу) до військових частин, з’єднань, військових навчальних закладів, указаних в пункті 2 цієї Інструкції, на посади, пов’язані із систематичним здійсненням стрибків з парашутом, норма стрибків з парашутом, яка надає право на пільгове обчислення років військової служби, визначається пропорційно часу, вислуженому в поточному році, з дня вступу до виконання обов’язків за посадою.

(Абзац другий пункту 5 в редакції Наказу Міністерства оборони N 442 від 27.08.2015)

6. Військовослужбовцям, які отримали травми під час здійснення стрибків з парашутом і визнані військово-лікарськими комісіями унаслідок цього непридатними до військової служби, пов'язаної зі здійсненням стрибків з парашутом, терміном від 6 до 12 місяців і які у зв'язку з цим не виконали річні норми стрибків з парашутом, час їх служби в поточному році зараховується на пільгових умовах незалежно від виконання ними встановлених норм стрибків з парашутом.

Військовослужбовцям, служба яких пов’язана із систематичним здійсненням стрибків з парашутом, які в поточному році залучалися до виконання завдань в антитерористичній операції (строк проведення якої становив у поточному році від 6 місяців і більше) та у зв’язку з цим не виконали річні норми стрибків з парашутом, час служби в поточному році зараховується на пільгових умовах, якщо у минулому році річні норми стрибків з парашутом було виконано. У подальшому, якщо норми стрибків з парашутом у поточному році не виконувались з цієї ж причини, час служби зараховується на пільгових умовах.

(Пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства оборони N 852 від 01.12.2014; в редакції Наказу Міністерства оборони N 697 від 08.12.2015)

7. У тих випадках, коли військовослужбовці в поточному році перебували на лікуванні і після закінчення лікування визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби, пов'язаної зі здійсненням стрибків з парашутом, норма стрибків з парашутом, що дає право на пільгове обчислення років військової служби на пенсію, визначається пропорційно часу перебування на лікуванні до дня винесення військово-лікарською комісією рішення щодо їх непридатності за станом здоров'я до служби, пов'язаної зі здійсненням стрибків з парашутом.

8. Військовослужбовцям, які переведені з одних підрозділів, військових частин, з'єднань, військових навчальних закладів, указаних у пункті 2 цієї Інструкції, до інших, періоди їх перебування в розпорядженні з дня підписання наказу про відкомандирування до дня призначення на посаду зараховуються до вислуги років на пільгових умовах, якщо за поточний рік, у якому проводилися переміщення, ними виконані встановлені норми стрибків з парашутом.

9. Дані про фактично здійснені військовослужбовцями в поточному році стрибки з парашутом заносяться в спеціальний аркуш обліку стрибків з парашутом, що ведеться в установленому порядку.

10. Підставою для внесення до аркуша обліку стрибків з парашутом даних про виконання військовослужбовцем стрибків з парашутом за поточний рік є накази командирів (начальників) військових частин, з'єднань, об'єднань, військових навчальних закладів, органів військового управління, видані в установленому порядку.

11. У наказах командирів (начальників) військових частин, з'єднань, об'єднань, військових навчальних закладів, органів військового управління про виплату надбавки за особливі умови служби та зарахування вислуги років у пільговому обчисленні вказуються: військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і рік народження, посада, що обіймається, кількість здійснених стрибків з парашутом за поточний рік, а також період служби, що підлягає заліку на пільгових умовах, а стосовно військовослужбовців, які отримали травми під час здійснення стрибків з парашутом, додатково вказується, коли і яка травма отримана, номер свідоцтва про хворобу, дата його затвердження військово-лікарською комісією, що видала свідоцтво про хворобу.

Директор Адміністративного департаменту
Міністерства оборони України генерал-майор
В.О. Георгієш