НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ
N 632 від 01.12.2015

Питання робочої групи з питань впровадження
системи рухомого (мобільного) зв'язку
четвертого покоління

На виконання пункту 1 Плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 N 1232-р, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації вирішила:

1. Утворити робочу групу з питань впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління у складі, що додається.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління, що додається.

3. Управлінню забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Голова НКРЗІ О.Животовський

Затверджено
Рішення НКРЗІ
01.12.2015 N 632

Склад
робочої групи з питань впровадження системи рухомого
(мобільного) зв’язку четвертого покоління

ЖИВОТОВСЬКИЙ
Олександр Миколайович 
- Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), керівник робочої групи. 
Члени робочої групи:   
БАКІРОВ
Євген Олексійович 
- заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності Департаменту правового забезпечення НКРЗІ, секретар робочої групи; 
БОДНАР
Євген Олександрович 
- начальник служби планування та використання радіочастотного ресурсу Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України; 
БУТЕНКО
Сергій Леонідович 
- начальник відділу організації радіозв’язку військ зв’язку та інформаційних систем штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України; 
ВАЛЬЯНІКОВ
Сергій Володимирович 
- провідний інженер з напрямку телебачення ПрАТ "ДАТАГРУП" (за згодою); 
ВОЛОДІН
Василь Геннадійович 
- директор Департаменту правового забезпечення НКРЗІ; 
ГРЕСЬКО
Володимир Петрович 
- член НКРЗІ; 
ГРОХОЛЬСЬКИЙ
Роман Ярославович 
- начальник відділу Департаменту технічного захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; 
ДЗЮБА
Сергій Вікторович 
- член НКРЗІ; 
ДРОНЮК
Андрій Мирославович 
- генеральний директор ТОВ "Інтелектуальні комунікації" (за згодою); 
ЗАГРАЙ
Юрій Дмитрович 
- старший юрисконсульт з регуляторних відносин ТОВ "Астеліт" (за згодою); 
ІВАНОВ
Віктор Андрійович 
- старший експерт відділу ліцензійного та радіочастотного забезпечення ПрАТ "МТС Україна" (за згодою); 
КАРДАШ
Дмитро Анатолійович 
- заступник начальника управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 
КОНОВАЛЬЧИК
Олександр Степанович 
- заступник директора державного підприємства "Науково-дослідний інститут радіоелектронної техніки" (за згодою); 
КОРІНЯК
Володимир Васильович 
- заступник начальника служби планування та використання радіочастотного ресурсу Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України; 
КУЧЕРЯВИЙ
Тарас Володимирович 
- директор департаменту маркетингу ТОВ "Інтелектуальні комунікації" (за згодою); 
ЛАГОШИН
Віктор Євгенійович 
- член НКРЗІ; 
МАЗУР
Віктор Олексійович 
- член НКРЗІ; 
МАЙОРНІКОВ
Олег Олексійович 
- заступник директора Департаменту телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом - начальник управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; 
МАРТИНЕНКО
Андрій Григорович 
- представник ТОВ "Інтертелеком"; 
МЕЛЬНИЧЕНКО
Євген Георгійович 
- начальник П’ятого управління досліджень і розслідувань Антимонопольного комітету України; 
МІНІЧ
Олена Олександрівна 
- директор департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 
МУЗИЧЕНКО
Олексій Миколайович 
керівник відділу R&D ПрАТ "ДАТАГРУП" (за згодою); 
НЕКРАХА
Анна Едуардівна 
- в.о. директора департаменту проектування та документального супроводу ПрАТ "ДАТАГРУП"; 
ОШЕРОВ
Леонід Михайлович 
- голова Ради Української Асоціації операторів зв’язку "Телас" (за згодою); 
ПОЛЬШАКОВ
Ілля Валерійович 
- начальник департаменту управління ключовими проектами ПрАТ "Київстар" (за згодою); 
ПРОЦИШЕН
Марія Вікторівна 
- державний уповноважений Антимонопольного комітету України; 
САВЧЕНКО
Олександр Олександрович 
- юрисконсульт ПрАТ "ДАТАГРУП" (за згодою); 
СЕРГУТА
Гнат Гнатович 
- начальник відділу регуляторної стратегії ТОВ "Астеліт" (за згодою); 
СКЛЯРОВ
Олександр Іванович 
- член НКРЗІ; 
СОКИРКО
Микола Степанович 
- директор Департаменту ліцензування НКРЗІ; 
ТИЧИНСЬКИЙ
Анатолій Володимирович 
-радник генерального директора державного підприємства "Український державний центр радіочастот" (за згодою); 
УЛАСЕНКО
Олена Миколаївна 
- директор департаменту радіослужби державного підприємства "Український державний центр радіочастот" (за згодою); 
ШАФАР
Ігор Ярославович 
- менеджер програм відділу управління проектами і програмами департаменту управління ключовими проектами ПрАТ "Київстар" (за згодою); 
ЯЩУК
Олег Іванович 
- заступник директора Департаменту державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації - начальник управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. 

Директор Департаменту правового забезпечення В. Володін

Затверджено
Рішення НКРЗІ
01.12.2015 N 632

Положення
про робочу групу з питань впровадження системи рухомого
(мобільного) зв’язку четвертого покоління

1. Це Положення встановлює організаційні та процедурні питання діяльності робочої групи з питань впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (далі -робоча група).

2. Робоча група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним на виконання пункту 1 Плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 N 1232-р.

3. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. До складу робочої групи входять керівник робочої групи, члени та секретар робочої групи.

Робочу групу очолює керівник, який за посадою є Головою НКРЗІ.

Керівник робочої групи здійснює загальне керівництво діяльністю робочої групи, визначає та затверджує порядок денний засідань робочої групи та веде їх.

Склад робочої групи затверджується рішенням НКРЗІ.

5. Основним завданням робочої групи є сприяння виконанню завдань, передбачених Планом заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 N 1232-р, у тому числі:

- надання суб’єктам ринку телекомунікацій - замовникам науково-дослідної роботи з питань дослідження стану розподілу радіочастотного ресурсу України і розроблення пропозицій щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (LTE) у відповідних частотних діапазонах (далі - науково-дослідна робота) рекомендацій щодо відбору іноземного консультанта - компанії, що має досвід проведення робіт із впровадження систем рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (LTE) для виконання науково-дослідної роботи;

- прийняття результатів виконаної науково-дослідної роботи.

6. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її керівника, але не рідше одного разу в квартал.

7. Засідання робочої групи є повноважним, якщо на ньому присутні члени робочої групи, які представляють більшість від загальної кількості юридичних осіб, що представлені у робочій групі.

7.1. Від однієї юридичної особи, що представлена у робочій групі, право голосу на засіданнях робочої групи має виключно один уповноважений член робочої групи, повноваження якого мають бути в установленому порядку підтверджені.

7.2. Про час і місце проведення засідання члени робочої групи повинні бути поінформовані не пізніше ніж за два робочих дні до дати його проведення.

8. Особливості прийняття робочою групою рішень.

8.1. Всі рішення робочої групи приймаються з урахуванням особливостей, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 цього Положення.

8.2. Рішення робочої групи щодо результатів виконаної науково-дослідної роботи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж дві третини членів робочої групи.

Рішення про прийняття результатів виконаної науково-дослідної роботи підписується усіма уповноваженими членами робочої групи від кожної юридичної особи, що представлена у робочій групі.

8.3. Рішення робочої групи з інших питань порядку денного вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більш як половина членів робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос керівника робочої групи.

Рішення робочої групи оформляється протоколом, який підписується керівником робочої групи та секретарем.

8.4. Рішення робочої групи має рекомендаційний характер.

9. Організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Департамент правового забезпечення НКРЗІ.

10. Матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Управління забезпечення діяльності НКРЗІ.

Директор Департаменту правового забезпечення В. Володін