Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 грудня 2015 р. N 1018
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 55 від 17 січня 2018
р.)

Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. N 670

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. N 670 "Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 56, ст. 2249) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. N 1018

Зміни,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. N 670

1. Абзац перший пункту 3 постанови викласти в такій редакції:

"3. Державному агентству з питань електронного урядування:".

2. У Положенні про систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 3 слова "у тому числі систем автоматизації діловодства, що належать органам виконавчої влади," виключити;

2) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"Користувачами системи можуть бути посадові особи інших державних органів, органів місцевого самоврядування та підприємств, установ і організацій всіх форм власності.";

3) у пункті 5 слово "Держінформнауки" замінити словами "Державне агентство з питань електронного урядування";

4) в абзаці першому пункту 6 слово "Держінформнауки" замінити словами "Державного агентства з питань електронного урядування".